تصمیم گیری برای آموزش و تمرین دادن طوطی یک کار فوق العاده است. شما می توانید از ترفندهای سرگرم کننده و دستورات کاربردی برای آموزش طوطی خود استفاده نمایید و با طوطی خود ارتباط برقرار نمایید.با این حال شما باید از روش های آموزشی اشتباه طوطی اجتناب نمایید. انجام روش های آموزشی اشتباه منجر به استرس طوطی می گردد. موارد روش های آموزشی اشتباه طوطی به شرح زیر می باشند:

 

http://ghahremanfard.ir/uploads/posts/2014-02/1393617271_2207_150102_1180867683.jpg

 

 

 

_ جلسه آموزشی اجباری طوطی

در ابتدا پیش از آموزش باید مطمئن باشید که طوطی راحت است  و این می تواند کلید موفقیت شما باشد . شما برای آموزش طوطی باید از مکان و زمان مناسب استفاده نمایید و طوطی نباید بیش از حد گرسنه یا تشنه یا خواب آلوده باشد.

_ ضربه زدن به طوطی

هرگز به طوطی خود ضربه نزنید چرا که آناتومی بدن طوطی بسیار ظریف و حساس است و با هر ضربه ی کوچکی آسیب می بیند. آموزش یک طوطی گاهی اوقات خسته کننده است اما به خاطر داشته باشید که تحت هیچ شرایط نباید به طوطی خود آسیب برسانید.

 _فریاد زدن سر طوطی

طبیعت انسان این است که هنگام ناراحتی یا نا امیدی یا هنگامی که از کسی اشتباهی سر می زند فریاد می کشد ، به خاطر داشته باشید که طوطی به هیچ وجه دلیل ناراحتی و داد زدن شما را نمی فهمد .

_ نادیده گرفتن طوطی

اگر در جلسات اول آموزش طوطی شما به خوبی همکاری نمی کند هیچ گاه نباید طوطی خود را نادیده بگیرید، بلکه بهتر است برای یادگیری بیشتر و جذابیت آموزش از روش های سرگرم کننده برای طوطی استفاده کنید.

 

parrot.ir

 

كلمات كليدي :  برای آموزش و تمرین دادن طوطی دستورات کاربردی برای آموزش طوطی از روش های آموزشی اشتباه طوطی اجتناب نمایید _ جلسه آموزشی اجباری طوطی _ ضربه زدن به طوطی هرگز به طوطی خود ضربه نزنید_فریاد زدن سر طوطی در جلسات اول آموزش طوطی شما به خوبی همکاری نمی کند برای آموزش و تمرین دادن طوطی دستورات کاربردی برای آموزش طوطی از روش های آموزشی اشتباه طوطی اجتناب نمایید _ جلسه آموزشی اجباری طوطی _ ضربه زدن به طوطی هرگز به طوطی خود ضربه نزنید_فریاد زدن سر طوطی در جلسات اول آموزش طوطی شما به خوبی همکاری نمی کند