آموزش خياطي | دوخت جليقه زنانه و دخترانه همراه با الگوي دوخت

دوخت جلیقه زنانه
سایز: 44-46-48-50-52قد لباس از پشت یقه تا لبه پایین حدود 72 سانتی متر

دوخت جلیقه زنانه
آماده سازی قطعات الگو:تکه های الگو را از نقشه کپی کنید.سجاف را از تکه 1 به صورت قطعه ای جداگانه کپی کنید.

دوخت جلیقه زنانه
زاپاس لبه ها و اضافه درزها:1.5 سانتی متر برای درزها و لبه ها و 4 سانتی متر برای لبه پایین لباس اضافه درز بگذارید.تکه آستر را با 1.5 سانتی متر اضافه درز برای همه درز ها و لبه ها ببرید.

دوخت جلیقه زنانه
برش قطعات الگو:پارچه پشمی:

1- تکه مرکز جلو× 2

سجاف جلو ×2

2-تکه پهلو جلو×2

3-تکه مرکز پشت×2

4-تکه پهلوی پشت×2

5-نوار×4

6-سجاف پشت از دولای بسته×2

آستر: تکه های 1و3 را منهای قسمت سجاف و تکه های 2و4 را به طور کامل از پارچه آستر ببرید.

لایی چسب:قسمت های خاکستری رنگ در شکل چیدمان برش را لایی کنید . پشت تکه های بیرونی نوار لایی بچسبانید.

مراحل دوخت:

درزهای برش بین تکه های جلو را بدوزید.هنگام دوختن, لبه تکه ی مرکز جلو را در فاصله بین علامت های ● خرد بدهید.درز مرکز پشت و درزهای برش تکه های پشت را بدوزید.درزهای شانه را در تکه های لباس وسجاف بدوزید.اضافه درزها را باز کرده و اتو کنید.

درزهای مرکز پشت را در تکه های نوار لایی شده و بدون لایی بدوزید.اضافه درزها را باز کرده و اتو بزنید.نوار ها را روی هم بگذارید و با سوزن ته گرد نگه دارید طوری که روی آنها به سمت هم باشد سپس آنها را از لبه بلند بیرونی به هم بدوزید.اضافه درز را باز کرده و اتو کنید.روبان را روی نوار بیرونی در بین خط جایگذاری و خط دوخت بگذارید و بدوزید.

نوار را تا کنید طوری که روی آن به سمت داخل باشد . سپس لبه های انتهایی را به هم بدوزید.دوخت را دقیقا از علامت های اتصال شروع کنید . نوار را به رو برگردانید.

درزهای تکه های آستر را به جز درزهای پهلو بدوزید.

آستر را به لبه های داخلی سجاف بدوزید طوری که روی آنها به سمت هم باشد.اضافه درزها را به سمت آستر اتو کنید.

سجاف و آستر را روی لباس بگذارید و با سوزن ته گرد نگه دارید طوری که روی آنها به سمت هم باشد. سپس سجاف را به لبه های جلو و لبه های پایین در زیر علامت دوخت بدوزید.در لبه پایین , 3 سانتی متر مانده به سجاف دوخت را متوقف کنید.در گوشه های اضافه درز به صورت اریب چرت بزنید.

نوار را بین لباس و سجاف آستر بگذارید . نوار بیرونی را به تکه های جلو و لبه یقه لباس از علامت دوخت 5 بدوزید.نوار داخلی را نیز به سجاف بدوزید . اضافه درزهای دوخت نوار را باز کرده و اتو کنید. فعلا سجاف و آستر را به داخل لباس برنگردانید.

آستر را به لبه های حلقه آستین بدوزید طوری که روی پارچه به سمت هم باشد اضافه درزها را باریک کنید.برای اینکه جلیقه را به رو برگردانید, تکه های جلو از میان لبه های سرشانه به سمت پشت بیرون بکشید.

در لبه های جلو , درزهای دوخت نوار را دقیقا روی هم گذاشته و با سوزن ته گرد نگه دارید . از بین آستر و پارچه اصلی اضافه درزهای دوخت نوار ها را با دست بگیرید و بیرون بیاورید . سپس اضافه درزها را از کنار درز دوخت به هم بدوزید.

اضافه درزها را دوباره به جای خود برگردانید اضافه درز دوخت نوارهای پشت را نیز به همین روش به هم بدوزید.

درزهای پهلو را در لباس و آستر به طور یکسره به دنبال هم بدوزید.

لبه پایین لباس را به سمت داخل اتو بزنید و با دست آن پس دوزی کنید . لبه پایین آستر را در امتداد خط لبه پایین لباس به داخل تا کنید و لبه تا شده را به طور ملایم اتو کنید . سپس آن را کمی به سمت بالا ببرید و روی لبه پایین لباس با سوزن ته گرد نگه دارید.

لبه های آستر و سجاف را در جای خود بدوزید . مقدار اضافه طول آستر را به سمت پایین تا کنید و به طور ملایم اتو کنید.

اپل های شانه را با پارچه آستر بپوشانید .سپس آنها به فاصله 1 سانتی متر از لبه های حلقه آستین در جای خود بدوزید.

دوخت جلیقه زنانه
منبع: مجله کوک

برچسب :

اشتراک در تاپیک
اطلاع رسانی از
0 نظرات
Inline Feedbacks
نمایش همه کامت ها