تعبیر خواب | تعبیر دیدن دوزنده یا دوختن در خواب

تعبير خواب به روايت امام جعفر صادق
دوزنده به خواب، كسي است كه كارهاي دنيا بر دست وي به صلاح آيد، خاصه آن كس را كه جامه از بهر او بدوزد.
تعبير خواب به روايت محمد بن سيرين
اگر بيند جامه خويش را مي دوخت كارش نيكو شود و حالش به صلاح آيد. اگر بيند جامه به مال خويش مي دوخت، تاويلش همين است. اگر بيند جامه زني مي دوخت، غم و زيان به او رسد. اگر بيند جامه مردي مي دوخت تاويلش نيكو باشد. اگر بيند سوزن به دست داشت و جامه تمام ندوخت، دليل است كه آن كس هر شغل كه پيش گيرد تمام نكند. اگر بيند جامه دوخته به خانه بسيار داشت عيش بر او فراخ شود و مال از ميراث بيابد.
تعبير خواب به روايت منوچهر مطيعي تهراني
دوختن در خواب رتق و فتق امور است و سامان دادن به کارها و بالجمله ديدن آن در خواب بد نيست مخصوصا اگر چيزي را در خواب مي دوزيد تمام کنيد و نادوخته و ناتمام باقي نگذاريد. اگر در خواب ببينيد که دکمه مي دوزيد با فرزندان يا با برادران خود کاري را به اتفاق انجام مي دهيد و يکي از آن ها در استحکام مباني کار شما موثر و مفيد واقع مي شود. اگر فرزند نداريد برادرتان و اگر داريد يکي از فرزندان. اگر در خواب ببينيد که پيراهن مي دوزيد کاري مي کنيد که با شان و شخصيت اجتماعي شما ارتباط دارد. چنانچه ببينيد لباسي شيک و برازنده دوخته ايد کاري در جهت تامين آبروي خويش انجام مي دهيد. اگر ببينيد که پارگي يا شکافتگي را مي دوزيد وام خود را مي پردازيد يا با کسي که قهر هستيد آشتي مي کنيد. اگر ببينيد که لباس زنانه مي دوزيد از جانب همسر خود سود مي بريد يا زني ديگر به شما سود مي رساند. اگر ببينيد شلوار مي دوزيد صاحب فرزند مي شويد. دوختن پرده در خواب خوب نيست چون کاري است که غم و اندوه مي آورد و در عوض دوختن لباس بچه خوب است.اگر جواني در خواب ببيند که چيزي مي دوزد شغلي مناسب پيدا مي کند و اگر دختري ببيند چيزي مي دوزد شوهر مي کند. اگر زن جواني در خواب ببيند که لباس بچه مي دوزد صاحب فرزند مي شود. روي هم رفته دوختن در خواب بد نيست به شرطي که شکافتن و پاره کردن با دنبال نداشته باشد
پیشنهاد میشود بخوانید

نظر یا سوال شما چیست ؟

آدرس ایمیل شما نمایش داده نمیشود و محرمانه است

7 نظر
 1. ناشناس گفته

  دیشب خواب دیدم درحال دوختن لحاف هستم و نمی توانم بدوزم اگه قشنگ بدوزم کارهای بهتری هم پیشنهاد میشه….تعبیرش چیه.

 2. مریم گفته

  سلام. خانمی 40 ساله هستم. دیشب خواب دیدم برای برادرم به خیاط سفارش شلوار مردانه میدهم و سر قیمت هم چانه میزدم. تعبیرش چیست

 3. کاربر گفته

  سلام خواب این بود که دختر دایی مادرم که فوت کرده برای مادرم لحاف سفید رنگی میدوخته است، تعبیر این خواب چیست؟

 4. فرحت گفته

  سلام من دختر ۱۹ ساله هستم و خواب دیدم که پدر بزرگ من(فوت شده اند) چیزی میدوزد من هم با او کمک کردم، میخواستم بدانم تعبیر این خواب چیست.

 5. زهرا كاظمي گفته

  سلام من دختری ٢٧ساله ام و مجرد.خواب دیدم لباس عروسمو دادم ب خیاط برام بدوزه اما اون طور ک خواستم درنیومده و یه خورده ناراحت بودم و غر میزدم?.حالا نمیدونم تعبیرش چیه .ممنون میشم راهنماییم کنید.

  1. ... گفته

   تعبیر خواب این است که شما دختری بسیار غرغرو هستید و نوشابه زردهم زیاد مینوشید

 6. فاطمه گفته

  من دختری 24ساله هستم تو روخدا خوابم وتعبیر کنید خیلی تو فکرشم دیشب خواب دیدم که مردم و مادرم باسوزن تنم وداره میدوزه ومن هیچی حس نمیکردم