دوخت تل جورابی, نحوه دوخت تل پارچه ای

این تل با قسمت بالاییه جوراب مامان درست شده که البته خیلی با دقت شسته و تمیز شده !!!

دوخت تل جورابی, نحوه دوخت تل پارچه ای

قسمت پائین(کفی) و بالا(کش) جوراب را ببرید.

دوخت تل جورابی, نحوه دوخت تل پارچه ای

دو قسمت جوراب را به هم بدوزید.

دوخت تل جورابی, نحوه دوخت تل پارچه ای

گفتم که به هم بدوزید!!

دوخت تل جورابی, نحوه دوخت تل پارچه ای

قسمت دوخته شده را با کشیدن نخ جمع کنید.

دوخت تل جورابی, نحوه دوخت تل پارچه ای

قسمت دوخته شده را با یک تکه نخ محکم کنید با یک تکه از جوراب دور دوخت را بپوشانید.

دوخت تل جورابی, نحوه دوخت تل پارچه ای

اینطوری!!

دوخت تل جورابی, نحوه دوخت تل پارچه ای

قسمت دوخته شده را وارونه کنید. با یک گل دست ساخت خودتان یا یک گل مصنوعی که انتهایش را چیدید و یک گیره ی مو با چسب حرارتی به آن بچسبانید و تل را تزئین کنید.

دوخت تل جورابی, نحوه دوخت تل پارچه ای

منبع : aftab92.mihanblog.com