انواع گياه خواري

گياهخوارن بر اساس نوع طرز فکر و هدفشان از گياهخواري به دستههاي مختلفي تقسيم ميشوند.

وگن (وگنيسم): يک روش تغذيه و زندگي است که هدف آن حذف هر نوع محصول حيواني چه در غذا و چه در مواد مصرفي است. مهمترين دلايل وگان (وگن) شدن افراد (کساني که به وگنيسم اعتقاد دارند) مسائل اخلاقي يا رعايت حقوق حيوانات، حفاظت از محيط زيست، حفظ سلامتي، مسائل معنوي يا مذهبي است. بسياري از افراد وگان با پرورش صنعتي حيوانات و آزمايش روي حيوانات مخالفت ميکنند. از مهمترين محصولات حيواني که پاک گياه خواران (وگنها) از مصرفشان خودداري ميکنند ميتوان انواع گوشت (گوشت قرمز، مرغ، آبزيان، ماکيان و…)، لبنيات، تخممرغ، عسل، ابريشم، چرم، خز، و… را نام برد و نيز محصولاتي که در آنها از فرآوردههاي حيواني (مانند ژله که از ژلاتين بدست مي آيد) استفاده شدهاست.
خامگياهخوار (خامگياهخواري): در اين روش تغذيه گوشت و لبنيات و فرآوردههاي آن و تخم مرغ به هيچ نوع و صورتي مصرف نميشود. خام گياهخواران از مواد محرکه مانند قهوه، چاي، الکل، يا سيگار خوداري ميکنند و آنها را به کار نميبرند، غذاهاي آنها شامل انواع ميوه جات، سبزيجات و يا سالادها، آجيل و خشکبار مانند گردو، پسته، فندق، بادام، کنجد و انواع جوانهها از قبيل جوانه گندم، عدس، ماش، نخود، سويا و مواد قندي نظير عسل، کشمش، خرما، انجير و شکر قهوهاي و غيرهاست که به صورت خام و طبيعي مصرف مينمايند که ميتوان آنها را به صورت غذاهاي ترکيبي در آورد و مورد مصرف قرار داد.
ميوه خوار (Fruitarian): آن دسته از خام گياه خواراني هستند که تنها از ميوهها و محصولات گياهان استفاده ميکنند.
فروگن (Frugan): آن دسته از وگنها که تنها از ميوهها و محصولات گياهان استفاده ميکنند. فروگنها بر اين باورند که حيات گياهان نيز به اندازه? حيات حيوانات محترم است. پس آنها علاوه بر اين که محصولات حيواني را تحريم ميکنند، آن دسته از محصولات گياهي که باعث مرگ و يا آسيب ديدگي گياهان ميشود را نيز مورد استفاده قرار نميدهند.[?]
شير گياهخوار (lacto-vegetarian): گياه خواراني که انوع گوشت (گوشت قرمز، مرغ، آبزيان، ماکيان و…) و تخم مرغ مصرف نميکنند اما لبنيات مصرف ميکنند.

زرده گياهخوار (Ovo vegetarian): گياه خواراني که انوع گوشت (گوشت قرمز، مرغ، آبزيان، ماکيان و…) و لبنيات مصرف نميکنند اما تخم مرغ مصرف ميکنند.
شير زرده گياهخوار (گياهخواري حاوي شير و تخم مرغ): گياه خواراني که انوع گوشت (گوشت قرمز، مرغ، آبزيان، ماکيان و…) مصرف نميکنند اما تخم مرغ و لبنيات مصرف ميکنند.
نيمه گياهخوار (semi-vegetarian): گياه خواراني که گوشت قرمز مصرف نميکنند اما از گوشت مرغ و ماهي استفاده ميکنند.[?]
کساني که -جز گوشت محصولات دريايي- محصولات گوشتي و غيرگوشتي ديگر حيوانات را مصرف نميکنند.
کساني که -جز گوشت محصولات دريايي- محصولات گوشتي حيوانات را مصرف نميکنند اما محصولات غيرگوشتي حيوانات را مصرف ميکنند.

