تعبیر دیدن عروس یا عروسی کردن در خواب – 29 تعبیر مختلف

خواب ازدواج کردن

بسیاری از دخترها در سراسر دنیا دوست دارند که عروس شوند (نه همه آنها).به همین دلیل ممکن است در برخی از مواقع چند روزی شدیدا به این موضوع فکر کنند و این فکر بیش از حد می تواند باعث دیدن خواب عروسی و عروس شدن شود.در غیر این صورت ، دیدن این خواب معمولا به معنی برنامه ریزی و یا فکر کردن به موضوع مهمی در زندگی روزمره و مخصوصا آینده است .

تعبیر خواب عروسی کردن و عروس شدن

زمانی که شما در خواب می بینید که ازدواج کرده اید و عروس شده اید می تواند به این معنی باشد که شما یک فرصت عالی برای پیشرفت و تامین آسایش آینده خود بدست آورده اید.این فرصت خوب می تواند فرصت تحصیل و یا یک فرصت شغلی عالی باشد.بهتر است بخوبی فکر کنید و خود را برای رویدادهای مهم آینده آماده کنید.

اگر در خواب ببینید که راضی به ازدواج نیستید

اگر در خواب ببینید که عروس شده اید ولی از این موضوع خوشحال نیستید می تواند به این معنی باشد که شما از زندگی فعلی خود به هیچ عنوان راضی نیستید.شاید ازدواج کرده اید و همسر خوبی ندارید .یا شاید احساس می کنید همسر شما تمام تلاش خود را برای خوشبخت کردن شما ، نمی کند.

مطلب پیشنهادی : تعبیر خواب مرده

عروس شدن یک زن متاهل

اگر شما شوهر دارید و در خواب ببینید که عروس شده اید می تواند نشانه افزایش عشق شما به شوهرتان باشد .یا ممکن است شما نگران هستید که شوهرتان را از دست بدهید و تنها شوید .احتمالا نگران این هستید که اگر یک روز شوهر شما به هر دلیلی از شما جدا شود چگونه می توانید زندگی خود را از لحاظ مالی تامین کنید.اگر در خواب ببینید که عروس شده اید ولی احساس کنید که داماد فرد مناسب و خوبی نیست می تواند به این دلیل باشد که شوهر شما رفتارهایی می کند که باعث افزایش شک و تردید در شما شده است .شما احساس می کنید شوهرتان در حال خیانت کردن به شماست .

تعبیر خواب مخالفت خانواده با داماد

اگر در خواب ببینید که عروس شده اید ولی خانواده شما با ازدواج شما مخالف است و داماد را رد می کنند به این معنی است که شما نمی توانید به شوهر خودتان تکیه کنید و از بابت آینده خودتان نگران هستید.اگر دختر مجرد هستید می تواند به این معنی باشد که شما از لحاظ مالی احساس امنیت نمی کنید.

دیدن خواب برنامه ریزی برای عروسی

اگر در خواب ببینید که برای عروسی و روز عروسی برنامه ریزی می کنید نشان دهنده این است که شما از کسب و کار خودتان راضی هستید و برنامه های خوبی برای رونق بخشیدن به کارتان در آینده دارید .

تعبیر خواب ازدواج فرد دیگر (مثلا دوست یا نزدیکان شما)

اگر در خواب ببینید که دوست شما و یا یکی از عزیزان و اعضاء خانوده شما عروس شده است به این معنی است که شما نسبت به موفقیت های یکی از کسانی که می شناسید ، احساس حسادت می کنید و حسرت زندگی او را دارید .

مطلب پیشنهادی : تعبیر خواب بارداری

شرکت در مراسم عروسی

این خواب می تواند نشان دهنده وجود یک اشتباه در روابط خانوادگی شما باشد.برای جلوگیری از اتفاق بدی که ممکن است در آینده در خانواده شما اتفاق بیافتد ، بهتر است از همین حالا نسبت به رفع آن اقدام کنید.

تعبیر خواب ازدواج زوری و ناخواسته

اگر در خواب ببینید که در مراسم عروسی هستید ولی دوست ندارید عروس شوید و یا احساس می کنید از داماد متنفر هستید و به نوعی مجبور به ازدواج کردن شده اید می تواند به این دلیل باشد که شما شغل خوب و پردرآمدی دارید ولی به این شغل هیچ علاقه ای ندارید .می توانید شغل خودتان را با علایقتان هماهنگ کنید و یا جنبه های مثبت شغلتان را پیدا کنید تا از این کسب و کاری پرسودی که دارید به اندازه کافی لذت ببرید .

حضور پدر و مادر و خانواده در عروسی

اگر در خواب ببینید مراسم عروسی شماست و پدر و مادرتان و سایر اعضاء خانواده شما در این عروسی شرکت دارند ، این خواب نشان می دهد که شما به خانواده خود علاقه زیادی دارید و از آنها به خوبی حمایت می کنید. مخصوصا از لحاظ مالی شما هرکاری بتوانید برای خانواده خود انجام می دهید.

