ویژگیهای یک رژیم خوب

تمام متخصصان بر يك موضوع اتفاقنظر دارند؛ بهترين رژيم غذايي براي شما رژيمي است كه توان رعايت كردن آن را داشته و به آن وفادار باشيد.

فرق چنداني نميكند كه اين برنامه غذايي چقدر علمي باشد يا چقدر سريع نتيجه دهد يا حتي چند نفر قبلا آن را امتحان كرده باشند، مهم اين است كه بدانيد آنچه در برنامه خواسته شده را ميتوانيد انجام دهيد، بايد انجام دهيد يا ميخواهيد كه انجام دهيد.
متاسفانه در ميان مردم، رژيمهاي غذايي محبوب هستند كه خيلي سريع به نتيجه برسند و بدون ناراحتي باشند كه معمولا هم ناپايدار هستند.

وزني كه به سرعت پايين ميآيد به جاي چربي مخلوطي از آب، عضله و كمي چربي بدن شما را از بين ميبرد . به همين دليل وزن از دست رفته بهزودي برميگردد، ولي اغلب افراد در دام اين نوع رژيمها ميافتند و بهدنبال آن دچار سندرم يويو ميشوند و مدام وزنشان كم و اضافه ميشود. نتيجه اين ميشود كه متابوليسمشان پايين ميآيد و وزني بيشتر از زماني كه رژيم را شروع كرده بودند، پيدا ميكنند. حقيقت اين است كه از دست دادن وزن يك فرمول ساده دارد:
كالري دريافتي منهاي كالري از دست رفته مساوي وزن از دست داده، به دست آورده يا حفظ شده. براي كمك به افرادي كه از اضافه وزن رنج ميبرند ما به سراغ متخصصان رفتيم و از آنها درباره راهكارهاي لازم براي يافتن رژيم غذايي كه در عين سلامت، موثر هم باشد، سوال كرديم. بهمنظور كاهش وزن، شما بايد كالري كمتري بخوريد و فعاليت بيشتري داشته باشيد. پاككنندهها، كرمها و مكملها همگي براي فريب شما به بازار آمدهاند و نميتوانند در دراز مدت كمكي به شما كنند. از كجا ميتوانيد بفهميد چه رژيمي سلامت و مناسب است؟

ويژگيهاي يك رژيم خوب چيست؟

همراه با ورزش باشد
اجازه استفاده از انواع موادغذايي از گروههاي مختلف را بدهد.
توسط يك متخصص تغذيه يا رژيم درماني تجويز شود.
روندي تدريجي و پايدار داشته باشد.
پروتئين بدن را كنترل كند.
اجازه صرف ميانوعده بين وعدههاي غذايي را بدهد.
متكي به مكملها نباشد.
شامل بخش كوچكي از غذاها و نوشيدنيهاي مورد علاقه شما باشد.
حاوي يك برنامه ثابت باشد.
نوشيدن مقدار كافي آب را توصيه كند.
با وسواس انتخاب كنيد
ابتدا بايد مشخص كنيد رژيم كاهش وزن انتخابي سلامت است يا نه. شما بايد انتخابهايتان را كم و كمتر كنيد تا در نهايت به يك انتخاب برسيد؛ انتخابي كه با سبك زندگي شما و روشي كه براي خوردن و ورزش كردن داريد منطبق است. اين مهم است كه رژيم موردنظر، شما را گرسنه نكند. بهدنبال رژيمي باشيد كه حاوي فيبر و آب فراوان باشد، مثل سوپها، ميوهها و سبزيها. اين غذاها شما را سير ميكنند و ميل به غذا را كاهش ميدهند، ضمن آنكه موجب ميشوند شما بدون احساس بيفايده بودن به برنامه غذاييتان وفادار باشيد.

سوالاتي كه بايد از خود بپرسيد

آيا اين رژيم با سبك غذايي من منطبق است؟
اين رژيم با زندگي اجتماعي من منطبق است؟
آنقدر خوب هست كه تمام افراد خانواده آن را دنبال كنند؟
نياز به دستور پخت خاصي دارد؟
من بايد به زمان خوردن توجه كنم يا به تعداد وعدههاي غذايي؟
آيا رژيم مناسب سطح تمرينهاي ورزشي من هست؟

بعضي رژيمهاي غذايي تمرينهاي فشرده ورزشي دارند درحاليكه برخي تحركات بسيار ساده را شامل ميشوند. اگر شما فرد كمتحركي هستيد، ممكن است برنامهاي كه شامل ساعتها ورزش در باشگاه باشد؛ مناسب باشد اما مطمئن باشيد تداومي نخواهد داشت. برنامهاي را انتخاب كنيد كه شامل ورزش جزئي منظم و آرام است. رژيمي را برگزينيد كه از فعاليت فيزيكي در آن لذت ببريد، حال اين فعاليت ميتواند باغباني، پيادهروي يا تميز كردن خانه باشد.
واقعيت اين است كه اگر دريافت كالري در زنان به زير 1200 و در مردان به زير 1500برسد ميتواند منجر به سرگيجه و تحريكپذيري شود چون بدن شما نياز به حداقل كالري ممكن براي عملكرد درست دارد.

ميتوانم با اين رژيم زندگي كنم؟

با درنظر گرفتن هرگونه رژيم غذايي از خود بپرسيد: « آيا اين همان چيزي است كه من حاضرم بقيه عمرم از آن پيروي كنم؟» اگر نه، خودتان را اذيت نكنيد چون بهزودي به كاري كه قبلا انجام ميداديد، بازخواهيد گشت و وزنتان دوباره به همان اندازه قبل از رژيم خواهد رسيد.