سلامتي و نگرانيها
خوردنيهاي گياهي گوناگون

از آن جايي که بيشتر گياهخواران از منابع يا غذاهاي حيواني استفاده نميکنند و نيز با توجه به اين که کلسترول يکي از انواع چربيهايي است که تنها در منابع حيواني وجود دارد، بنابراين ميتوان نتيجه گرفت که سطح کلسترول خون گياهخواران پايين بوده و اين امر ميتواند سبب جلوگيري از بيماريهايي همچون فشار خون، انسداد عروق و سکته? قلبي شود. امروزه ثابت شده کساني که به مقدار زياد از فراوردههاي گوشتي بهره ميبرند بيشتر مستعد ابتلا به بيماريهاي قلبي، کليوي و سرطانها هستند.[?]

همچنين کمبود چربي در رژيم گياهخواري سبب جلوگيري از چاقي و چربي خون و همچنين پيامدهاي ناشي از آن از جمله سرطان پروستات ميشود و نيز به علت بالا بودن ميزان فيبرهاي غذايي از يبوست و بروز سرطان روده بزرگ جلوگيري ميکند.

پژوهشهاي جديد نشان ميدهدرژيمهاي غذايي مبتني بر گياهخواري ميتواند کليد زندگي طولاني باشد. بر طبق اين بررسيها، کاهش مصرف مواد پروتئيني مانند گوشت ميتواند روند پير شدن را در انسان کاهش داده و اميد به زندگي را نيز به طور قابل توجهي افزايش دهد. دانشمندان سالهاست که اعتقاد دارند رژيمهاي غذايي کم کالري که ميزان مصرف کالري در آنها تقريبا ?? درصد رژيمهاي امروزي است ميتواند منجر به افزايش عمر انسانها شود. اما دانشمندان انگليسي کشف کردند که کليد زندگي طولاني کاهش ميزان مصرف پروتئين است و نه کاهش مجموع کالري دريافتي انسانها. به اين ترتيب بر اساس کشف جديد، مردم بدون نياز به کاهش ميزان کالري که در طول روز مصرف ميکنند ميتوانند با کمتر مصرف کردن مواد پروتئيني مانند گوشت، ماهي و… عمر خود را افزايش دهند. دکتر ماتيو پايپر از دانشگاه کالج لندن در اين باره گفت: رژيمهاي غذايي مبتني بر گياهخواري يکي از روشهاي رسيدن به اين هدف است. پژوهشهاي ما نشان ميدهد کاهش ?? درصدي ميزان کالري مصرفي در طول روز ميتوند خطر ابتلا به سرطان و حملات قلبي را نزديک به ?? درصد کاهش داده و طول عمر انسانها را يک سوم افزايش دهد. دانشمندان با انجام پژوهشهايي روي مگسهاي ميوه متوجه شدند آمينو اسيدها تاثير زيادي روي طول عمر انسانها دارند. به خصوص تغيير در ميزان مصرف يک آمينو اسيد به نام متيونين بسيار در افزايش طول عمر موثر بودهاست. اگرچه بين انسانها و مگسها تفاوتهاي زيادي وجود دارد، اما محققان معتقدند نتايج اين آزمايشات در دسته عمدهاي از حيوانات گوناگون و همچنين روي انسانها صدق ميکند. متيونين در شکلگيري بسياري از پروتئينها لازم است. اين ماده به طور طبيعي در غذاهايي مانند ماهي، گوشت و تنقلات وجود دارد.
طول عمر
خوردنيهاي گياهي گوناگون