دیدن وسایل و لوازم عروسی

زمانی که شما خواب لوازم مربوط به عروسی مانند طلا و جواهرات عروسی ، دکوراسیون و چیدمان عروسی ، کیک عروسی ، لوازم آرایش عروس و… را در خواب ببینید می تواند نشانه این باشد که شما فرد بسیار خوشحالی هستید و در حال حاضر از زندگی خود لذت می برید . (به نظر می رسد در شرایط فعلی کشور ، دیدن این خواب بعید باشد !)

معنی خواب عروسی بدون مهمان

اگر در خواب ببینید که در مراسم عروسی شما هیچ کس وجود ندارد و مراسم عروسی شما بدون حظور مهمان برگزار می شود می تواند نشانه این باشد که شما روابط اجتماعی خوبی ندارید و شدیدا می ترسید که در آینده تنها بمانید.

چه زمانی دیدن خواب عروسی و ازدواج خوب است؟

اگر در خواب ببینید که مراسم عروسی شما است و شما بسیار خوشحال هستید ، لباس سفید پوشیده اید ، عروسی شما پر از مهمان است ، داماد خوشحال است ، پدر و مادر شما و داماد از این عروسی خوشحال هستند ، میوه های خوش رنگ بر روی میز است ، عروسی در مکان بزرگی برگزار می شود و…می تواند نشانه خوبی از سلامت روحی و روانی شما باشد.

کدام خواب عروسی معنی خوبی ندارد و بد است ؟

دیدن خواب عروسی زمانی می تواند معنی بدی داشته باشد که : شما در خواب ببینید که از ازدواج کردن خوشحال نیستید ، عروسی شما بدون مهمان باشد ، پدر و مادر شما و داماد خوشحال نباشند ، عروسی در مکان تنگ و تاریک برگزار شود ، صدای گریه و ناله در عروسی بشنوید ، وسایل پذیرایی از مهمان ها وجود نداشته باشد ، لباس عروس سیاه باشد و….

در ادامه به برخی از تعبیر خواب های قدیمی در مورد خواب عروسی اشاره شده است .

نظر ابن سیرین در مورد خواب عروسی

ابن سیرین در این مورد می گوید : اگر در خواب ببینید که در مراسم عروسی خواستید عروس را ببینید ولی نتوانستید نشانه نزدیک شدن زمان مرگ شماست .اگر مردی در خواب ببیند که عروس را به خانه آورد و با او همبستر شد به این معنی است که به بزرگی خواهد رسید .

نظر ابراهیم کرمانی در مورد خواب عروسی

اگر در خواب مراسم عروسی را با آلات موسیقی و شادی ببینی به معنی بلا و مصیبت است !

نظر آنلی بیتون در مورد عروسی کردن دختر مجرد
 • اگر دختر مجرد در خواب ببیند که عروس شده است به او در آینده نزدیک ارث می رسد.
 • اگر دختر مجردی در خواب ببیند که مانند عروس ارایش کرده است به این معنی است که به زودی به آرزوهایش می رسد.
 • اگر دختری در خواب ببیند که عروس شده است ولی ناراحت و غمگین است ، به این معنی است که انتظارات و آرزوهای او براورده نخواهد شد .

نظر آنلی بیتون در مورد تعبیر بوسیدن عروس در خواب

 1. اگر در خواب ببینید که عروس را بوسیدید به این معنی است با دوستان خود آشتی می کنید .
 2. اگر در خواب ببینید که عروس دیگران را بوسید به این معنی است که دوستان زیادی پیدا می کنید .
 3. در صورتی که عروس در خواب شما را بوسید به این معنی است که ثروت زیادی به نامزد شما به ارث خواهد رسید.
 4. اگر در خواب ببینید که عروس ناراحت است و شما برای خوشنود کردن و دلجویی از او ، او را بوسیدید به این معنی است که شما از موفقیت های دوستان خود خوشحال خواهید شد و خودتان نیز به موفقیت می رسید .
نظر منوچهر مطیعی تهرانی در مورد عروسی کردن در خواب

منوچهر مطیعی تهرانی در این مورد می گوید : تعبیر عروسی کردن و مراسم عروسی در خواب به هیچ عنوان خوب نیست.عروسی به معنی عزا و فته و غن و اندوه است .فقط در یک مورد ممکن است دیدن عروس در خواب خوب باشد و آن هم زمانی است که شما عروس را بشناسید.اگر شما در خواب ببینید که داماد شده اید ولی عروس را نمی شناسید به هیچ عنواه خوب نیست و احتمال زمان مرگ شما نزدیک است .حتی اگر شما زن باشید و در خواب خود را در لباس عروسی ببینید و ندانید که داماد کیست حکم شما هم همین است .

