عفونت ادرار در دوران بارداري خطرناك است

تغييرات فيزيولوژيك و آناتوميك دستگاه ادراري در دوران بارداري به گونهاي است كه عفونتهاي ساده و خفيف بدون علامت ميتواند عوارض شديد و پيچيدهاي را براي مادر و جنين به وجود آورد.

دكتر نازلي فراهانچي برادران در گفتوگو با خبرنگار «بهداشت و درمان» ايسنا واحد علوم پزشكي ايران، درمورد تحقيق خود گفت: عفونتهاي ادراري يكي از شايعترين مشكلات دوران بارداري است كه طيف وسيعي از علائم و نشانهها از پيلونفريت (عفونت كليوي) در مادر و جنين يا وجود عفونت ادراري بدون علامت (باكتري اوري) را شامل ميشود.


وي با تاكيد بر درمان آنتي بيوتيكي عفونت ادراري توسط پزشك در اين دوران افزود: چنانچه اين عفونت درمان نشود باعث عفونت كليوي، كم خوني، فشارخون بالا، عفونت رحمي بعد از زايمان و همچنين سقط جنين خواهد شد.


دكتر فراهانچي برادران با اشاره به اين كه عفونت ادراري مادر، كم وزني شديد و كاهش رشد داخل رحمي در جنين را موجب ميشود، تصريح كرد: در نتايج به دست آمده از تحقيق مذكور كه بر روي 100 بيمار مراجعه كننده به درمانگاه بيمارستانهاي فيروزگر و اكبر آبادي انجام شد، 36 بيمار داراي باكتري اوري (نوع بدون علامت) بودند كه در 33 درصد از آنها كشت ادرار مثبت گزارش شده بود.


وي لزوم انجام اين تحقيق را نبودن آمار مناسب در زمينه عفونتهاي ادراري در زنان باردار دانست و افزود: در حالي كه تاكنون گفته ميشد تنها 7 تا 10 درصد از مادران مبتلا به اين عفونت ميشوند، اما طبق مطالعات جديد رقمي معادل 36 درصد از زنان باردار داراي اين باكتري هستند.


دكتر فراهانچي برادران، طول مجراي ادراري كوتاه در زنان، فشار ناشي از رحم به مثانه در هنگام حاملگي و بزرگ شدن حجم مثانه، ديرتر خارج شدن ادرار و همچنين مقاربت در اين دوران را از علل اصلي بالا رفتن ريسك عفونت ادراري در زنان حامله دانست و افزود: بيماريهايي همچون ديابت، نقص سيستم ايمني و ناهنجاري دستگاه ادراري نيز رابطه مستقيمي با عفونت ادراري دارند.


وي در پايان آزمايش ادرار بعد از تشخيص حاملگي را مهمترين فاكتور شناسايي و درمان عفونت ادراري در زنان باردارعنوان كرد و گفت: براساس نتايج حاصله، حاملگي در سن بالا و انجام سزارين در زايمان قبلي نيز احتمال ابتلا به اين عفونت را افزايش ميدهند.

 

 

 

منبع : انجمن عروسانه

loading...
***
loading...
پیشنهاد میشود بخوانید

نظر یا سوال شما چیست ؟

آدرس ایمیل شما نمایش داده نمیشود و محرمانه است