تعبیر خواب | تعبیر دیدن دیوانه در خواب

تعبير خواب به روايت محمد بن سيرين
ديوانگي در خواب، مال حرام است بر قدر ديوانگي وي، لكن آن مال را به خيرات هزينه كند و از مردمان ملامت يابد.
تعبير خواب به روايت ابراهيم کرماني
هر كه بيند كه ديوانه شد است، دليل كه به فساد گرايد و ربا خوردن.
تعبير خواب به روايت منوچهر مطيعي تهراني
اگر در خواب ديوانه اي را ببينيم که او را مي شناسيم کاري نادرست انجام مي دهيم که مورد سرزنش و شماتت واقع مي شويم. اگر ديوانه اي را ديديم که نمي شناختيم احتمال لغزش براي ما پيش مي آيد که بايد هوشيار و آگاه باشيم. اگر در خواب ديديم که خودمان ديوانه شده ايم سر زبان ها مي افتيم و کاري خلاف انجام داده يا انجام خواهيم داد.

نظر (نظرات) در مورد : تعبیر خواب | تعبیر دیدن دیوانه در خواب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.