نظر امام جعفر صادق در مورد عروسی و ازدواج

زن گرفتن در خواب چهار حالت دارد : بزرگی و مقام ، افزایش ثروت ، خوشحال و آرامش ، امنیت و آسایش

نظر لوک اویتنهاو در مورد ازدواج
 • ازدواج کردن در خواب به معنی رسیدن به هدفتان است
 • ازدواج کردن در خواب می تواند تعبیری مانند سود و خوشبختی و حتی وجود اختلافات خانوادگی داشته باشد.
 • دیدن شوهر کردن در خواب به معنی امید بیهوده است

سایر تعبیرها :

 • ازدواج و عروسی خودتان» در آینده نزدیک روزهای خوشی در پیش خواهید داشت
 • ازدواج دیگران » سود مالی بسیار زیادی خواهید داشت
 • اگر دختر مجردی در خواب ببیند که عروسی کرده است ولی خوشحال نیست اینگونه تعبیر می شود که دچار غم و اندوه شده و به ناامیدی و افسردگی خواهد رسید
 • اگر دختر مجردی در خواب ببیند که با پیر مرد ازدواج می کند به این معنی است که مشکلات فراوانی در پیش دارد .
 • اگر مراسم عروسی دیگران را ببینید که در آن لباس های زیبا پوشیده اند و همه خوشحال هستند به این معنی است که از زندگی خود لذت خواهید برد
 • اگر همه مهمان ها لباس سیاه پوشیده باشند تعبیر آن برعکس معنی بند قبلی است .
 • اگر ببینید که با کسی قرار عقد و عروسی می گذارید نشانه این است که خبری بدی در راه است .
 • اگر در خواب ببینید که در عروسی اتفاق بدی افتاد به معنی آن است که بیمار می شوید و یا یکی از اعضاء خانواده شما از دنیا می رود.
 • ازدواج یکی از اعضاء فامیل به معنی این است که اختلاف و خصومت در فامیل اتفاق خواهد افتاد
 • دیدن ازدواج خواهر به معنی خطر و اتفاق بد بسیار بزرگی است
 • ازدواج برادر نشانه پول و ثروت است
 • ازدواج پسر نشانه رونق کسب و کار

نظر ابن سیرین در مورد ازدواج کردن با زن مرده

ابن سیرین در این مورد می گوید : اگر در خواب ببینید که با یک زن مرده ازدواج کردید و با او همبستر شدید به این معنی است که از آن زن به شما ارثی خواهد رسید .اگر با او همبستر نشدید به این معنی است که مال کمی از ثروت او به شما می رسد.

تعبیر خواب ازدواج زن شوهر دار از نظر ابراهیم کرمانی

اگر یک زن شوهر دار در خواب ببینید که ازدواج کرده است و لباس عروس پوشیده است و احساس کند که مجرد است و شوهری ندارد به این معنی است که ثروت زیادی به دست می آورد.اگر داماد را ندید می تواند نشانه نزدیک بودن زمان مرگ باشد.

تعبیر خواب پیشنهاد ازدواج و خواستگاری

لیلا برایت در مورد خواب خواستگاری می گوید : این خواب نشانه خوشبختی شماست .شوهر کردن در خواب نشانه ثروت و آرامش خیال از یابت تامین مالی است .طلاق گرفتن در خواب نشانه این است که کسی به شما تهمت خواهد زد.

تعبیر خواب ازدواج و عروسی از نظر روانشناسان هندی و کره ای

معنی خواب عروسی بستگی به نوع برگزاری ها و صحنه هایی دارد که در خواب می بینید.برای مثال :

 1. اگر در خواب ببینید که ازدواج کرده اید و در مراسم عروسی هستید و بسیار خوشحال هستید نشان دهنده این است که شما فرد امیدواری هستید و زندگی شادی دارید .
 2. خواب عروسی نشان دهنده شروع یک شیوه زندگی جدید و شادتر است .
 3. اگر مردی در خواب ببیند که عروسی کرده است و داماد شده است به این معنی است که مسئولیت بزرگی بر روی دوش شما گذاشته شده است .
 4. اگر زنی در خواب ببیند که ازدواج کرده است که شما آزادی های خود را از دست داده اید .
 5. اگر در خواب ببینید که از ازدواج خود ناراحت هستید و رضایت ندارید به این معنی است که شما بیمار شده اید .
 6. اگر در خواب ببینید که با همسر خودتان ازدواج کرده اید نشان دهنده این است که شما زندگی خیلی خوبی دارید و از همسر خود راضی هستید .
 7. اگر دانش آموز و یا دانشجو در خواب ببینید که ازدوواج کرده است و مراسم عروسی برگزار می کند نشان دهنده این است که از بابت امتحان خود بسیار نگران است.
 8. اگر در خواب ببینید که حلقه عقد و یا عروسی خود را گم کرده اید نشان دهنده این است که شما در زندگی خود از لحاظ مالی احساس امنیت نمی کنید.

تعبیر خواب به روایت ابراهیم کرمانی
اگر درخواب عروسی را با چنگ و نای بیند، دلیل مصیبت است.

تعبیر خواب به روایت جابرمغربی
اگر زنی بیند که عروس شده او را پیش شوهر می بردند، دلیل است که آخر او باشد.

تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

دیدن عروسی در خواب ها به هیچ وجه خوب نیست. تمام معبران عروسی را عزا دانسته اند و عروس را بلا و فتنه و آفت و مصیبت. تنها یک مورد بد نیست که عروس را به نام و مشخصات بشناسید تازه در این مورد هم تردید فراوان وجود دارد و شرایطی است که توضیح آن وقت می گیرد و بیشتر ایجاد تردید می کند. اگر کسی در خواب ببیند که داماد شده و نداند عروس کیست و چه نامیده می شود به هیچ وجه خوب نیست چون معبران نوشته اند پایان عمر چنین کسی نزدیک است. زن نیز اگر چنین خوابی ببیند و نداند داماد کیست و چه کسی شوهر کرده حکم همین است.

تعبیر خواب پوشیدن لباس عروس لباس عروپوشیدن لباس عروس زن متاهل,ابن سیرین,عروس شدن در خواب,لباس عروس سیاه, لباس سفید,تعبیر خواب لباس عروس به تن داشتن رفتن به عروسی دیگران,لباس عروس پوشیدن,عروسی خواهر,تعبیر خواب عروس شدن زن متاهل,تعبیر خواب عروس شدن دختر مجرد,عروسی از نظر حضرت یوسف,رقصیدن در عروسی تعبیر خواب داماد,

 

پیشنهاد میشود بخوانید
نظر یا سوال شما چیست ؟

آدرس ایمیل شما نمایش داده نمیشود و محرمانه است

233 نظر
 1. فرشته گفته

  سلام
  من متاهلم .ولی خواب دیدم عروس شدم و مجلس عروسیه ولی داماد رو نمیشناسم.دوست صمیمیم هم ناراحته ولی خیلی تلاش میکنه واسه مراسم عروسیم
  لطفا تعبیرش برام بگید

  1. nari گفته

   زنده ای هنو؟

  2. N-Sadat گفته

   این چه حرفیه آخع شما میزنی

  3. negen گفته

   سلام خودمم هم همین خوابو دیدم چندیدن بارراینا همه خوابا آشفته هستن

 2. فاطيما گفته

  سلام من خواب دیدم که عروس شدم اما اصلا عروسی و اینا نبود من فقط رفته بودم ارایشگاه شخص دامادم میدونم که کی بود تعبیرش چیه؟

  1. معبر گفته

   خداوند رحمتت کنه

 3. ترانه گفته

  سلام مادربزرگ من خواب دیده که من عروسی کردم ودرحال زجه وناله هستم و همش میگم که من نمیخوام شوهرکنم تروخدا به گین تعبیرش چیه خیلی نگرانم

 4. zeytoon11 گفته

  آیت الله جوادی آملی(حفظ الله):روح مجرداست ودرعالم مجردات سیر میکند.
  درعالم خواب سیر روحانی انجام میشه که اگه روح انسان قوی باشه خواب خوش میبینه…
  وخوابهای با ارزش وخوب دیرتر تعبیر میشن نه زودتر…خواب حضرت یوسف(ع)بعدیازده سال تعبیرشد.

 5. بهار گفته

  سلام دوستان
  خواب واااقعا چیز عجیبیه
  خوبه تو خوابها تامل داشته باشیم
  و همینطور که دوست عزیزی فرمودند خواب سه حالت داره
  چیزی که دوس دارم تو دونستنش شمارو شریک کنم آینه که هر خوابی ممکنه به واقعیت بدل نشده
  چطور تعبیر کردنش مهمه
  این تعبیر کردن هاست که به واقعیت تبدیل شدنش جهت میده
  خوب تعبیر کنی خوب خواهد بود
  بد تعبیر کنی بد و شر
  یک روز فردی خواب میبینه و از یکی از معصومین تعبیر خواب رو میپرسه
  معصوم از تعبیر خواب امتناع می ورزد
  چند روز بدین منوال سپری میشه
  عاقبت خواب بیننده تحمل نمیکنه و از فرد دیگری تعبیر خواب رو جویا میشه
  و مرگ همسر فرد رو تعبیر میکنه
  و نهایتا خواب بدین صورت تعبیر میشه

  یادمون باشه خوابمون رو به هر فردی نگین
  اگر خواب حالا شاید بد دیدیم از کسی تعبیر نخواهیم و خودمون خوب خوووب تعبیرش کنیم و به معصومین بسپاریم
  و بگیم
  خواب دیدم یا الله
  خوب دیدم یا رسول
  تعبیر کن یا علی

  صدقه هم خیلی خووووبه
  با آرزوی موفقیت برا همه عزیزان

  1. علی گفته

   سلام درخواب دیدم عروس ودامادی در خیابان در حال رفتن هستن وهیچ شناختی نسبت به انها ندارم

 6. زهرا گفته

  لطفا خواب مرا تعبیرکنید ?