يک فراپژوهش در سال ????[?] نتايج ? پژوهش غربي را در اين زمينه ترکيب کرد. اين فراپژوهش، ميزان مرگ و مير را اينگونه گزارش کرد (اعداد کوچکتر نشاندهنده? مرگ و مير کمتر است): در بين افراد ماهيخوار ????، گياهخواران ????، گوشتخواران گهگاهي ????، گوشتخواران منظم و وگانها هم بيشترين ميزان مرگ و مير به اندازه? ? را داشتند. اين مطالعه تعداد مرگها را در هر دسته گزارش کردهاست و انتظار طيفهايي از خطاها را دارد که براي هر نسبت و تنظيماتي که روي دادههاي صورت گرفتهاست، ممکن است روي دهد. به هر حال «مرگ و مير کمتر، بسيار بخاطر رواج (به نسبت) کم دخانيات در اين گياهخواران بودهاست.» در دلايل اصلي مرگ که پژوهش شدهاند، تنها يک تفاوت در ميزان مرگ و مير به رژيم غذايي نسبت داده ميشود که: «گياهخواران در مقايسه با گياهخواران به ميزان ??? مرگ و مير کمتري بر اثر بيماري قلبي ايسکميک داشتند. و هيچ ارتباطي بين رژيم غذايي گياهخواري با ديگر دلايل عمده? مرگ برقرار نشد.»[?]

در «مرگ و مير گياهخواران بريتانيايي»،[?] نتيجه? مشابهي به دست آمد:«گياهخواران بريتانيايي مرگ و مير کمتري در مقايسه با مردم عادي دارند. نرخ مرگ آنها مانند افراد غيرگياهخوار قابل مقايسه (همتراز) با آنهاست که نشان ميدهد، بيشتر اين برتري ميتواند به فاکتورهاي سبک زندگي نامربوط به رژيم غذايي نسبت داده شود، مثل رواج کمتر دخانيات و وضعيت اجتماعي، اقتصادي عموما بالاي آنها، يا جنبههاي رژيم غذايي آنها غير از پرهيز از گوشت و ماهي.»[?]

پژوهش بهداشت و تندرستي اَدوِنتيست، پژوهش در جرياني است از اميد به زندگي در بين ادونتيستهاي روز هفتم. اين تنها پژوهشي است در بين ديگر پژوهشها که گواه مثبتي را براي گياهخواري دارد. محققين يافتهاند که ترکيب سبکهاي زندگي مختلف ميتواند اميد به زندگي را تا به اندازه? ?? سال تحت تاثير قرار دهد. در بين سبکهاي زندگي مختلف بررسي شده، رژيم غذايي گياهخواري، تخمين زده شد که حدود ?،?/? -? سال به زندگي بيافزايد.[?]

پژوهش بهداشت و تندرستي ادونتيست، در يک پژوهش ديگر نيز به کار گرفته شدهاست با نام «آيا مصرف کم گوشت، اميد به زندگي را در انسانها افزايش ميدهد؟» که توسط ژورنال آمريکايي تغذيه? پزشکي منتشر شدهاست. اين فراپژوهش نتيجه گرفت که مصرف کم گوشت (کمتر از يک بار در هفته) و ديگر انتخابهاي سبک زندگي به ميزان قابل توجهي اميد به زندگي را افزايش ميدهد.[?] اين پژوهش نتيجه گرفت «يافتهها از يک دسته? بزرگسالان سالم اين احتمال را بالا ميبرد که پيروي طولاني مدت (?? دهه) از يک رژيم گياهخواري ميتواند بعدا به ميزان قابل توجه ??? سال افزايش در اميد به زندگي ايجاد کند.» به هرحال اين مطالعه همچنين نتيجه گرفت «بعضي از چند سانيها در مزيت بقا در گياهخواران ممکن است بر اثر تفاوتهاي جشمگير در بين پژوهشها در اين موارد بوده باشد: تطبيقهاي آماري، تعريف گياهخواري، خطاي اندازهگيري، توزيع سن، تاثير داوطلب سالم و خوردن غذاهاي گياهي خاص توسط گياهخواران. اين پژوهش جلوتر ميگويد: «اين مسئله، اين احتمال را بالا ميبرد که يک الگوي غذاي کم گوشت و پرگياه ممکن است عامل محافظتي علّي درست باشد، به جاي تنها حذف گوشت از رژيم غذايي» در يک مرور اخير بر پژوهشهاي مربوط به الگوهاي رژيم کمگوشت در ارتباط با مرگ ومير به هر علتي، سينگ (Singh) يادآور ميشود که «? تا از ? پژوهش اشاره ميکنند که بزرگسالاني از يک الگوي کم گوشت و پرگياه پيروي کردهاند، نسبت به الگوهاي ديگر خوردن، کاهش قابل توجه يا به طور حاشيهاي قابل توجهي (marginally significant) در ريسک مرگ و مير را تجربه ميکنند»

