تعبیر خواب | تعبیر خرید کردن در خواب

تعبير خواب به روايت محمد بن سيرين
خريد و فروش كردن درخواب بد است. اگر بيند كسي او را بفروخت، دليل كه كارش شوريده شود.
تعبير خواب به روايت ابراهيم کرماني
خريد و فروش، دليل بود كه به قدر و قيمت كار چيزي يابد.
تعبير خواب به روايت منوچهر مطيعي تهراني
خريد در خواب خوب است اما بايد ديد چه مي خريد اما فروش خوب نيست. معبران کلا نوشته اند خريد و فروش و معامله در خواب خوب نيست ليکن درست نيست که خريد خوب نباشد.براي فروش در علم تعبير دلايلي هست که براي خريد نيست. پس خريد به نظر من خوب است اما فروش خوب نيست فقط بايد مشخص شود که چه مي خريد و در برابر چه متاعي پول مي پردازيد يا معاوضه جنسي مي کنيد. نوشته اند معامله همراه فروش غم و اندوه است و زيان و نشان آنست که کار بيننده خواب آشفته و شوريده مي شود چه کلا دادن جنس در مقابل گرفتن پول که کثيف است نيکو شناخته نشده اما دادن پول در مقابل گرفتن جنس خوب است خريدن اشيا شکننده و ضايع شدني در خواب اتلاف مال تعبير شده مثل خريد شيشه ، سفال ، کاسه و کوزه چيني و گلي يا ميوه ها و سبزي هايي که ماندني نيستند و دير نمانده ضايع و فاسد مي شوند و تعفن و گند بوجود مي آورند که البته همه اينها در خواب خوب نيستند. خريدن اين چيزها در خواب گوينده بي اعتباري و بي بهائي کارهايي است که در آينده نزديک انجام مي دهيد اما خريد چيزهايي مثل ملک ، خانه و فرش خوب است منتها هر يک تعبير خاصي دارند که اگر بخواهم بنويسم طولاني مي شود.

355

پیشنهاد میشود بخوانید
نظر یا سوال شما چیست ؟

آدرس ایمیل شما نمایش داده نمیشود و محرمانه است

4 نظر
 1. رها گفته

  من با معشوقم برای خرید لباس و جهیزیه رقتیم لطفا تعبیر

 2. رهگذر گفته

  اگه زرشک خریدی یعنی مهریه ات مالیده

 3. 221 گفته

  سلام من با معشوقم دعوا کردیم و کات کردیم ایشون کشاورز هستند در خواب دیدیم به من زرشک فروختند و من هم خریدم تعبیر؟

 4. نسترن سلامت گفته

  دوشب خواب دیدم لوازم بچه خریدم مثل کالسکه و صندلی و کریر اگر ممکنه تعبیرش را بگویید