 7. زهرا گفته

  ۱۲رجب خواب دیدم.آمده ام با مادرم خانه که سفره عقد پهنه و( داماد مردی است که ۲هفته پیش خواستگاری ام آمده بودواز بستگان دورم هستن و به تفاهم نرسیدیم و ازدواج نکردیم) خوابم =.داماد راضی به ازدواج بود و من گریه میکردم که با او ازدواج نکنم در آخر مرا درسفره عقد بردند و ازدواج کردیم

  1. مهذیه گفته

   زهرا جان بدون هیچ معنی هستش.
   اینجور خواب ها معمولا بخاطر فکرایی هست که درمورد اون اتفاق میکنیم

  2. ناشناس گفته

   بی

 8. sama گفته

  سلام..من خودم تاحالا نه خوابه عروسیه خودمو دیدم نه خواب عروسیه کسه دیگه ایو..ولی دوتا از دوستایه خیلی صمیمیم خوابه عروسیمو دیدن ک تو هردوتا داماد معلومه..تو یکیش ک پسر خالم بود یکی دیگه هم یکی از دوستام..حالا تعبیرش چی میشه؟؟

 9. سمانه گفته

  سلام دوستان امروز خواب دیدم دارم ازدواج میکنم پسر رو نمیدیدم قیافشو ولی تیپش یادمه رفته بودیم جهیزیه بخریم از ی مغازه لوکس.یعنی مرگم نزدیکه؟؟

 10. ن.خ گفته

  برام جالبه خوندن نظرات و از این به بعد بیشتر دنبال میکنم صحبت ها رو. مردم مختلف با نظرات متفاوت و آمال های متفاوت. اونهایی که معتقدن کاملاً مشخصه ن و اونهایی هم که نا امیدن مثل من، باز هم مشخصند. و بعضی دیگه هم کمی رویاباف… بهرحال خوشحالم که اینجا رو دیدم و باهاتون آشنا شدم.

 11. zeytoon11 گفته

  خواب سه حالت دارد یا بشارتی ازجانب خداست یا خطری ازجانب شیطان یا آشفته…
  وبهترین کاربرای دفع و رفع خطرصدقه دادن است.
  آیت الله جوادی آملی :
  هر روز صدقه بدهید ، حضرت یعقوب یک روز فراموش کرد صدقه بدهد،به فراق یوسف گرفتار شد.

 12. zeytoon11 گفته

  خواب سه خالت دارد یا بشارتی ازجانب خداست یا خطری ازجانب شیطان یا آشفته…
  وبهترین کاربرای دفع و رفع خطرصدقه دادن است.
  آیت الله جوادی آملی :
  هر روز صدقه بدهید ، حضرت یعقوب یک روز فراموش کرد صدقه بدهد،به فراق یوسف گرفتار شد.

 13. bita گفته

  سلام مامانم ۲ روزه پشت سر هم خواب میبینه عروسیمه ولی ن منو تو لباس عروس میبینیه و ن دامادی هست فقط مراسم هستش نمیدونم تعبیرش یعنی مرگ؟؟؟؟????

 14. آترین گفته

  سلام….من دختری مجرد هستم ک شب گذشته خواب دیدم رفتم آرایشگاه و لباس عروس پوشیده و….داواد نژاد دنباله و داماد رو هم کاملا میشناختم و یکی از اقوام بود دوتا عروس بودیم ک اون عروس و ش.هرش رو نمی شناختم وقتی رسیدم محل عروسی فامیل های درجه یک همه بودن و خوشحال بودن آما نمیدونم از کجا و چجوری ی پلاستیک پر از گیلاس و آلبالو. زردآلو توی دستم بود و بعد گذاشتنشون توی یخچال با. داماد رفتم بیرون و ی چرخی. زدیم و…..ممنون میشم تعبیرخوابم رو به ایمیلم بفرستین. با تشکر

 15. amir گفته

  سلام چند وقت پیش خواب عروسی با دختری رو دیدم که قراره چند سال دیگه برم خاستگاریش . تو خواب هم چند بار به اسم صداش زدم و جواب داد. تعبیرش چیه ؟؟؟ ممنونم

 16. مهدی احمدی گفته

  سلام.خواب دیدم همسر سابقم امده و کت دامادی من را میبرد

 17. ساشا گفته

  خطاب به خانم مریم. نه خواهر من، اون که میگن فوتیه در صورتیست که آرایش زیادى بر صورت نباشد، و لذا مورد شما به تعمق بیشترى نیاز دارد. به خصوص که شما اصلاً خواب ندیدید. این خاب شما احتمال داره که چپ باشه

 18. زهرا گفته

  سلام.من امروز موقع طلوع آفتاب خواب دیدم عروسیمه.همه مهمونها هم بودن.حسابی هم بزن وبکوب بود.بعد یکی رفت یه عالمه پرونده برام اورد گفت اینارو هم باید ببری.نصفشو اون آقا اورد،نصفشو خودم بردم.به نظرتون تعبیرش چیه؟یعنی امروز میمیرم؟کار عقب افتاده زیاد دارم.برام دعا کنید .

