10نشانه يك مرد واقعي

مرد بودن ساده نیست. اینکه بخواهید مرد غالب باشید سختتر هم میشود. آنها اعتمادبهنفسی عالی دارند. طوری وارد اتاق میشوند که همه نگاهها را به سمت خود میکشانند. وقتی حرف میزنند، بقیه فقط گوش میکنند. مردهای دیگر دوست دارند با آنها نشست و برخاست کنند. آنها مردهای غالب هستند.

خصوصیات مردانه

مردان غالب چند خصوصیت خاص دارند. آنها رهبرانی مادرزادی هستند. رهبری میکنند، تامین میکنند و محافظت میکنند (از همسرشان، دوستانشان، همتیمیهایشان و امثال آن).

دنیای همیشه در تغییر، فرصتهای زیادی را در اختیار مرد غالب قرار میدهد. وقتی مردان دیگر تغییر را به چشم بحران میبینند، مرد غالب در عنصر طبیعی خود به سر میبرد. او مداوم علت و معلولها را میبیند و هر فرصت را به مزیتی برای خود تبدیل میکند. او عاشق برنده شدن است و خیلی خوب هم از پس آن برمیآید.

او نگران تصویر خود نیست””فقط میخواهد در بازی برنده شود، این بازی هر چه که باشد، و بقیه باید از او پیروی کنند. دیگران از سبک او، حرف زدنش و ظاهرش تقلید میکنند. مرد غالب هیچوقت از کسی تقلید نمیکند. مرد غالب هیچ واهمهای از جنگ ندارد. او بهترین رهبر روی زمین است. اما کارهایی هم هست که مرد غالب هیچوقت انجام نمیدهد.

در زیر به 10 خصوصیتی که نشان میدهد مرد غالب نیستید اشاره میکنیم:

1. اجازه میدهید نامزدتان پول شام را حساب کند.

مرد غالب همیشه تامین کننده دیگران است. اگر نامزدش که همراه اوست بخواهد چنین کاری کند، او به آرامی صورتحساب را میگیرد و میگوید، “این مربوط به من است.” و این اتمام بحث است.

2. هیچوقت عذرخواهی نمیکنید، حتی وقتی اشتباه کردهاید.

مرد غالب خیلی راحت اشتباه خود را میپذیرد و میگوید، “من اشتباه کردم. معذرت میخواهم.” و درصورت امکان اشتباه خود را جبران میکند.

3. به دنبال تایید دیگران هستید.

مرد غالب هیچوقت منتظر تایید کسی نیست. اصل خودِ اوست.

4. غیبت میکنید.

درمورد رئیستان، همکارتان، دوستتان، نامزدتان. از بیان کردن نقصهای دیگران و حتی مسخره کردن آنها باکی ندارید. مرد غالب هیچوقت به اطرافیان خود خیانت نمیکند. لازم نیست که با کوچک کردن دیگران خود را بزرگ کند.

5. ترس شما بحران است.

عنصر طبیعی مرد غالب تغییر است. تغییر سریع چالشی جالب برای اوست. او میتوانید خیلی سریع وضعیت را بررسی کند، تا جاییکه زمان به او اجازه میدهد تلاش خود را به کار گیرد و اگر وقت نداشته باشد، برحسب تجربیات قبلی اقدامات لازم را قاطعانه انجام میدهد.

مرد غالب فقط در مواقع لزوم وارد جنگ میشود و اگر مسئله جدی باشد برای اینکه با یک نفر قویتر، بزرگتر و با موقعیتی بهتر از خودش وارد جنگ شود تردید به دل راه نمیدهد

6. قبل از اینکه فکر کنید عمل میکنید.

مرد غالب با سرعتی فوقالعاده عمل میکند اما همیشه قبل از اینکه وارد عمل شود، خوب فکر میکند.

7. تقصیر را به گردن دیگران می اندازید.

مرد غالب مسئولیت اعمال و رفتارهای خود را میپذیرد.

8. دروغ میگویید.

به رئیستان، دوستتان، نامزدتان. مرد غالب دروغگو نیست. او مردی راسخ است و حرفهایش را رک و راست میزند. لازم نیست برای اشتباهی که کرده است دروغ بگوید. او همیشه کاری را انجام میدهد که درست است.

9. برای جلو افتادن به دیگران خیانت میکنید.

مرد غالب هیچوقت به اطرافیان خود خیانت نمیکند.

10. به دیگران قلدری میکنید.

مرد غالب فقط در مواقع لزوم وارد جنگ میشود و اگر مسئله جدی باشد برای اینکه با یک نفر قویتر، بزرگتر و با موقعیتی بهتر از خودش وارد جنگ شود تردید به دل راه نمیدهد. و به خاطر ارادهاش، احتمال اینکه برنده باشد بسیار زیاد است.

 

منبع : انجمن عروسانه

پیشنهاد میشود بخوانید

نظر یا سوال شما چیست ؟

آدرس ایمیل شما نمایش داده نمیشود و محرمانه است