کوسن گل برجسته

 

برای دوخت این كوسن گل برجسته به وسایل زیر نیاز دارید:
مقوا، مداد، قیچی
نیم متر پارچه ابریشمی یا ساتن بنفش قرمز به عرض ۱۱۵ سانتی متر
نیم متر پارچه مخمل یشمی رنگ به عرض ۱۱۵ سانتی متر
متر خیاطی، سوزن ته گرد، صابون خیاطی
مقداری قیطان
نخ هم رنگ پارچه ها
یك عدد زیپ ۱۸ سانتی متری
مقداری الیاف پشم شیشه
۲۰ سانتی متر پارچه ابریشم یا ساتن بنفش آبی به عرض ۱۱۵ سانتی متر
یك عدد دكمه روكش پارچه طلایی
چرخ خیاطی

روش دوخت:

برای تهیه الگوی قلب ابتدا مقوا را از وسط تا كنید، سپس خط تای مقوا را به عنوان خط وسط قلب در نظر بگیرید و نیمی از یك قلب را بر روی مقوا رسم كنید. با قیچی طرح رسم شده را بریده، جدا كنید. سپس تای مقوا را باز كنید تا طرح قلب كامل شود. به این ترتیب طرح قلب شما كاملاً متقارن خواهد بود. از این الگو برای انتقال طرح قلب بر روی پارچه های ابریشمی و مخمل استفاده كنید.
الگو را یك بار به روی پارچه مخمل قرار دهید و با صابون خیاطی خطی دور الگو رسم كنید. همین كار را بار دیگر بر روی پارچه سیلك بنفش انجام دهید. قلب ها را با در نظر گرفتن ۵/۱ سانتی متر از خط رسم شده بر روی پارچه به عنوان جای دوخت بریده و جدا كنید. با استفاده از متر خیاطی محیط دور یكی از قلب ها را اندازه گیری كنید و یك قطعه قیطان به اندازه محیط دور قلب به علاوه شش سانتی متر ببرید، نواری با طول برابر با قیطان و عرض چهار سانتی متر از پارچه مخمل ببرید و از آن برای روكش كردن قیطان استفاده كنید. قیطان را در وسط نوار پارچه ای از پشت پارچه قرار دهید و پارچه را بر روی آن تا كرده با پایه مخصوص دوخت زیپ آن را چرخ كنید. این نوار را بر روی پارچه ابریشمی قلبی شكل قرار دهید و لبه باز آن را با لبه پارچه دور تا دور قلب سنجاق كنید.
قلب مخملی را به صورتی كه روی اصلی پارچه ها بر روی هم قرار گرفته و نوار قیطان در میان آنها باشد بر روی قلب ابریشمی قرار دهید و با سوزن ته گرد سنجاق كنید. سپس با در نظر گرفتن ۵/۱ سانتی متر جای دوخت از لبه پارچه ها آنها را با چرخ خیاطی به هم بدوزید در حالی كه ۱۸ سانتی متر از یك طرف قلب را برای دوخت زیپ باز می گذارید. از همین شكاف روكش كوسن را به رو برگردانید. زیپ را با دست در محل در نظر گرفته شده بدوزید.
طرح یك گلبرگ را به شكل دلخواهتان در سه اندازه مختلف بر روی مقوا رسم كنید، با قیچی الگوها را بریده و به روی پارچه ابریشمی بنفش آبی قرار دهید. پارچه را قبلاً دولا كنید. از اندازه بزرگ چهار گلبرگ اندازه متوسط پنج گلبرگ و اندازه كوچك نیز چهار گلبرگ با صابون خیاطی بر روی پارچه رسم كنید. گلبرگ ها را با در نظر گرفتن شش میلی متر جای دوخت دور هر یك از گلبرگ ها ببرید. گلبرگ های دولایه را در حالی كه روی اصلی پارچه ها بر روی هم قرار دارند در طول خط رسم شده دور آنها چرخ كنید و قسمت پایین گلبرگ ها را ندوخته و باز بگذارید، گلبرگ ها را از شكاف باز پایین به رو برگردانید و اتو كنید.
از گلبرگ های بزرگ شروع كنید و آنها را در كنار هم چیده قسمت باز پایین گلبرگ ها را چرخ كنید، بدون قطع كردن نخ گلبرگ ها را در كنار هم چرخ كنید. به همین ترتیب گلبرگ های متوسط را در كنار گلبرگ های بزرگ و در آخر گلبرگ های كوچك را در امتداد آنها چرخ كنید تا یك رشته از گلبرگ ها تشكیل شود.
ردیف گلبرگ ها را با دقت در دست گرفته و از گلبرگ های بزرگ شروع كرده آنها را دور مركزی واحد گرد كنید و با سوزن ته گرد سنجاق كنید و به این ترتیب گلبرگ ها را به صورت یك گل جمع كنید. گل تشكیل شده را به همان صورت با دست در وسط قسمت بالای قلب بر روی قلب بدوزید. در آخر دكمه طلایی را در وسط گل بدوزید. كوسن را با الیاف پشم شیشه پر كنید و زیپ آن را ببندید.

 

منبع : روزنامه شرق