6 رژیمی که نباید بگیرید

هنگامي که سخن از کاهش وزن به ميان ميآيد، همه به دنبال يک رژيم غذايي معجزهآسا ميگردند. امّا متأسفانه هيچ برنامه کوتاه مدتي براي کاهش وزن پايدار وجود ندارد.

شش رژيم غذايي که در زير آمده است، از جمله رژيمهايي هستند که به هيچوجه توصيه نميشوند.

1) رژيمهايي که کاهش وزن زيادي را تبليغ ميکنند
هنگامي که يک رژيم غذايي را شروع ميکنيد، به طور بالقوه ميتوانيد در خلال دو هفته اول، وزن قابل ملاحظهاي را از دست بدهيد (که بخش اعظم آن وزن آب است). امّا اگر بيش از يک کيلو در هفته در هفتههاي بعد از آن از دست بدهيد با خطر از دست دادن «جرم عضلاني» و پائين آمدن سازوکار (متابوليسم) بدن در واکنش به آن، روبرو خواهيد شد. به همين دليل است که کارشناسان تغذيه کاهش وزن تدريجي و آهسته را توصيه ميکنند.

2) رژيمهايي که ادعا ميکنند با خوردن قرص و بدون نياز به رژيم غذايي و ورزش، کاهش وزن ميدهند هرگاه تبليغات يک رژيم غذايي برايتان غيرقابل باور کردن بود، آن را باور نکنيد!

3) رژيمهايي که از سيستم تغذيه فعلي شما کاملاً متفاوتند
اگر يک برنامه غذايي با سبک زندگي شما ناسازگار باشد، احتمال کمي وجود دارد که بر روي آن پا برجا بمانيد.

4) رژيمهاي کمتر از ???? کالري
چنين رژيمهايي به سختي قابل دنبال کردن هستند و غالباً باعث بدخلقي، تندخويي، تحريکپذيري و سردرد در شما مي گردند. احساس گرسنگي و بيحالي از ديگر اثرات جانبي اين گونه رژيمهاست.

5) رژيمهايي که ادعا ميکنند به هيچ تلاشي نياز ندارند
يک چنين چيزي خدا هم نافريد! کاهش وزن به تمرکز و تلاش نياز دارد و بدون آن امکانپذير نيست.

6) رژيمهايي که يک گروه غذايي را حذف ميکنند يا تنها بر روي چند غذاي محدود تمرکز مينمايند اين رژيمها براي مدتي طولاني قابل ادامه نيستند.

 

منبع:انجمن عروسانه

پیشنهاد میشود بخوانید

نظر یا سوال شما چیست ؟

آدرس ایمیل شما نمایش داده نمیشود و محرمانه است