مطالعههاي آماري، همچون مقايسه? اميد به زندگي با محل زندگي و رژيم غذايي محلي در اروپا هم، اميد به زندگي را به ميزان قابل توجهي در جنوب فرانسه بيشتر يافتهاند، که در آنجا رژيم غذايي مديترانهاي کم گوشت و پرگياه معمول است، در مقايسه با شمال فرانسه که در آن رژيم با محتواي گوشتي زياد معمول است.[??]

يک پژوهش توسط انستيتو داروهاي پزشکي و پيشگيرنده و انستيتو شيمي تنکرد شناختي به مشاهده? يک گروه ?? نفره گياهخواران (شيرزردهگياهخوار) پرداخت و از يک گروه مقايسه? ?? نفره از همهچيزخواران انتخاب شده از همان منطقه استفاده کرد. يافتههاي اين پژوهش نشاندهنده? اين است که اين گروه گياهخواران (شيرزردهگياهخوار) در مقايسه با گروه غير گياهخوار، ميزان کربوکسي متيليزين (carboxymethyllysine) پلاسما و محصولهاي نهايي گليکاسيون پيشرفته (advanced glycation endproducts) (AEGs) قابل توجهي بيشتر داشتهاند.[??] کربوکسي متيليزين يک محصول گليکاسيون (glycation) است که نشاندهنده? يک معيار استرس اکسيدگر و آسيب طولاني مدت به پروتئينها در افزايش سن آترواسکلروزيس (atherosclerosis) و ديابت است. «محصول نهايي گليکاسيون پيشرفته (AEG) ممکن است نقش مهم معکوسي بازي کنند در آترواسکلروزيس، ديابت، افزايش سن و خرابي مزمن کليه (chronic renal)»

بزرگترين پژوهش (تا بهحال) رژيم غذايي در مقابل طول عمر و يک ميزبان (host) بيماريهاي غربي، پروژه? چين (China Project) بودهاست که يک «بررسي نرخ مرگ براي ?? نوع مختلف سرطان براي بيش از ???? بخش و ??? ميليون نفر (???) از شهروندان اين بخشها» بودهاست که ترکيب شده بود براي مطالعه? رابطه? بين نرخهاي مرگ و مير مختلف و انواع رژيم غذايي، سبک زندگي و ويژگيهاي زيست محيطي در ?? بخش بيشتر شهرنشين چين که به صورت اشتراکي توسط دانشگاه کُرنِل (Cornell) و دانشگاه آکسفورد و آکادمي داروهاي پيشگيرنده? چين در طول ?? سال انجام شد. رابطهاي قوي ميان ميزان مصرف و نتيجه (dose-response relationship) يافت شد، بين ميزان غذاي حيواني در رژيم غذايي و دلايل اصلي مرگ و مير در غرب، يعني: بيماري قلبي، ديابت و سرطان.
دلايل ديگر براي گياهخواري
گياهخواري زيستبوم محور

