عكس | تصاوير جالب و ديدني سري اول

اين تصوير به هيچ وجه تغيير نيافته است .اين تصوير در لحظه غروب آفتاب و با انداختن سنگ در اقيانوس آرام گرفته شده است

Picture of the splash from a rock being thrown into the water in British Columbia

لحظه رقابت بر سر شكار

Picture of white-tailed eagles in Poland

خط كشي محل عابر پياده جالب

لحظه بلند شدن هواپيما به شكل خطرناك

پل بسيار جالب و ديدني

وقتي كه همه روز ها تكراري ميشن

پیشنهاد میشود بخوانید
نظر یا سوال شما چیست ؟

آدرس ایمیل شما نمایش داده نمیشود و محرمانه است