روزاول ، پله اول :

كساني كه آرزو هاي بزرگ دارند خود را هميشه لايق بهترين ها ميدانند.بيست درصد از فروشندگان موفق هشتاد درصد از كل فروش را انجام ميدهند و هشتاد درصد باقي مانده فقط بيست درصد !!

فروشندگاني كه آرزوهاي بزرگ دارند هميشه در تلاشند تا جزو گروه اول باشند. آنها هميشه به آنچه كه دارند خوشبين هستند و ميدانند كه با فروش زياد ميتوانند به هر آنچه كه ميخواهند دست ياببند.خود را مجبور كنيد كه در حيطه كاري خود جزو بهترين ها باشيد و از همين حالا تصميم بگيريد كه جزو پردرآمدترين هاي حيطه كاري خود باشيد .

فروشنده موفق | آرزوهاي بزرگ داشته باشيد تا پيروز شويد

اين درست همان نكته ايست كه مرا در سن 28 سالگي متحول كرد .سالها سرگردان بودم ولي در يك لحظه به خودم آمدم كه : همه آنهايي كه امروز جزو برترين هاي جامعه هستند از رده هاي پايين جامعه شروع كرده اند .

همه كساني كه امروز جزو برترين هاي حيطه كاري خود هستند زماني در كار خودشان چندان موفقيتي به دست نياورده بودند .تمام كساني كه امروز در اول صف زندگي هستند زماني ته صف بودند

اگر زندگي راحت و مثل يك سلف سرويس باشد كه همه چيز آماده و حاضر در اختيار ماست چگونه خود را به جلو صف ميرسانيم ؟

شروع كنيد.

1 – خود را وارد صف زندگي كنيد .

تمام مردم عجله دارند كه به جلوي صف برسند و همه ،كساني را كه توانسته اند به جلوي صف برسند ، تحسين ميكنند .ولي چرا خودشان وارد صف نميشوند و سعي نميكنند كه اول باشند ؟

 

2- خودتان را در صف نگه داريد .

وقتي ميخواهيد وارد صف بهترين هاي رشته خود شويد و بهترين باشيد پس وارد شويد و با تمام قدرت درصف بمانيد .عجله نكنيد و پله به پله جلو برويد .هر روز ، هر هفته ، هرماه يك توانايي و مهارت جديد درخودتان ايجاد كنيد تا در پيشرفت در اين صف به شما كمك كند .در صورتي كه وارد صف شديد و با تمام قوا خود را در صف نگه داشتيد هيچ كس نميتواند مانع شما در رسيدن به موفقيت شود .فروشنده موفق | آرزوهاي بزرگ داشته باشيد تا پيروز شويد

من وقتي سالهاي پيش به اين موضوع پي بردم شگفت زده شدم.موفقيت و شكست ، وابسته به اين توانايي شماست كه تصميم بگيريد با اراده و قدرت ، بر تصميمتان پافشاري كنيد تا در نهايت به نتيجه برسيد .

فروشنده موفق | آرزوهاي بزرگ داشته باشيد تا پيروز شويد

در اين دنيا همه آرزو دارند و اميدوارند كه زندگي بهتري داشته باشند ولي هيچگاه تصميم نهايي را كه منجر به موفقيت بزرگ ميشود نميگيرند .شما همان چيزي ميشويد كه به آن فكر ميكنيد .پس مواظب چيزهايي باشيد كه متناوبا با خود تكرار ميكنيد .سعي كنيد اين كلمات را هميشه با خود تكرار كنيد “‌ من بهترينم ، من بهترينم ،من بهترينم ” مطمئن باشيد اگر اراده تان را كنار نگذاريد حتما موفق ميشويد

برايان ترسي

21 روش يك فروشنده فوق ستاره

اختصاصي مجله اينترنتي همراه با علم