دوخت رویه صندلی ناهارخوری

 

برای دوخت رویه صندلی، ابتدا ابعاد مختلف صندلی را اندازه‌ گیری كنید، بعد از اندازه گیری روی الگو یا كاغذ، اندازه‌ها را برش دهید تا میزان پارچه مورد نیاز مشخص شود.

برای دوخت حدود ۳ یا ۴سانتی‌متر اضافه تر در نظر بگیرید، زیرا پارچه روی صندلی قرارگرفته و مستقیماً روی آن دوخته می‌شود.

بعد از برش پارچه برای هر قسمت، رویه قسمت تكیه گاه و جلوی تكیه گاه را روی قسمت پشت و جلوی صندلی قرارداده، به كمك سوزن ته گرد به شكل صندلی دور تا دور آن را به یكدیگر متصل كنید.

برای قسمت تكیه گاه صندلی، بعد از فرم دادن به پارچه از روی سوزن ته گرد، شروع به دوختن رویه كنید. قسمت پشت و جلو را به كمك كوك‌های ساده محكم به یكدیگر بدوزید.

بعد از دوخت قسمت تكیه‌گاه لبه‌های اضافی پارچه را به كمك قیچی به آرامی برش دهید. برای دوخت رویه تشك نشیمن گاه، ابتدا پارچه را روی قسمت قرارداده و با در نظر گرفتن مقداری اضافه به‌عنوان لبه، آن را به قسمت تكیه‌گاه وصل كنید، دور تا دور پارچه را با سوزن ته گرد به تشك متصل كرده، سپس دور تا دور آن را كوك های ساده بزنید.

برای قسمت دامن صندلی، به میزان دلخواه ارتفاع آن را اندازه گیری كرده، سپس پارچه مورد نظر را به شكل دلخواه، به اندازه دور تا دور آن برش داده و به قسمت پایین نشیمن گاه وصل كنید، اگر دامن صندلی چین دار و حالت دار است، اندازه ۲ یا۳برابر را در نظرگرفته تا حالت چین دار پیداكند، برای دوخت رویه مناسب از هر نوع پارچه دلخواه می توان استفاده كرد.

بعد از دوخت تمام اطراف رویه صندلی، برای قسمت حاشیه‌ها كه كوك خورده است، از یك نوار یا بند تزیینی مخصوص مبل استفاده كنید.

برای دوخت رویه صندلی، باتوجه به مدل‌های متفاوت برای هر قسمت طبق توضیحات، رویه مناسب بدوزید، برای مثال در برخی مدل‌ها برای قسمت تكیه‌گاه رویه دوخت نمی‌شود، بنابراین تنها برای قسمت نشیمن‌گاه و دامن صندلی رویه دوخته می‌شود.

 

منبع : روزنامه ایران