گياهخواري زيستبوم محور واکنشي ست به اين دغدغه که توليد گوشت و فرآوردههاي حيواني براي مصرف گسترده، به ويژه از طريق مزرعههاي صنعتي از نظر زيست محيطي ناپايدار است. طبق پژوهشهاي سازمان ملل متحد در سال ????، صنعت دامداري يکي از بيشترين نقشها را در زوال زيست محيطي در سطح جهاني ايفا ميکند و فعاليتهاي نوين پرورش حيوانات براي مصارف غذايي آن هم در مقياس عظيم به آلودگي هوا و آبها، فرسايش زمينها، تغييرات آب و هوايي، و از دست رفتن تنوع زيستي منجر ميشود. اين پژوهشهاي نشان داد که بخش دامداري يکي از دو يا سه بخشي ست که بيشترين سهم را در ايجاد مشکلات زيست محيطي جدي-چه در مقياس منطقهاي و چه در مقياس جهاني – ايفا ميکند.[??]
در سال ???? شرکت نايک و تيمبرلند خريد چرم از بخشهاي جنگلزدايي شده? جنگلهاي آمازون را متوقف کردند[??]. اين عمل تنها چند هفته پس از گزارش سازمان صلح سبز صورت گرفت که نشان ميداد گلههاي دامداريهاي منطقه? آمازون باعث تخريب جنگلهاي آمازون ميشوند. طبق پژوهش آرنولد نيومن هر همبرگري که ميخريم باعث از بين رفتن ???? متر مربع از جنگلهاي باراني ميشود.[??]
علاوه بر اين، دامداري يک منبع عظيم توليد گازهاي گلخانهاي ست و مسئول ??? از انتشار گازهاي گلخانهاي جهان است. اگر بخواهيم مقايسهاي انجام دهيم ميتوان گفت، تمامي نظام حمل و نقل در سطح جهان (شامل تمامي ماشينها، ماشينهاي سنگين، اتوبوسها، قطارها، کشتيها و هواپيماها) تنها مسئول ????? از انتشار دياکسيدکربن هستند. به عبارت دقيق تر، ??? نيترواکسيد و ??? متاني که توسط فعاليتهاي انسان توليد ميشود ناشي از فعاليتهاي مربوط به دامداري هستند. براي روند گرمايش زمين (GWP)، انتشار متان ?? بار و انتشار نيتروکسيد ??? بار خطرناک تر از انتشار دي اکسيد کربن است.[??]
حيوانات توسط غله تغذيه ميشوند و علاوه بر اين، آن دسته از حيواناتي که وابسته به گلهچراني هستند مقدار بسيار بيشتري آب در مقايسه با مقدار آب مورد نياز براي کاشت غلات نياز دارند.[??] طبق پژوهشهاي وزارت کشاورزي ايالات متحده آمريکا، توليد غله? مورد نياز براي تغذيه دامها نياز به چيزي در حدود نيمي از ذخاير آب آمريکا و ??? زمينهاي کشاورزي آن دارد. علاوه بر اين، در آمريکا،??? دانههاي سويا، ??? ذرت و به طور کلي ??? غله? آمريکا را حيواناتي که براي غذا پرورش داده ميشوند مصرف ميکنند.[??]
وقتي ميزان غذاي مصرف شده براي توليد حيوانات از علوفه تا مصرف آن، مورد بررسي قرار ميگيرد حاکي از آن است که ناکارآمدي گوشت، شير و تخم مرغ از نسبت ? به ? تا ?? به ? (نسبت انرژي صرف شده به پروتئين توليد شده) متغير است:[??]

علوفه پيش از آنکه توسط دام خورده شود بايستي رشد کند.
مهره داران خونگرم نياز به مصرف مقدار بسياري زيادي کالري دارند تا بتوانند بدن خود را گرم نگه دارند (برخلاف گياهان يا حشرات).

مقياسي که ميتواند به عنوان يک معيار سنجش مورد استفاده قرار گيرد عبارت است از “کارايي تبديل” غذاي وارد شده به توده? بدن که نشان ميدهد به عنوان مقال، که تنها ??? غذاي وارد شده به بدن دام گوشتي به توده بدن تبديل ميشود، در مقابل ?? تا ??? در بدن کرم ابريشم و ??? در بدن سوسک آلماني..[??]

پروفسور بومشناسي ديويد پيمنتال عنوان کردهاست، ” اگر تمام غلهاي که در حال حاضر در آمريکا به مصرف دامها ميرسد به طور مستقيم توسط انسانها به مصرف ميرسيد، اين مقدار براي تغذيه? نزديک به ??? ميليون نفر کافي بود.[??]

