این کاردستی زیبا و ساده با اشکال هندسی و مواد اولیه ساده ساخته می شود. از این کاردستی برای حروف الفبا یا آموزش اشکال هندسی نیم دایره، مستطیل و دایره به بچه ها می توانید استفاده کنید.

مواد لازم برای کاردستی طوطی

فوم / یا کاغذ رنگی / یا مقوای رنگی

پر

چسب مایع

مداد

خط کش

چسب مایع

ساخت کاردستی,اموزش کاردستی

ابتدا شکل های هندسی زیر را شامل:

دایره: دو عدد / کوچک

نیم دایره: دو عدد / بزرگ

مستطیل کشیده : یک عدد

با مداد روی فوم ( مقوا یا کاغذ رنگی) ترسیم کنید.

سپس دور آن را قیچی کنید.
کاردستی ساده طوطی با فوم و پر

در مرحله بعد ابتدا مستطیل را برای بدن پرنده در نظر گرفته و به ترتیب اجزای بدن شامل بال های پرنده و سر را اضافه کنید.

اگر می خواهید بال پرنده متحرک باشد آن را با یک پونز بجسبانید و طرف دیگرش را با یک تکه پاک کن محکم کنید.

برای چشم پرنده می توانید با سوراخ کن یک سوراخ اضافه کنید و یا چشم عروسکی بچسبانید.

دست آخر پر های پرنده را بچسبانید.

ساخت کاردستی,اموزش کاردستی

کاردستی کودکانه و ساده طوطی شما آماده است.

منبع : tebyan.net