 19. setayeshhhhhhhhhhhhhhhh گفته

  سلام منم خواب دیدم عروس شدم و یه لباس خیلی قشنگ پوشیدم همه هم تعریف میکردن یکی از خاله هام ک وارد شد و همدیگرو بغل کردیم و خالم گریه اش گرفت از ناراحتی نه از دوری .. من خیلی خوشحال بودم و احساس میکنم علاوه بر دوست داشتن داماد اونو میشناختم . فوق العاده مهمون امده بودن و در رفت و امد بودن و وقتی دختر همسایمون که باهم دوستیم وارد شد خیلی ساده و امد نزدیکم و بدون دست و روبوسی سلام کرد و رفت نشست منم رفتم تو بالکن ایستادم و دیدم همونجور مهمون داره میاد و دختر همسایمونو دیدم که یه گوشه رو بالکن با مامانش ایستاده و میگه منم میام و مادرش میگه منکه هستم جا من بایسته تا بره و بیاد اونم قبول نمیکنه. مامانمم اومد اسمونو ک نگاه کردم دیدم تو شهر ما که برف نمیاد پرر از برفه خوشحال شدم از اینکه تو روز عروسیم داره یه عالمه برف میاد ولی سرمایی حس نمیکردیم خلاصه داماد اومد و منم ایستادم نمودم چیو با لبخند پرتاب کردم بطرفش ک باخنده گرفتش و یکدفعه بعد از شادی و.. دیدم درمورد یک عروس دارم نظر میدم که خوشگله
  خواهش میکنم بگید تعبیرشو

 20. ...... گفته

  سلام منم متاهلم ولی بیشتر وقتا خواب میبینم که عروسیمه با شوهرم ارایشگاه نرفتم لباسم اماده نیس …تعبیرش چیه

 21. باران گفته

  سلام
  من خواب دیدم لباس عروس تنمه ولی عروسی خودم نبود یعنی چی تعبیرش چی میشه!؟

 22. باران گفته

  سلام
  من خواب دیدم لباس عروس دتنمه?ولی عروسی خودم نبود?یعنی چی اونوقت تعبیرش چی میشه!؟

 23. ملیکا گفته

  سلام .ببخشید من ۱۲ سالمه. و خواب دیدم که رفته بودیم به یک مکان مقدس با بعضی از آشنایان. بعد یک دفعه که خواستیم بریم زیازت یه حالت در گاراژ مانند داشت وقتی اونو زدن بالا یه عروس و داماده مرده داشتن راه می رفتند .به خاطره همین هم من و بقیه اول توجهی نکردیم و رفتیم تو تا که اونا حمله کردن .ومن و چند نفر از افراد درحال نجات دادن خانواده و غیره شدیم
  وچند نفر هم در حال گیر انداختن عروس و داماد مرده بودن .بعد از تخلیه مردم عروس و داماد رو بستیم .بعد نمی دونم که یکی اومد داماد روباز کرد و عروس هم توانست خودش رو باز کنه بعد صحیح و سالم اومدن بیرون . ومن خیلی ترسیدم. لطفا بگین تعبیرش چیه؟دارم از نگرانی می می رم.

 24. مهساخانم گفته

  دوستان من اصلا نباید به این چیزا باور داشته باشیم چون همین تعبیرا باعث میشه انسان بترسه و حتی سکته کنه من که از ۶سالگی شاید نزدیک به۳۰بار همش خواب میدیدم عروسیمه اون موقع ها میترسیدم ولی الان ۲۰سالمه هروقت هم دوباره اون خواب رو میبینم به فال نیک میگیرم
  خواهش میکنم اعتقادات رو پشت سر بگذارید مرسی

 25. نازنین گفته

  من و شوهر عقد کرده ایم، خواب دیدم که عروسیمون زودتر از وقتش گرفته شده و همه زنها ناراحتن و من با شوهرم دعوا میکنم و لباس عروسیمو پاره کردم

 26. asma گفته

  سلام…من خواب دیدم که عروسم و ارایش کردم ولی هنوز لباس عروسی رو نپوشیدم یعنی پایان زندگیمه؟؟؟؟؟؟؟؟؟لطفا راهنمایی کنید

 27. سحر گفته

  سلام من خواب دیدم لباس سبز پوشیدیم و با شوهر دوباره ازدواج میکنم درحال که ۸ سال از ازدواج ما گذاشته و صاحبی ۳ پسر هم استم

 28. setayesh گفته

  سلام من خواب دیدم عروسیمه وتوارایشگاهم ولی لباس عروس تنم نبودوعروسی دوستتم نزدیک بود این یعنی چی؟

 29. Hani گفته

  دوستان به نظر من اینا الکیه چون من حدود ۸ سال پیش همچین خوابى رو دیدم چند بار ولى هنوز زنده ام :)

 30. Mari گفته

  خواب دیدم دوست پسرم که چندین ساله با هم کات کردیم و اونم ازدواج کرده،مجرد هست .دیدن مرد متاهل که مجرد باشه تو خواب چه تعبیری داره؟ممنون میشم پاسخ بدید?