آيا اين رژيم شامل غذاهايي است كه دوست دارم، ميتوانم تهيه كنم و از عهده تامين هزينه آنها برميآيم؟
آيا غذا يا نوشيدني وجود دارد كه بخواهيد در طولانيمدت آنها را با هم تركيب كرده و بخوريد؟ در برخي برنامهها لازم است نوشيدني جايگزين غذا شود كه براي افرادي كه مدام در حال دويدن هستند، مفيد است اما برخي هم غذا را به نوشيدني ترجيح ميدهند. برنامهاي كه شامل غذاهاي غيرمعمول بوده و نيازمند ساعتها وقت گذاشتن در آشپزخانه است ممكن است براي كسي كه زمان و پول كافي دارد مناسب باشد اما براي همه مناسب نيست.

اين رژيم با عادتهاي من مقابله ميكند؟

بهترين رژيم غذايي آن نوعي است كه شما اصلا فكر نكنيد در حال رژيم هستيد. اينكه شما فكر كنيد در حال رژيم هستيد ميتواند نوعي وسواس به غذا، افزايش اشتها و حتي سرخوردگي بهدنبال داشته باشد. دنبال برنامهاي باشيد كه شما را نسبت به عادتهاي بدي كه نميگذارند برنامهاي سلامت و مغذي داشته باشيد، آگاه كند. اگر هنگام غذا خوردن، تلويزيون تماشا ميكنيد يا عادت به تميز كردن بشقاب بچهها داريد سعي كنيد از آنها دوري كنيد.

با چه سرعتي وزن كم ميكنم؟

هر نيم كيلوگرم چربي معادل 3 هزار و 500 كالري است بنابراين شما نياز به سوزاندن مقدار زيادي كالري براي كاهش چربي داريد. كاهش وزن سريع معمولا با از دست دادن مايعات بدن اتفاق ميافتد تا چربي. كاهش وزن در رژيمهاي كم كربوهيدرات ممكن است مهيج بهنظر برسد چون بدن شما زماني كه مجبور به استفاده از منابع سوختي ديگر است از آب استفاده ميكند، درحاليكه شما ممكن است بخواهيد خيلي سريع وزن كم كنيد، متخصصان معتقدند رژيم آهسته و پيوسته هميشه كارساز است. يك رژيم موثر و مفيد بهطور متوسط نيم تا يك كيلوگرم كاهش وزن در هر هفته بهدنبال خواهد داشت. بهترين راه رسيدن به آن نيز اين است كه هر روز 500 كالري بيشتر هنگام ورزش بسوزانيد.

چند سوال كليدي
همچنان ميتوانم غذاهاي مورد علاقهام را بخورم؟

برخي رژيمها فهرست بلند و بالايي از خوردنيهاي ممنوع دارند و بخش كوچكي براي مجازها. براي برخي در محروميت بودن باعث ميل شديد ميشود اما براي برخي ديگر اينطور نيست. اگر شما نميتوانيد از خوردن غذاهاي مورد علاقهتان اجتناب كنيد بايد بهدنبال برنامهاي باشيد كه به شما اجازه استفاده از غذاهاي مورد علاقه تان را ميدهد.

اين رژيم براي تغييرات تدريجي مناسب است؟

برخي برنامهها نيازمند تغييرات اساسي هستند و برخي تغييرات گام به گام و جزئي و بسيار تدريجي انجام ميشوند. تغيير سخت است و هر چه بيشتر مجبور به تغيير باشيد، سختتر هم خواهد بود. دنبال برنامهاي باشيد كه بهتدريج و آهسته در عادات غذا خوردن و ورزش كردن شما تغييراتي ايجاد ميكند تا شما را براي تغيير واقعي آماده كند.

اين رژيم نياز به مكمل يا پاكسازيكننده دارد؟
برنامههاي كاهش وزن نيازي به مكمل ندارند و تنها براي اطمينان ميتوان از مولتي ويتامين استفاده كرد. دليلي وجود ندارد كه همه يا بسياري از مواد مغذي مورد نياز براي سلامت از طريق موادغذايي موجود در رژيم غذايي به دست نيايد. بنابراين در مورد رژيمهايي كه نياز به نوشيدنيهاي خاص، قرصها و پاككنندهها دارند، احتياط كنيد.

من يك برنامه مشخص يا منعطف شده ميخواهم ؟

برخي افراد ترجيح ميدهند رژيم غذايي كه در آن غذاهاي خاص با اندازه لازم مشخص شده استفاده كنند تا در مسير درست قرار گيرند.
برخي ديگر برنامههاي منعطف را ترجيح ميدهند تا بتوانند غذاهاي دلخواهشان را تهيه كنند. تا زماني كه برنامه رژيم غذايي شامل انواع مختلفي از موادغذايي سالم مانند ميوه، سبزي، حبوبات، غلات، لبنيات كمچرب و پروتئين كمچربي باشد هر 2 نوع برنامه كارساز است. اطمينان حاصل كنيد برنامه رژيم غذايي شما اجازه ميدهد به اندازه كافي موادغذايي و كالري به بدنتان برسد تا در راه كاهش وزن ضعيف نشويد.

 

 

منبع:انجمن عروسانه

پیشنهاد میشود بخوانید

نظر یا سوال شما چیست ؟

آدرس ایمیل شما نمایش داده نمیشود و محرمانه است