ست آشپزخانه شامل رومیزی, قاب دستمال, روی قوری, دم کنی, زیر قابلمه ای, زیر لیوانی و … امیدوارم لذت ببرید

کارهایی که گرد هست مثل زیر لیوانی یا زیر قابلمه ای یا بعضی از رو میزی ها درست مثل دایره هایی هست که قبلا اموزش داده م. مثلا مثل بالای کلاه.  رو میزی های بیضی مثل کار هنداوانه رو قبلا آموزش یه پادری گذاشته م که دقیقا به همین شکل هست. کارهای مربع هم که همه خودتون وارد هستید مثلا 10 سانت زنجیره میزنیم بعد 10 سانت همونطوری ساده می بافیم. میشه 10 در 10

 

ست قلاب بافی آشپزخانه,قاب دستمال,قلاب بافی دم کنی,قلاب بافی زیر قابلمه,قلاب بافی زیر لیوانی,قلاب بافی پادری,اموزش قلاب بافی,قلاب بافی
ست قلاب بافی آشپزخانهست قلاب بافی آشپزخانه,قاب دستمال,قلاب بافی دم کنی,قلاب بافی زیر قابلمه,قلاب بافی زیر لیوانی,قلاب بافی پادری,اموزش قلاب بافی,قلاب بافی

ست قلاب بافی آشپزخانه

ست قلاب بافی آشپزخانه,قاب دستمال,قلاب بافی دم کنی,قلاب بافی زیر قابلمه,قلاب بافی زیر لیوانی,قلاب بافی پادری,اموزش قلاب بافی,قلاب بافی

ست قلاب بافی آشپزخانه

ست قلاب بافی آشپزخانه,قاب دستمال,قلاب بافی دم کنی,قلاب بافی زیر قابلمه,قلاب بافی زیر لیوانی,قلاب بافی پادری,اموزش قلاب بافی,قلاب بافی

ست قلاب بافی آشپزخانه

ست قلاب بافی آشپزخانه,قاب دستمال,قلاب بافی دم کنی,قلاب بافی زیر قابلمه,قلاب بافی زیر لیوانی,قلاب بافی پادری,اموزش قلاب بافی,قلاب بافی

ست قلاب بافی آشپزخانه

ست قلاب بافی آشپزخانه,قاب دستمال,قلاب بافی دم کنی,قلاب بافی زیر قابلمه,قلاب بافی زیر لیوانی,قلاب بافی پادری,اموزش قلاب بافی,قلاب بافی

منبع : doonedoone.com