تعبیر خواب | تعبیر دیدن خلال دندان در خواب

تعبير خواب به روايت محمد بن سيرين
خلال كردن درخواب نيكو نباشد، زيرا كه دندان ها در خواب اهل بيت بود و خلال مانند جاروب بود كه اهل بيت را مي روبد و هر كه به خواب بيند كه خلال مي كرد، دليل كه به قدر آن كه با خلال بيرون آورد از مال اهل بيت او نقصان شود.
تعبير خواب به روايت منوچهر مطيعي تهراني
خلال دندان در خوب ديدن زدودن غم ها و ناراحتي هاي کوچک خانوادگي است . تعبير خلال بادام و پرتقال همان تعبير اصل خود را دارد و بهتر است به کلمات _ بادام و پرتقال _ و غيره مراجعه کنيد.

نظر (نظرات) در مورد : تعبیر خواب | تعبیر دیدن خلال دندان در خواب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.