 31. لیلا گفته

  شوهرم مرده خوایب دید با کسی دیگه عروسی کرذهاین خواب تعبیرش چیست

  1. لیلا گفته

   شوهرم مرده , در خواب دیدم با کسی عروسی کرده دستش تودست کسی دیگه بود تعبیرش چیست

 32. زهرا گفته

  من از وقتی عشق ۵ سالم که از قضا فامیل هم هستیم ازدواج کرده حالت روحی روانیم به هم خورده کلا بعضی وقتا خیلی خوابای آشفته میبینم ولی دیشب خواب دیدم ک کلی بهم رسیدن و یه لباس عروس خوشگل پوشیدم داماد هم ایشونه و یه مراسم بزرگ برامون گرفتن ولی از وقتیاین تعبیرو دیدم کلی به ناراحتیام اضافه شده
  یکیم اینکه پارسال یه خوابی دیدم که اصلا نمیتونم تعبیرشو پیدا کنم خواب دیدم بودم با یکی گلاویز شدم و یه سیلی به صورتم زده و یقمو پاره کرده وقتی ازخواب بیدار شدم احساس کردم صورتم میسوزه ولی وقتی تو اینه خودمو نگا کردم دیدم قشنگ جای ۴ تا انگشت مردونه رو صورتم هستو گوشه ی پیرهنمم پاره شده خیلی ترسیدم کسی اگه میتونه راهنمایی کنه ممنون میشم

 33. reyhanefroghi گفته

  خواب دیدم لباس عروس پوشیدم و دارم همه رو به عروسیم دعوت می کنم. تو خونه مادر بزرگم که فوت شدن و حتی خونشون الان دیگه افتاده وسط میدون. اما مشخص نبو داماد کیه
  من شوهرم دارم
  اگر تعبیرش اینه که به زودی میمیرم خیلی عالیه
  چون دوست دارم بمیرم

 34. Mohammad saleh 313 گفته

  سلام من خواب دیدم که داماد شدم و عروسم میشناسم و خیلی به اون فرد علاقه دارم تعبیرش چیه آیا امکان داره یکی از ما بمیریم؟

 35. آتنا گفته

  بچه ها منم همچین خوابی دیدم و مطمئنم مرگم نزدیکه چون دلمو شوهرم شکسته

 36. فرناز گفته

  سلام
  من چند وقت پیش خواب دیدم که تو یه جایی هستم که میخواستند عروس درست کنند و من در حالیکه
  میدویدم داد میزدم که بابا من عروسم و خیلی اصرار بر این مسئله داشتم کسی میدونه تعبیرش چی میشه ؟؟؟؟ممنون

 37. fargol گفته

  سلام من مجرد هستم خواب دیدم ازدواج کردم با کسی که نه میشناختم نه دوسش داشتم وقتی تو راه مراسم بودیم داماد عشق اولشو میبینه و من رو تو راه با همون حال ول میکنه و برای همیشه میره منم هیچ وقت سراغشو نمیگیرم تعبیرش چیه لطفااا بگید؟؟

 38. جک گفته

  خوبه …یکی برا من همچین خوابی دیده …یعنی میمیرم ؟خخخ

 39. maryam گفته

  سلام من چند روز قبل از این که برم جمکران، دختر خالم خواب دید که کارت عروسی من رو بهش دادند که توش سه تا صفحه بوده.جالب اینجاست که من به دختر خالم نگفته بودم که سه تا آرزو دارم.اما اون تو کارت عروسیم اون سه تا صفحه رو دیده بود اما نتونسته بود بخوندش. من بارها تو اینترنت سر زدم. تعبیر کارت تبریک هست اما تعبیر کارت عروسی نیست. می خوام ازتون خواهش کنم که اگر کسی بلده جوابم رو بده.اون کارت عروسیبه معنای چیه؟ که به دست دختر خالم که یک دختر مجرده رسیده

 40. Zahra گفته

  سلام دوستان گل
  من خواب بد دیدم ولی حرفای شما رو خوندم یکم استرسم کم شد.
  من خواب دیدم پدربزرگم ک برحمت خدا رفته در خواب زندس ومریض شده منم کلاس قران میرم ویک دفعه بدنم پر از زخم شده نگران بودم که یه خانمی گفت با اب سرد بشور رفتم شستم بدنم خوب شد. بعد دیدم م ازدواج کردم دارم ولی عروسیموندیدم همینطوری رفتم سر زندگیم. بعدبا همسرم میرم جشن نوازادی که یه بچه بغل کردم ناشناس که تازه متولدشده بود ولی حرف زد که خیلی متعجب شدم گفت اگه میخای بچت مثل من باهوش بشه یه دارویی بخور. بعد با بچه بازی میکردم که داشتم صورت افراد مهمون رو نشون میدادم که بعد یکی از اوناروبردارم تا بگه جای کی خالیه. در حال نشون دادن چندتاجعبه با عکساشون بود که افرادی غیراشنا فوت کردن بودن

 41. mohaddeseh گفته

  جوابم رو تو ایمیلم بدین ممنون میشم .

  1. باران گفته

   نمیدونم

 42. mohaddeseh گفته

  سلام من خواب دیدم لباس عروس پوشیده بودم بده یاخوبه..؟!
  و ی بارم خواب دیدم لباس عروس پوشیده کنار داماد نشسته بودم …؟؟؟؟؟؟؟؟

  زود جواب بدین فقط..

