روش میکروسرجری نسبت به روش معمولی واریکوسلکتومی چه امتيازاتي دارد؟

واریکوسل یا واریسی شدن عروق بیضه شایعترین بیماری مردان پس از بلوغ میباشد و ۱۰درصد مردان بالغ به آن مبتلا میباشند. واریکوسل شایعترین عامل ناباروری مردان میباشد. سن شروع بیماری معمولاً در زمان بلوغ و یا بلافاصله پس از بلوغ میباشد ولی در سن کمتر یا سن بالا نیز ممکن است ایجاد گردد.
بیماری واریکوسل با واریسی شدن و گشادشدن عروق وریدی(سیاهرگهای) بیضه ظاهر میگردد که در دو گروه اولیه و ثانویه تقسیمبندی میگردد. در نوع اولیه، هیچ عامل ایجادکننده مشخصی وجود ندارد، گرچه تئوری اشکال در دریچههای لانه کبوتری وریدهای بیضه، طولانی بودن مسیر این وریدها و احتمال اثر فشاری سایر عروق و احشاء شکمیمطرح میباشد ولی هنوز علت مشخصی برای آن ثابت نشده است.

این نوع عامل عمده واریکوسل است و ۹۰درصد در سمت چپ میباشد. نوع ثانویه که بدنبال وجود عامل مشخص ایجادکننده انسداد در عروق داخل شکم ایجاد می گردد درصد کمیاز واریکوسلها را شامل میشود و علت ایجادکننده آن غالبا تودههای شکمی، بخصوص تومورهای بدخیم میباشد که تشخیص آن مهم و حیاتی است.
امتیازات روش میکروسرجری نسبت به روش معمولی واریکوسلکتومیچیست ؟

در روش میکروسرجری با توجه به استفاده از میکروسکوپ حین جراحی و بزرگنمایی جراح، قادر است با دقت بیشتر وریدها را از شریان ( سرخرگ ) و عروق لنفاتیک ( عروق برنده آب ) جدا کند و فقط وریدها را مسدود نماید.

همچنین وریدهای با سایز کوچک را که استعداد واریسی شدن در آینده دارد و منشاء عود واریکوسل درآینده خواهد بود. در روش جراحی معمولی قابل تشخیص نمیباشد درحالیکه در روش میکرسرجری بدلیل بزرگنمایی ۶-۴ برابر توسط میکروسکوپ، جراح قادر است این وریدهای کوچک را نیز مشاهده کند و از عروق لنفاتیک و شریان مجزا نماید و مسدود کند.

در نتیجه شانس عود واریکوسل در این روش بسیار کمتر و حدود نیم درصد ( یعنی موفقیت ۵/۹۹ درصد ) میباشد همچنین بدلیل قابلیت بهتر در تمایز شریان و لنفاتیک و حفظ آنها احتمال آتروفی بیضه بدنبال جراح و یا ایجاد هیدروسل ( آب آوردگی بیضه ) بسیار نادر میباشد.
آیا واریکوسلکتومی عارضهای دارد ؟

درجواب بایستی گفت که هر اقدام پزشکی احتمال عارضه دارد همانگونه که عدم درمان واریکوسل نیز احتمال بروز عارضه دارد.
عوارض واریکوسلکتومیشامل :

۱- احتمال عود واریکوسل که در روش معمولی و سنتی واریکوسلکتومی۲۵% – ۵% ذکر شده و در روش میکروسرجری نیم درصد میباشد.

۲- ایجاد هیدروسل ( آب آوردگی بیضه ) که احتمال آن در روش معمولی جراحی واریکوسلکتومی۱۵- ۵ درصد و در روش میکروسرجری بسیار نادر گزارش شده است.

۳- عارضه سوم احتمال آتروفی بیضه که در روش جراحی معمولی کمتر از ۳% و در روش میکروسرجری بسیار نادر گزارش شده است. ( اینجانب طی حدود ۷۰۰ مورد واریکوسلکتومیمیکروسرجری که انجام داده ام ۴ مورد عود و هیچ مورد هیدروسل یا آتروفی نداشته ام. در حالیکه بیش از ۲۰۰ مورد از این بیماران، مواردی بوده اند که قبلا در مراکز مختلف تحت عمل واریکوسلکتومیبه روش معمولی قرار گرفته بودند ولی واریکوسل برطرف نشده بوده و یا عود کرده بود که مجددا تحت عمل واریکوسلکتومیمیکروسرجری قرار گرفتند و موفق بوده است.)
آیا عمل جراحی واریکوسلکتومیمنجر به معلولیت یا ناباروری می گردد ؟

این سؤالی است که بسیاری از بیماران قبل از جراحی سؤال میکنند و درجواب بایستی گفت که عمل واریکوسلکتومیجهت درمان یا جلوگیری از ناباروری انجام میگردد و خود منجر به ناباروری نمیگردد و پس از جراحی نیز فرد میتواند به فعالیتهای عادی روزمره و انجام ورزش و کار بطور معمول و قبل از جراحی بازگردد. لذا معلولیتی ایجاد نمیکند.

 

 

منبع :انجمن عروسانه

اینجا هستید :

نظر (نظرات) در مورد : روش میکروسرجری نسبت به روش معمولی واریکوسلکتومی چه امتيازاتي دارد؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.