عكس جالب | تصاوير ديدني از ساختمان مركز مغز و اعصاب شهر لاس وگاس

عكس جالب از مركز سلامت مغز و اعصاب واقع در شهر لاس وگاس .

در نگاه اول شايد تصور كنيد كه طراح اين بنا يكي از بيماران مغز اعصاب لاس وگاس بوده :) ولي اين ساختمان مجهز و عجيب توسط معمار مشهور Lou Ruvo  طراحي شده است

عكس جالب | تصاوير ديدني از ساختمان مركز مغز و اعصاب شهر لاس وگاس

عكس جالب | تصاوير ديدني از ساختمان مركز مغز و اعصاب شهر لاس وگاس

عكس جالب | تصاوير ديدني از ساختمان مركز مغز و اعصاب شهر لاس وگاس

عكس جالب | تصاوير ديدني از ساختمان مركز مغز و اعصاب شهر لاس وگاس

عكس جالب | تصاوير ديدني از ساختمان مركز مغز و اعصاب شهر لاس وگاس

عكس جالب | تصاوير ديدني از ساختمان مركز مغز و اعصاب شهر لاس وگاس

عكس جالب | تصاوير ديدني از ساختمان مركز مغز و اعصاب شهر لاس وگاس

عكس جالب | تصاوير ديدني از ساختمان مركز مغز و اعصاب شهر لاس وگاس