1- ابتدا طرح خودتون رو از تصاویر پایین انتخاب کنید

2- کاغذ کادوی ضخیم در رنگ مناسب تهیه نمایید

3- مطابق با تصویر رسم شده، طرحتون رو تا زده و به آن حالت دهید

نکته: با توجه سایز کاغذ کادوی خود، میتونید جعبه ها رو در هر ابعادی بسازید

Gift Box 1 آموزش ساخت جعبه های کادویی

Gift Box 2 آموزش ساخت جعبه های کادویی

Gift Box 3 آموزش ساخت جعبه های کادویی

Gift Box 4 آموزش ساخت جعبه های کادویی

Gift Box 5 آموزش ساخت جعبه های کادویی

Gift Box 6 آموزش ساخت جعبه های کادویی

Gift Box 7 آموزش ساخت جعبه های کادویی

Gift Box 8 آموزش ساخت جعبه های کادویی

asemooni.com