آموزش خیاطی | آموزش دوخت آستین کیمونو بالاتنه کوتاه

آستین کیمونو بالاتنه کوتاه

 

۱) پارچه را به اندازه ۲/۱ سرشانه به اضافه قد آستین و به اضافه ۱۰ سانت چین تا می زنیم.
۲) از دولای بسته ۱۰ سانت برای چین به سمت چپ می رویم و یک خط تا پایین لباس رسم می کنیم.
۳) از دولای بسته بعد از چین ۲/۱ سرشانه به اضافه قد آستین به سمت چپ می رویم و ۷ تا ۹ سانت شیب می دهیم. از این نقطه ۲۰ سانت پایین و ۲ سانت داخل می آییم و دم آستین را می کشیم.
۴) از دولای بسته بعد از سجاف ۲/۱ سرشانه به اضافه یک سانت به سمت چپ و ۱۱ سانت به سمت پایین می رویم و این مستطیل را قیچی می کنیم.
۵) از دولای بسته بعد از ۱۰ سانت سجاف در پایین مستطیل ۸ سانت داخل و ۸ سانت پایین رفته دور گردن را می کشیم.
۶) از خط ۱۱ سانت بالاتنه را ۱۶ سانت پایین می رویم. از این نقطه در پایین بالاتنه ۲/۱ سرشانه به اضافه یک سانت بعد از ۱۰ سانت به سمت چپ می رویم وخط بالاتنه را می کشیم.
۷) به اندازه قد تمام به اضافه ۸ سانت برای پیراهن از اول بالاتنه بعد از ۱۱ سانت مستطیل از سرشانه پایین می رویم.
۸) در پایین لباس از دولای بسته بعد از چین ۴/۱ دور باسن به اضافه ۳ سانت به سمت چپ می رویم. سپس خط زیر بغل را می کشیم.
۹) پشت را از جلو روبر می کنیم.
۱۰) خط های علامت زده را قیچی می کنیم ۱۰ سانت دولای بسته روی پایین تنه چین لباس می شود.
۱۱) در قسمت بالاتنه ۱۰ سانت سجاف جلو می شود. قسمت بالاتنه کوتاه، دگمه می خورد.
۱۲) بالاتنه پشت دولای بسته است.
برای بالاتنه پشت قبل از برش زدن دور گردن پشت خط بالاتنه را عقب می کشیم ۱۰ سانت چین را از سمت چپ طرف حلقه آستین بیرون می آوریم. اندازه اصلی بالاتنه باقی می ماند و دولای بسته می شود. سپس دور گردن را قیچی می کنیم.
● روش دوخت
الف) سرشانه های پشت و جلو بالاتنه را به هم می دوزیم.
ب‌) روی آستین های پشت و جلو را به هم می دوزیم.
ت‌) قسمت بالای پایین تنه را چین سوزنی می دهیم تا به اندازه پایین بالاتنه بشود. بعد این دو را به هم وصل می کنیم.
ث‌) روی آستین چین می دهیم و به حلقه آستین بالاتنه وصل می کنیم.
ج‌) پشت و جلو را با هم کار می کنیم.
ح‌) خط پلهوها را به هم می دوزیم.
خ‌) مدل یقه و دم آستین دلخواه است.
● تقسیم بندی
▪ ۴۹=۳۰+۱۹=۲÷۳۸ سرشانه
▪ بلندی تمام برش ۱۲۹=۱۹+۱۱۰ قد تمام
▪ سرشانه ۲۰=۱+۱۹=۲÷۳۸ سرشانه
▪ ۲۸=۳+۲۵=۴÷۱۰۰ دور باسن
▪ پارچه لازم عرض ۱۲۰=۳ متر
▪ عرض ۱۴۰=۵/۲ متر
منبع : خانواده ما

پیشنهاد میشود بخوانید

نظر یا سوال شما چیست ؟

آدرس ایمیل شما نمایش داده نمیشود و محرمانه است