هنرمندان | عکسهایی از دکوراسیون اتاق خواب هنرمندان

اتاق خواب برخی از چهره های خارجی را برایتان انتخاب کرده ایم تا بدانید در چه اتاقی استراحت می کنند.

سارا جسیکا پارکر (SARAH JESSICA PARKER)این تصویری از اتاق خواب اصلی جسیکار پارکر و متیو برودریک است. این اتاق به خانه بریج‌همپتون این خانواده تعلق دارد و اتاق خواب اصلی آنها است. همه بخش های خانه از در، دیوار، قاب پنجره ها، پرده گرفته ت