کوسن میوه ای
وسایل‌ لازم:
پارچه‌ نخی‌ پرتقالی‌رنگ‌ به‌ ابعاد ۱۵*۶۰ سانتیمتر
پارچه‌ نخی‌ زرد به‌ ابعاد ۱۵*۴۵ سانتیمتر
پارچه‌ نخی‌ سبز به‌ ابعاد ۱۵*۳۰ سانتیمتر
كاغذ مومی‌ الگو
پارچه‌ فوتر در رنگهای‌ زرد، نارنجی‌ و چهار رنگ‌ مختلف‌ از سبز
پارچه‌ چهارخانه‌ آبی‌ و سفید در ابعاد ۹۰*۶۰ سانتیمتر
پنج‌ عدد دگمه‌ پارچه‌ای‌ در رنگهای‌ مختلف‌
ابر داخل‌ كوسن‌ به‌ ابعاد ۵۰*۵۰ سانتیمتر

 

روش دوخت:
۱) پارچه‌های‌ نخی‌ را به‌ شكل‌ مربعهایی‌ به‌ ضلع‌ ۱۵ سانتیمتر ببرید: چهارعدد پرتقالی، سه‌ عدد زرد و دو عدد سبز. سپس‌ آنها را در سه‌ ردیف‌ سه‌تایی‌ با احتساب‌ یك‌ سانتیمتر برای‌ دوخت، چرخ‌ كنید (مطابق‌ شكل). درزها را با اتو از هم‌ باز كنید.
۲) بر روی‌ كاغذ مومی‌ اشكال‌ دایره‌ای‌ و برگ‌مانند بكشید. اشكال‌ را بر روی‌ پارچه‌ فوتر قرار دهید و دور آنها را ببرید.
۳) میوه‌ها و برگهای‌ بریده‌شده‌ را بر روی‌ مربعها قرار دهید؛ به‌ طوری‌ كه‌ برگها زیر شكل‌ پرتقالها قرار گیرند. سپس‌ آنها را با سوزن‌ ریز و نخ‌ نازك‌ همرنگ‌ در جای‌ خود بدوزید (در صورت‌ امكان‌ به‌ جای‌ دوخت‌ از لایی‌چسب‌ دوطرفه‌ استفاده‌ كنید).
۴) شكل‌ پره‌های‌ پرتقال‌ و رگ‌برگ‌ وسط‌ برگها را نیز ببرید و بر روی‌ پرتقالها بچسبانید
۵) از پارچه‌ چهارخانه، دو مستطیل‌ به‌ ابعاد ۴۵*۵۳ سانتیمتر به‌ همراه‌ دو نوار به‌ عرض‌ هشت‌ و طول‌ چهل‌ سانتیمتر ببرید. نوارها را دور مربع‌ تشكیل‌شده‌ (مركب‌ از ۹ مربع‌ رنگی) بدوزید. سپس‌ دو مستطیل‌ چهارخانه‌ را به‌ آن‌ بدوزید و در دو لبه‌ آن‌ سجاف‌ دوبله‌ای‌ بگذارید. بر روی‌ یك‌ سجاف‌ پنج‌ جادگمه‌ بدوزید.
۶) پنج‌ دگمه‌ رنگی‌ تهیه‌ كنید. اگر ابزار این‌ كار را در اختیار ندارید، دگمه‌فروشیها دگمه‌ پارچه‌ای‌ را به‌ قیمت‌ پایین‌ برای‌ شما آماده‌ می‌كنند.
۷) دو قسمت‌ پارچه‌ را به‌ پشت‌ برگردانده، و شش‌ سانتیمتر برای‌ سجاف‌ جا بگذارید. حالا پارچه‌ را برگردانید و لبه‌ را اتو كنید. پس‌ از اتو دگمه‌ها را در جای‌ خود قرار دهید. سپس‌ ابر را داخل‌ كوسن‌ قرار دهید و دگمه‌ها را ببندید.

ساخت‌ كوسن‌ به‌ روش‌ لحاف دوزی‌

وسایل‌ لازم:
كاغذ مومی‌
تافته‌ براق‌ قرمز به‌ ابعاد ۹۰*۱۰۰ سانتیمتر
متقال‌ به‌ ابعاد ۹۰*۱۰۰ سانتیمتر
پارچه‌ پشم‌ شیشه‌ به‌ ابعاد ۵۰*۵۰ سانتیمتر
نخ‌ گلدوزی‌ قرمزرنگ‌ (ابریشمی)
طناب‌ نازك‌ (در ساكهای‌ دستی‌ مورد استفاده‌ است)

روش دوخت:
۱) مربعی‌ به‌ ضلع‌ پنجاه‌ سانتیمتر از پارچه‌ تافته‌ قرمز ببرید. نقشی‌ را كه‌ دوست‌ دارید بر روی‌ كاغذ مومی‌ بكشید و سپس‌ روی‌ پارچه‌ قرمز انتقال‌ دهید. از پارچه‌ متقال‌ نیز مربعی‌ به‌ همان‌ اندازه‌ ببرید. پارچه‌ پشم‌شیشه‌ را بین‌ متقال‌ و تافته‌ قرار دهید. با نخ‌ كوك‌ از وسط‌ مربع‌ شعاعهایی‌ را به‌ طرف‌ لبه‌ مربع‌ و گوشه‌های‌ آن‌ بدوزید. با نخ‌ قرمز گلدوزی‌ بر روی‌ نقشه‌ كشیده‌شده‌ شروع‌ به‌ دوخت‌ نمایید. دوخت‌ریز و یكدست‌ بزنید و از مركز مربع‌ شروع‌ كنید. هنگامی‌ كه‌ دوخت‌ نقشه‌ كامل‌ شد، دور نقشه‌ یك‌ پنج‌ضلعی‌ بكشید و قسمتهای‌ اضافه‌ را ببرید.
۲) از پارچه‌ تافته‌ قرمز یك‌ نوار به‌ عرض‌ پنج‌ سانتیمتر به‌ صورت‌ اریب‌ ببرید. پارچه‌ را دور طناب‌ نازك‌ بدوزید. سپس‌ نوار دوخته‌شده‌ را به‌ دور كوسن‌ وصل‌ كنید و بر روی‌ آن‌ دوخت‌ بزنید. یك‌ مربع‌ از تافته‌ و یك‌ مربع‌ از متقال‌ بر قسمت‌ روی‌ كوسن‌ قراردهید. چند سانتیمتر را باقی‌ بگذارید و بقیه‌ لبه‌ها را به‌ هم‌ بدوزید. لبه‌ها را صاف‌ كنید و پارچه‌ قسمت‌ پشت‌ را برگردانید. سپس‌ داخل‌ آن‌ را با ابر یا پنبه‌ پر كنید و درزی‌ را كه‌ باقی‌ گذاشته‌اید بدوزید.

منبع : سایت تخصصی بانوان یزد