چطور باید پی ببریم که یک رژیم غذایی مناسب است و به کاهش وزن پایدار و بدون عوارض منجر خواهد شد؟…

امروزه شما با رژیمهای غذایی گوناگونی برخورد میکنید که همگی ادعای بهترین راه کاهش وزن را دارند.واقعیت آن است که خیلی از این نوع رژیمهای غذایی حتی در صورت ایجاد کاهش وزن نیز اثرات گذرا خواهند داشت،علاوه بر آنکه با مشکلات عدیده به ویژه بیماریهای پوستی و ضعف عمومی همراه خواهند بود.

یک نکته اساسی در کاهش وزن آن است که شما باید همیشه به خاطر داشته باشید که یک روزه و یک شبه چاق نشدهاید که به دنبال معجزهای میگردید که ۱۰-۱۲ روزه لاغر شوید!

پس چطور باید پی ببریم که یک رژیم غذایی مناسب است و به کاهش وزن پایدار و بدون عوارض منجر خواهد شد؟

در رژیم های غذایی مناسب علمی به منظور کاهش وزن و برای رسیدن به وزن پایدار و سالم، فقط توجه کردن به میزان انرژی موجود در مواد غذایی کافی نیست،بلکه در یک رژیم غذایی مناسب برای دست یافتن به وزن ایدهآل، باید عادات سالم غذایی ایجاد شود.در یک رژیم غذایی مناسب ایجاد عادات غذایی صحیح بر چهار پایه اساسی استوار است:

رفتار درمانی

رژیم غذایی مناسب-یکی از نکاتی که در یک رژیم غذایی مناسب باید به آن توجه کرد عادات رفتاری و غذایی است.در افراد چاق، رفتارها و عادات ناصحیح غذایی است که منجر به چاقی میشود.به طور مثال افراد برای کاهش وزن،وعدههای غذایی خود یا یک نوع ماده غذایی را از رژیم خود حذف میکنند.این شیوهها علمی نیست و حتی اگر کاهش وزنی رخ دهد این شیوهای نیست که شما به طور طولانی قادر به انجام آن باشید.از این رو باید در رفتار فرد تغییرات مثبت ایجاد شود.در یک رژیم غذایی مناسب یکی از فاکتورهای کمککننده در کاهش وزن افراد،تغییر شیوه ناصحیح زندگی آنها است. این تغییر شیوه زندگی نیاز به یک کار تیمی دارد که نفر اول این تیم خود فرد میباشد. یعنی تا زمانی که مریض نخواهد دیگران نمیتوانند به او کمکی بکنند.


حمایت خانواده و شرایط محیط زندگی

یکی از نکاتی که در یک رژیم غذایی مناسب اهمیت دارد حمایت خانواده و شرایط محیط زندگی است.حمایت و همکاری خانواده بسیار مهم است و در نهایت متخصص تغذیه با علم و دانش خود، خانواده را راهنمایی خواهد کرد. نتیجه مطلوب زمانی حاصل میشود که این گروه، بهصورت یک تیم هماهنگ و در کنار هم به یک هدف بیاندیشند.

ورزش و افزایش فعالیت بدنی

ورزش و فعالیت بدنی جزء لاینفک برنامه کاهش وزن و یک رژیم غذایی مناسب است، چرا که حتی افراد با وزن طبیعی نیز برای سلامتی خود نیازمند فعالیت بدنی روزانه هستند.برای افراد مبتلا به افزایش وزن،فعالیت بدنی نه تنها برای کاهش وزن،بلکه بعد از اتمام دوره درمان، برای ثابت نگه داشتن وزن آنها نقش اساسی دارد.منظور از فعالیت بدنی فقط رفتن به ورزشگاهها و ورزش سنگین حرفهای نیست،بلکه با برنامه منظم، این فعالیت بدنی حتی در محل کار و زندگی نیز میسر است.

انتخاب غذاهای سالم و مطابق با سبد غذایی خانواده(رژیم غذایی مناسب)

انتخاب غذاهای سالم و مطابق با سبد غذایی خانواده یکی دیگر از نکاتی است که باید به آن در یک رژیم غذایی مناسب توجه کرد.میزان کالری دریافتی و نیز میزان پروتئین،چربی،انواع قند و کربوهیدراتها در طی وعدههای غذایی اهمیت ویژهای در کنترل وزن و حفظ سلامتی افراد دارد.فرد چاق،باید طی دورههای درمانی با انواع مواد غذایی آشنا شده و بیاموزد که چگونه از انواع گروههای غذایی به میزان کافی دریک رژیم غذایی مناسب بهرهمند شود.اگر بخواهیم یک رژیم غذایی مناسب برای سالها مورد استفاده قرار گرفته و در عین حال وزن فرد نیز پایدار بماند، باید آن رژیم غذایی با سبد غذایی خانواده هماهنگ باشد.

باید در یک رژیم غذایی مناسب،تغییر رفتارهای غذایی، اعم از انتخاب نوع غذا، حجم وعدههای غذایی، ساعات غذا خوردن، نحوه طبخ غذا، سرعت غذا خوردن و نیز گنجاندن فعالیت بدنی و ورزش به عنوان یک برنامه روزانه وضع شود.در این صورت است که شما یاد خواهید گرفت که چگونه در موقعیتها، مراسم و نیز تعطیلات در حالی که لذت میبرید وزن کاهش یافته خود را نیز کنترل نمایید.

 

 

منبع : انجمن عروسانه