در زیر عکسهایی از دیگ شیشه ای در انتظار شما هستند.چای یکی از نوشیدنی های سالم است. چای دارای یک جایگاه بزرگ در فرهنگ ایرانیان به شمار میره.چای نوشیدنی اعتیاد آور است. بعضی از ما چای سرد دوست داریم. اما به طور کلی، نوشیدنی چای داغ در قوری شیشه ای یک طعم دیگه داره. شما می توانید قوام چای رو در قوری شیشه ای ببینید.

glass teapots 1 Glass Teapots

glass teapots 2 Glass Teapots

glass teapots 3 Glass Teapots

glass teapots 4 Glass Teapots

glass teapots 5 Glass Teapots

glass teapots 6 Glass Teapots

glass teapots 7 Glass Teapots

glass teapots 8 Glass Teapots

 

glass teapots 9 Glass Teapots

glass teapots 10 Glass Teapots

glass teapots 11 Glass Teapots

glass teapots 12 Glass Teapots

glass teapots 13 Glass Teapots

glass teapots 14 Glass Teapots

glass teapots 15 Glass Teapots

glass teapots 16 Glass Teapots

glass teapots 17 Glass Teapots

glass teapots 18 Glass Teapots