آنطور که اين پژوهشها نشان ميدهند، توليد غذاي دام نوعاً در مقايسه با کشت غلات، شبزيجات، بذرها و ميوهها کارايي بسياري پايينتري دارد. با اين وجود، ذکر سه نکته لازم به نظر ميرسد:

اين مساله براي حيواناتي که بيشتر از آنکه به آنها غذا داده شود ميچرند صادق نيست، به ويژه حيواناتي که در زمينهايي ميچرند که براي مصارف ديگر مناسب نيستند.[??]
اين مساله همچنين در مورد حشراتي که به عنوان غذا پرورش داده ميشوند صادق نيست. چرا که اين روش ميتواند از نظر زيست محيطي از خوردن غذايي که از دامداريها ميآيد پايدارتر باشد.[??]
گوشتي که در آزمايشگاه توليد شده (in vitro meat) نيز ميتواند از نظر زيست محيطي از گوشتي که به صورت معمول توليد ميشود پايدارتر باشد.[??]

بر اساس نظريه? پويايي غذايي (trophic dynamics)، از نظر ميزان مصرف غلات، براي تغذيه? حيواناتي که براي گوشت شان پرورش داده ميشوند در مقايسه با تغذيه? همان تعداد انسان که گياهخوار هستند ?? برابر غله? بيشتري مورد نياز است. در حال حاضر، ??? تمامي، گندم، ذرت و ساير غلات توليد شده صرف تغذيه? دامها ميشود.[??] اين مساله باعث شدهاست که بسياري از طرفداران گياخواري به اين نتيجه برسند که از نظر بوم شناختي مصرف گوشت يک بي مسئوليتي ست.[??] با اين وجود، ذکر اين نکته نيز لازم است که پرورش تعداد نسبتاً کمي از حيوانات چرنده ميتواند سودمند باشد. همانطور که شبکه پژوهشهاي غذايي و آب و هوايي در دانشگاه سوري (Surrey) گزارش ميدهد که: ” بخش کوچکي از توليد دام احتمالاً براي محيط زيست سودمند است.”[??]

سازمان غذا و کشاورزي سازمان ملل متحد (FAO) برآورد کردهاست که ميزان انتشار مستقيم گازهاي گلخانهاي در روند توليد گوشت حدود ??? کل انتشار گازهاي گلخانهاي جهان است. از اين رو من ميخواهم اين حقيقت را مورد تاکيد قرار دهم که در ميان گزينههايي که براي تغييرات آب و هوايي داريم، تغيير رژيمهاي غذايي يکي از چيزهايي ست که بايد در نظر گرفتهاست.[??]

راجاندرا پاچاوري رئيس هيات بين دولتي در زمينه? تغييرات آب و هوايي

در مي????، شهر قنت (Ghent) در بلژيک گزارش کرد که “اولين شهري در جهان است که ميرود تا يک روز در هفته گياهخوار شود”. و اين زماني بود که مسئولان محلي به دلايل زيست محيطي، تصميم گرفتند تا يک روز بدون گوشت را در هفته به اجرا بگذارند. مسئولان دولتي با به رسميت شناختن گزارش سازمان ملل متحد، يک روز در هفته وعدههاي غذايي گياهي ميخورند. در اين راستا، پوسترهايي براي تشويق مردم به شرکت در روزهاي گياهخواري توسط مسئولان محلي در شهر نصب شد. و “نقشه خيابانهاي گياهي” براي معرفي رستورانهاي گياهي به چاپ رسيد. در سپتامبر ????، مدارس در شهر قنت نيز يک روز در هفته غذاي گياهي دارند.[??]

گياهخواري اقتصادمحور

گياهخواري اقتصادمحور مفهومي شبيه به گياهخواري زيستبوم محور ست. يک گياهخوار اقتصادمحور، فردي است که:

يا به دليل دغدغههاي فلسفي نظير بهداشت عمومي و مهار گرسنگي در سطح جهان (ديدگاهي که بر اين باور است که مصرف گوشت از نظر اقتصادي غير معقول است و کنار گذاشتن گوشت را بخشي از حرکت به سوي سادهزيستي ميداند.
و يا به طور کلي مصرف گوشت را غيرلازم ميبيند.

