خياطي | آموزش دوخت كفش كوچولوي بچه گانه با الگو + تصوير قدم به قدم

خياطي | آموزش دوخت كفش كوچولوي بچه گانه با الگو + تصوير قدم به قدم

طول و عرض کف پای نوزاد رو اندازه بگیرین و روی این الگو پیاده کنین

با بزرگ کردن الگوی کف پا بقیه اندازه ها هم متناسب با کف می شن.

خياطي | آموزش دوخت كفش كوچولوي بچه گانه با الگو + تصوير قدم به قدم

از الگوی کفی 6 عدد و بقیه الگوها هرکدام 2 عدد آماده کنین.

می تونین از فوتر یا چرم نرم این کفشو بسازین.

خياطي | آموزش دوخت كفش كوچولوي بچه گانه با الگو + تصوير قدم به قدم

آموزش تصويري و قدم به قدم دوخت كفش خوشگل بچه گانه

خياطي | آموزش دوخت كفش كوچولوي بچه گانه با الگو + تصوير قدم به قدم

آموزش تصويري و قدم به قدم دوخت كفش خوشگل بچه گانه

خياطي | آموزش دوخت كفش كوچولوي بچه گانه با الگو + تصوير قدم به قدم

آموزش تصويري و قدم به قدم دوخت كفش خوشگل بچه گانه

خياطي | آموزش دوخت كفش كوچولوي بچه گانه با الگو + تصوير قدم به قدم

آموزش تصويري و قدم به قدم دوخت كفش خوشگل بچه گانه

خياطي | آموزش دوخت كفش كوچولوي بچه گانه با الگو + تصوير قدم به قدم

آموزش تصويري و قدم به قدم دوخت كفش خوشگل بچه گانه

خياطي | آموزش دوخت كفش كوچولوي بچه گانه با الگو + تصوير قدم به قدم

آموزش تصويري و قدم به قدم دوخت كفش خوشگل بچه گانه

خياطي | آموزش دوخت كفش كوچولوي بچه گانه با الگو + تصوير قدم به قدم

آموزش تصويري و قدم به قدم دوخت كفش خوشگل بچه گانه

خياطي | آموزش دوخت كفش كوچولوي بچه گانه با الگو + تصوير قدم به قدم

 

http://aftab92.mihanblog.com/