اگر از آن دسته آدمهایی هستید که نمیدانید اول از کجای مرغ شروع به خرد کردن بکنید مطلب زیر حتما به دردتان خواهد خورد.
اول دمش را جدا کنید :
آموزش های تصویری | خرد کردن مرغ با یک روش بسیار ساده
 
مطابق شکل با چاقو از وسط به دو نیم قسمت کنید :
آموزش های تصویری | خرد کردن مرغ با یک روش بسیار ساده
 
از قسمت داخل هم برش بدید تا به راحتی از وسط نصف شود :
آموزش های تصویری | خرد کردن مرغ با یک روش بسیار ساده
 
بعد هر تکه را دوباره به دو قسمت تقسیم کنید :
آموزش های تصویری | خرد کردن مرغ با یک روش بسیار ساده
 
قسمت بال و سینه را جدا کنید :
آموزش های تصویری | خرد کردن مرغ با یک روش بسیار ساده
 
قسمت ران را هم به دو قسمت تقسیم کنید :
آموزش های تصویری | خرد کردن مرغ با یک روش بسیار ساده
آموزش های تصویری | خرد کردن مرغ با یک روش بسیار ساده
 
گروه سبک زندگی سیمرغ