تزئین حوله با پارچه

 

● وسایل مورد نیاز
▪ پارچه طرحدار
▪ قیچی
▪ چرخ خیاطی
▪ روبان تزئینی (در صورت تمایل)

● طرز تهیه
توصیه می شود ابتدا پارچه را بشوئید تا از ثبات رنگ آن اطمینان حاصل کنید.
یک تکه پارچه را به اندازه دو سانتی متر بزرگتر از عرض حوله و به ارتفاع دلخواه بریده و به قسمت لبه یا پائین حوله بدوزید. می توان برای زیباتر شدن کار، روی مرز بین پارچه و حوله را نوار تزئینی دوخت.

سمیرا آرمین
منبع : روزنامه ایران