در این گالری عکس هایی از مدل های زیبای مبل گوشه ای براتون گذاشتیم که حالت تخت خواب بودن رو نیز دارند. مبل گوشه در حال حاضر بسیار شیک می باشد. بسیاری از مردم مبل های مدل گوشهای رو ترجیح می دهند . مبل های گوشه ای با شکل و طولی که دارند اتاق رو بزرگ تر نشان میدن. شما می توانید تخت خواب مبل گوشه ای رو برای یک اتاق بزرگ استفاده کنید. می توانید اتاق نشیمن خود را با انتخاب یکی از آنها زیبا تر کنید و هم چنین شما می توانید صندلی تک نیز با آنها استفاده کنید.

corner sofa bed 1 Corner Sofa Bed

corner sofa bed 3 Corner Sofa Bed

corner sofa bed 4 Corner Sofa Bed

corner sofa bed 5 Corner Sofa Bed

corner sofa bed 6 Corner Sofa Bed

corner sofa bed 8 Corner Sofa Bed

 

corner sofa bed 9 Corner Sofa Bed

corner sofa bed 10 Corner Sofa Bed

corner sofa bed 11 Corner Sofa Bed

corner sofa bed 12 Corner Sofa Bed

corner sofa bed 13 Corner Sofa Bed

corner sofa bed 14 Corner Sofa Bed

corner sofa bed 15 Corner Sofa Bed

corner sofa bed 16 Corner Sofa Bed

corner sofa bed 17 Corner Sofa Bed