تزئین شال گردن

 

● وسایل مورد نیاز:
▪ نخ کاموا
▪ قیچی
▪ شال گردن

● روش تزئین:
نخ کاموا را حداقل ۱۰۰ بار دور سه یا چهار انگشت دست بپیچید. سپس حلقه را به آرامی از دست خارج کرده و قسمت وسط آن را با گره زدن یک تکه نخ محکم کنید. سپس کناره حلقه ها را با قیچی بریده و به شکل رشته درآورید.
رشته های نخ کاموا را از هم باز کنید تا شکل توپ به خود بگیرند، سپس آنها را از قسمت مرکز توپ به شال گردن وصل کرده و شال را با آنها تزئین کنید.

شیوا بهادری
منبع : روزنامه ایران