پنیر رو به شکل مربع برش دهید.
گوجه های گیلاسی رو نیمه برش داده و از فلفل سیاه خورد شده برای خالهای بالهای کفشدوزک و از زیتون هم برای سرکفش دوزک های خوشگل استفاده کنید.
این تزئین را هم می توانید برای سالاد و هم صبحانه و عصرانه استفاده نمایید.
آموزش تزئین گوجه فرنگی گیلاسی به شکل کفشدوزک
آموزش تزئین گوجه فرنگی گیلاسی به شکل کفشدوزک
آموزش تزئین گوجه فرنگی گیلاسی به شکل کفشدوزک

گروه سبک زندگی سیمرغ