طبق پژوهشهاي موسسه? وردواچ (Worldwatch Institue)، “کاهش عظيم در مصرف گوشت در جوامع صنعتي[??]:

باعث تسهيل مراقبتهاي بهداشتي و همينطور تقويت بهداشت عمومي ميگردد.
کم شدن تعداد دامها و دامداريها باعث برداشته شدن فشار از روي زمينهاي زراعي و زمينهاي کشت غلات خواهد شد.
به منابع کشاورزي پايه امکان خواهد داد تا احيا شوند.
امکان استفاده کارآمد از زمينهاي زراعي و منابع آبي را فراهم ميآيد. درست در زماني که جمعيت جهان در حال رشد است. علاوه بر اين از اين طريق ميتوان اين بخش عظيمي از غله را که تاکنون صرف توليد گوشت ميشدهاست را صرف بهبود وضعيت گرسنگي مزمن جهاني کرد. ”

وضعيت کارگران

برخي گروهها، نظير پتا (PETA) با اين دليل به ترويج گياهخواري ميپردازند که از اين طريق اعتراض خود را در برابر برخورد افتضاح و شرايط ضدانساني که در صنايع گوشتني کنوني با کارگران صورت ميگيرد اعلام کنند. اين گروهها به مطالعاتي اشاره ميکنند که نشان ميدهد شرايط کار در صنعت گوشت باعث چه آسيبهاي روانشناختي در کارگران ميشود به خصوص در شرايط کارخانه و صنعتي. اين گروهها عنوان ميکنند که صنعت گوشت حقوق انساني کارگرانش را از طريق مجبور کردن آنها به انجام کارهاي دشوار و آشفته کننده و عدم ارائه? نکات و آموزشهاي لازم نقض ميکند.[??] با اين وجود، بايد اين نکته را نيز در نظر گرفت که شرايط کاري کارگران بخش کشاورزي نيز به ويژه کارگران غيردائم از شرايط کاري ساير بخشهاي اقتصاد پايينتر، بي کيفيت تر و ضدانساني تر است.[??][??][??][??]

حوادثي نظير مسموميتهاي ناشي از سموم ميان کشاورزان و کارگران مزارع و مجتمعهاي کشاورزي در افزايش خطرات تهديد کننده سلامتي و افزايش ميران مرگ و مير در ميان ايشان نقش دارد.[??] در واقع، طبق پژوهشهاي سازمان بينالمللي کار، کشاورزي در سطح جهان سومين شغل پرخطر براي کارگراني ست که در اين شغل فعاليت ميکنند.[??]،[??]
جنسيت

يک پژوهش در سال ???? که توسط بنياد پژوهشهاي يانکلوويچ صورت گرفت حاکي از آن بود که از ???? ميليون نفري که در آمريکا خودشان را گياهخوار معرفي ميکنند، ?? درصد مونث و ??? درصد مذکر هستند. دليل تعداد بيشتر زنان گياهخوار نسبت به مردان گياهخوار آن است که مهمترين دليل گرايش به گياهخواري مساله تندرستي است؛ چيزي که توجه به آن در زنان بيشتر از مردان است.[??]

