برای تزئین سفره های ایرانی ها این ایده بسیار اشتها آور است.
از تربچه هایی استفاده کنید که دم دارند و کمی کشیده هستند
زیر تربچه ها را  یک برش کوچک داده تا این موش ها بتوانند داخل ظرف بنشینند.
آموزش های تصویری | تزیین تربچه به شکل موش
سپس برش کوچک را از وسط نصف کنید طوری که یک قسمت کمی بزرگتر از قسمت دیگر باشد.
سپس قسمت بزرگتر را دو نیم کنید و سر موشها رو با چاقو برش دهید و گوشها را در جای خودشان قرار دهید.
آموزش های تصویری | تزیین تربچه به شکل موش
برای چشمها هم می توانید از فلفل سیاه استفاده کنید. ( فلفل سیاه را نصف کرده و به جای چشم ها از آن استفاده کنید )
آموزش های تصویری | تزیین تربچه به شکل موش
تزیین تربچه به شکل موش