بعد از اتمام یك ارتباط رمانتیك و نزدیك،چه حسي داريد؟

0
(0)

بعد از اتمام یك ارتباط رمانتیك و نزدیك، همه آدمها احساس قربانی شدن دارند و حتی یك لحظه هم به این فكر نمیكنند كه ممكن است خودشان مقصر اصلی از هم پاشیدگی ارتباطشان باشند. هرچند زنان در مقایسه با مردان بیشتر سراغ كتابهای مربوط به روانشناسی روابط میروند اما این زنان هستند كه دو برابر مردان به جدایی فكر میكنند. بیشترین شكایت زنان این است كه مردان از حل مشكلات زناشویی طفره میروند و در مقابل مردان ساكت و آرام همه چیز را تحمل میكنند و خودشان را قربانی یك ارتباط ناموفق میدانند اما بالاخره در جایی و در لحظهای خاص این مردان هستند كه كاملا غیرمنتطره دستهایشان را به نشانه تسلیم بالا میآورند و اینجاست كه حتی بهترین و برازندهترین زنها هم نمیتوانند مانع تصمیم جدایی باشند كه شریكشان گرفته است. اما چرا؟

وقتی مردان كم میآورند

اگر یك خانم جوان هستی و به تازگی از همسرت جدا شدهای بهتر است به جای قربانی فرض كردن خودت، كمیمنطقی در مورد جدایی بین خود و همسرت فكر كنی و برای همین قبل از هر چیز باید با ذهنیت مردان و احساسات درونیشان در مورد زنان آشنا شوی. تقریبا میشود گفت درصد زیادی از مردان این دیدگاه را در مورد شریكشان دارند كه چرا با همه تلاش و توجه نسبت به ارتباط زناشوییشان، همچنان مورد انتقاد و سرزنش خانمها قرار میگیرند. آنها معتقدند، زنان تنها برای شكایت آفریده شدهاند. حالا چه شكایت و انتقاد شما درست و بجا باشد و چه نباشد، سرزنش كردن زنان حتی میتواند بهترین و رمانتیكترین ارتباطها را هم از هم بپاشاند. مردان دوست ندارند مورد انتقاد قرار بگیرند و از زنانی كه میخواهند آنها را با توجه به سلیقه خود تغییر دهند بیزارند، حتی اگر عاشق شریكشان باشند. مردان بهدنبال زنانی هستند كه آنها را همانجوری كه هستند بپذیرند. اگر در یك ارتباط موفق و پرسوزوگداز عاشقانه هستید و عادت به غرزدن و انتقاداز شریكتان را دارید، بهزودی شاهد فرار همسرتان خواهید بود. بهتر است تا دیر نشده یاد بگیرید كه شریكتان را همانطور كه هست دوست داشته باشید.

زنان مستقل مراقب باشند

استقلال داشتن و روی پای خود ایستادن، ویژگی خیلی خوبی است اما اگر یك خانم هستی یادت باشد خیلی این خصوصیتت را به رخ شریكت نكشی. مردان از زنانی كه تمام كارهایشان را بدون كمك همسرشان انجام میدهند فراری هستند، آنها دلشان میخواهد كه زنان روی قدرت و حمایت آنها حساب كنند و در واقع تكیهگاه شما باشند. البته یادتان باشد نباید در این موضوع خیلی زیادهروی كرد چون به همان اندازهای كه زنان بسیار مستقل میتوانند مردان را از خود دور كنند، زنان خیلی محتاج و كسانی كه حتی برای خرید خمیر دندان به كمك شریكشان نیازمندند، مورد تنفر و بیزاری مردان قرار میگیرند. شاید برایتان غیرمنطقی بهنظر برسد اما این تصمیم شماست كه بین یك ارتباط پایدار و ناپایدار یك كدام را انتخاب كنید.

دلیل مهمیكه زنان، مردان را ترك میكنند

دلایلی كه مردان، زنان را به خاطر آن ترك میكنند خیلی بیشتر از دلایلی است كه زنان به خاطر آن مردان را ترك میكنند و جالب اینجاست كه زنان در بیشتر بحثها و مشكلات بهدنبال راهحل هستند هرچند دو برابر مردان به جدایی فكر میكنند و در این شرایط مردان با بروز یكی از دلایلی كه برایتان گفتیم و ادامه پیدا كردن آن، آسانترین راه را جدایی میدانند. زنان بهدنبال توجه مردان هستند و دوست دارند مركز توجه شریكشان قرار بگیرند. بیتوجهی حتی بیشتر از كتك و آزار و اذیتهای فیزیكی میتواند زن را نسبت به مرد سرد كند. بیشترین شكایت زنان در مورد مردان، روی این موضوع است كه چرا مردان در تصمیمگیریهایشان نظر و دیدگاه آنها را نمیپرسند. مردانی كه نسبت به كارهای شریكشان بیتفاوت هستند و در كارهای مورد علاقهشان، مشوق خوبی نیستند، به تدریج باعث دوری و سردی روابط میشوند. زنان، مردانی كه خیلی تودار هستند را نمیپسندند و در عوض دوست دارند شریكشان در مورد احساسات و باورهایش با آنها صحبت كند. آنها از مردان مرموز بیزار هستند. در اختلافهای زناشویی مردانی كه عادت به معذرتخواهی ندارند باعث آزار شریكشان میشوند و این موضوع در درازمدت باعث جدایی ارتباط خواهد شد. با وجود این زنانی كه محبت و توجه كافی را از سمت شریكشان دریافت كنند میتوانند سختترین شرایط را هم تحمل كنند و این همان اصل مهمیاست كه مردان باید به آن عمل كنند.

اینكار، مردان را فراری میدهد

مردان از گریه كردن زنان بیزارند، به خصوص زنانی كه حتی در سادهترین و كوچكترین بحثها اشكشان در میآید نمیتوانند در دراز مدت مورد علاقه و توجه یك مرد قرار بگیرند. مردان عاشق زنان منطقی هستند و این همان ویژگی است كه دوست دارند همسرشان آن را داشته باشد. زنانی كه میخواهند مردان را تحت كنترل خود در بیاورند نمیتوانند ارتباط پایداری را داشته باشند. موضوع مهم دیگر بحث آزادی مردان است. بعضی از مردان آنقدر در ارتباطهایشان توسط شریكشان محدود میشوند كه حتی نمیتوانند با دوستان و همكاران خود فضایی برای صحبت و ارتباط داشته باشند و این اتفاق زنگ خطری است كه باید جدی گرفت. مردان نیاز به فضا دارند و اگر این فضا را از آنها سلب كنید دیر یا زود آنها شما را ترك خواهند كرد.

زنانی كه هرگز از وضعیت چهره و اندام خود راضی نیستند نمیتوانند مورد علاقه مردان قرار بگیرند. آن دسته از زنانی كه مدام از وضعیت خود برای شریكشان ابراز ناراحتی و نارضایتی میكنند با سرعت مردان را از خود فراری میدهند. مردان بهدنبال زنان شادوقوی هستند و اگر شریك زندگیشان اعتماد به نفس كافی نداشته باشد، به سرعت از او بیزار میشوند و یك ارتباط، هرچند رمانتیك و نزدیك را ترك خواهند كرد.

 

منبع : انجمن عروسانه

این مطلب برای شما مفید بود ؟

لطفا به نویسنده این مطلب ستاره بدید.ستاره سمت چپ بیشترین امتیاز است.

میانگین آراء 0 / 5. تعداد: 0

اولین نفری باشید که به این نویسنده امتیاز میده :)

برچسب :

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.