مساله جنسيت گياهخواران همچنين مورد چندين بررسي علمي قرار گرفته است. از ديدگاه انسانشناسانه، از آنجا که اغلب مردان بودهاند که به شکار ميرفتند و اين نياز به انرژي و پروتئين بيشتر داشته است، بخش بزرگتري از شکار را اختيار ميکردند و در اصطلاح، «تکه بزرگ گوشت» را ميخوردند.[??] تصور «مردانه» بودن خوردن گوشت باعث شده است که در بعضي جوامع، گياهخواري به عنوان عملي «زنانه» تلقي شود که در کنار فمينيسم و هواداري از محيط زيست قرار ميگيرد. در چنين ديدگاهي، «مردان راستين» خود را از خوردن گوشت منع نميکنند.[??]
دين
آيين هندو
سالاد ميوه هندي

دليل گياهخواري در هندوييسم به منظور رعايت آهيمسا (عدم خشونت) است. بنابر اصل آهيمسا، لطف انسانها ميبايست تمام مخلوقات خداوند را در بر گرفته و تنها محدود به همنوع نباشد و بنابر اين کشتن جانوران براي رفع گرسنگي هيمسا (خشونت) محسوب ميشود.
زرتشت

در دين زرتشت در ماه ? روز (به طور تقريبي هر هفته يک روز) وجود دارد که پيروان اين ايين در ان روز از شکار کشتن و خوردن گوشت پرهيز ميکنند. در اين روز زرتشتيان غذاهاي گياهي پخته و بيشتر از ميوه و سبزيجات استفاده ميکنند.

به اين روزها نبر ميگويند که در تقويم زرتشتي مشخص گرديده است. اين کار با هدف حفظ حيوانات از نابودي و احترام به حقوق انها و سلامتي بدن انسان انجام ميگيرد.
اسلام

در آيين اسلام خوردن گوشت بعضي جانوران در صورتي که جانور مردار نباشد و از راه مشروع کشته شود مجاز است ولي از علي ابن ابيطالب نقل است که “شکم خود را گورستان جانوران نکنيد”. در ميان عارفان اسلامي نيز کساني همچون رابعه از کشتن و خوردن جانوران سر باز ميزدهاند.[??]

مسلمانان از ديدگاه دين و شريعت آزاد هستند تا گوشتخوار و يا گياهخوار باشند و نيز داراي سازمان جهاني گياهخواران مسلمان اند.[??] عدهاي از مسلمانان نيز ترجيح ميدهند براي پرهيز از خوردن گوشتي که به حلال بودن آن اطمينان ندارند، در رستورانهاي کشورهاي نا مسلمان گياهخواري کنند.
يهوديت

تعدادي از دانشمندان دين يهودي (به عنوان مثال يوسف آلبو) گياهخواري را به عنوان يک ايده آل از نظر اخلاقي، نه فقط به دليل نگراني براي رفاه حيوانات، به دليل اينکه بر شخصيت کسي که حيوانات را ذبح ميکند تاثير منفي ميگذارد معرفي کردهاند.
برخي از گياه خواران نامدار جهان

آلبرت اينشتين، ماهاتما گاندي،بودا، فيثاغورث، سقراط، لئوناردو داوينچي، بنجامين فرانکلين، توماس آلوا اديسون، استيو جابز، جورج برنارد شاو، ولتر، آيزاک نيوتن، آندرياس کالينگ (قهرمان بدنسازي)، کارل لويس (دونده برنده مدال المپيک)، دالايي لاما، داستين هافمن، اوليويا نيوتن جان، افلاطون، پاسکال، ژان ژاک روسو، تولستوي، ويرژيل، فيتزجرالد[نيازمند منبع]، فرانتس کافکا،آدولف هيتلر.[??]
برخي از گياه خواران نامدار ايراني

زرتشت،ابو علي سينا،شيخ عطار،شيخ نجم الدين رازي،شيخ عطار، صادق هدايت، مزدک،احمد کسروي، ماني، محمود ملکالشعرا، دکتر حسين کاظمزاده ايرانشهر، پور سينا، مولوي، ناصر خسرو، مهين شهابي، فرهاد آئيش، ايمان کياني، گيتي خامنهاي، مائده طهماسبي، ابوالعلا معري،دکتر بسکي، بلال طاهري (اولين عضو ايراني کنسول جامعه جهاني گياهخواران IVU)[??]

 

منبع : انجمن عروسانه

 

پیشنهاد میشود بخوانید

نظر یا سوال شما چیست ؟

آدرس ایمیل شما نمایش داده نمیشود و محرمانه است