آینه کاربرد زیادی در زندگی ما داره.ما در طی روز خیلی با آینه نگاه میکنیم.میتونیم از آینه تمام قد در حال خانه استفاده کنیم و برای دیدن کامل خودمون ازش استفاده کنیم.از آینه برای آرایش کردن،لباس پوشیدن،شستشو و …استفاده میکنیم.آینه تزئینی هم که جای خودش رو داره.در زیر عکس هایی از چند مدل آینه تزئینی براتون گذاشتیم که امیدوارم خوشتون بیاد.

decorative mirrors 1 Decorative Mirrors

decorative mirrors 2 Decorative Mirrors

decorative mirrors 3 Decorative Mirrors

decorative mirrors 4 Decorative Mirrors

decorative mirrors 5 Decorative Mirrors

decorative mirrors 6 Decorative Mirrors

decorative mirrors 7 Decorative Mirrors

decorative mirrors 8 Decorative Mirrors

decorative mirrors 9 Decorative Mirrors

decorative mirrors 10 Decorative Mirrors

decorative mirrors 11 Decorative Mirrors

decorative mirrors 12 Decorative Mirrors

decorative mirrors 13 Decorative Mirrors

decorative mirrors 14 Decorative Mirrors

decorative mirrors 15 Decorative Mirrors