 43. طاهره گفته

  سلام دوستان
  هر خوابی که دیدید زمان خواب ودر چه شبی خواب دیدید خیلی مهمه . ما نمی تونیم همه خوابارو به یک تعبیر بدانیم بعضی وقتا در مورد چیزهایی صبحت می کنیم که در ذهن ما می ماند و دقیقا همون چیز را در شب خواب می ببیینم ای جور خوابا هیچ تعبیری نداره اگر هم خواب بد دیددید اصلا برای کسی تعریف نکنید یه صدقه ای بندارید و از خداوند خیر بخواهید

 44. رکسانا گفته

  مرررررررررررسی بابت تعبیر خواب :)
  به دردم خورد

 45. shr گفته

  سلام من دوستم چند بار خواب دیده که من عروس شدم
  تازه میگه مامان بابات هم بودن
  تعبیر چیه دوستان؟؟

 46. تینا گفته

  من سه شبه که دارم خواب میبینم میخوام عروسی کنم اما خودم هربار به بهونه ای عروسیمو به هم میزنم وای تعبیرش چیه دارم دیوونه میشم…

 47. نازنین گفته

  من خواب دیدم لباس عروس تنمه و خیلی خوشحالم
  من ام اس دارم ولی تو خواب میدیدم کفش پاشنه دار پامه و خیلی راحت راه میرم
  من متاهلم و تو خواب با شوهرم بودم
  لطفا تابیر کنید برام ممنونم

 48. مهشید گفته

  سلام .منم خواب دیدم عروسی کردم.دقیقا این خواب عروسی منو یکی از دوستام هم دیده بود.خاله ام خواب دیده که عروسی من بوده منم خیلی خوشحال بودم پیکرت خیلی خوشگل شده بودی.لطفا بگیر تعبیرش چیه.

 49. سادی گفته

  سلام
  دیشب خواب دیدم که فردای عروسیم یا دو روز بعدشه. من از حموم اومده بودم و داشتم موهامو خشک میکردم و به این فکر میکردم که پس چرا هنوز خونه بابامم؟! تو فکر بودم که زنگ بزنم از شوهرم بپرسم چرا؟ و کی قراره زندگی ما سروسامون بگیره؟
  عقد هستم و قراره تا دو ماه دیگه بریم سر زندگیمون. تازگیا با شوهرم مشاجره داشتم و ازش دلخورم.اون خواب تعبیری داره؟

 50. هستی گفته

  منم خواب دیدم ک ازدواج دارم میکنم تو لباس عروسم ولی نمیدونم داماد کیه هی سوال میپرسم ک کیه دیگران دستشونو ب طرفش میبرن ولی من نمی تونم بفهمم کیه

 51. ArghaVan گفته

  سلام
  من ساعت ۶.۳۰ از هواب بلند شدم قبلش خواب دیدم که بهم میگفتن فردا روز عقدته و تدارک میدیدن ولی روز عقدو ندیدم.فردای روز عقد دوستامو دیدم و بهشون گفتم عقد کردم دیروز و خوشحال بودم ولی در خواب داماد رو ندیدم یعنی مشخص نبود با کی ازدواج کردم.تعبیرش مرگه؟!!

 52. ArghaVan گفته

  سلام .من نزدیکای ساعت ۶ صبح خواب دیدم که میگفتن فردا روز عقدته و تدارک میدیدن و بعد فردا که روز عقد بود رو ندیدم در خواب بعدش روز فردای عقدو دیدم که به دوستام میگفتم عقد کردم و حنای روی دستمو میدیدم.درضمن دامادی ندیدم تو خواب مشخص نبود با کی ازدواج کردم.تعبیرش مرگه؟!!

 53. صدف گفته

  سلام خسته نباشید. من یه دختر هفده ساله با جسم بیمارم. خیلی ام روحیه ام خوبه و هیچ وقت به مرگ فکر نمی کنم هیچ علاقه ایم به شوهر کردن ندارم!!!
  من معمولا خواب نمی بینم ولی وقتی ببینم حتما تعبیر شدن… و حالا خواب دیدم که روز عروسیمه با مردی که نمی شناختم. یکم عجیب بود! من توی هفده سالگی با مردی که شاید بیست و هشت-نه سال داشت ازدواج کردم ولی خونه ی عروسی نبود که بریم اون جا زندگی کنیم! و ما رفتیم خونه ی مادر داماد!
  حالا من دارم می میرم؟ ?

  1. سیلین گفته

   صدف جان خوابو هرجور تعبیر کنی همونجوری میشه..انشالله که میخوای خوب بشی وخوشبخت…صدقه بده و توکلت به خدا باشه

  2. حسین گفته

   منم چند دفه دیدم ازخدامه که تعبیر بشه ولی نشده حتی من یه دفه دیدم یه عالمه طلا پیدا کردم یه دفه دیدم حامله شدم که هیچ خبری نشد اینا تعبیرش پولدار شدن بود خخخخ

 54. تینا گفته

  سلام منم دیشب خواب دیدم عروسیمه لباس عروس هم تنم کردم میدونستم شوهرم کیه حاغلا تو تعبیر خواب دیدم که تا ۱ رو ز تا ۱ هفته تعبیر میشه اگه تا ۱ هفته دیگه مردم به بچه ها میسپارم اینجا صحت خوابمو اعلام کنند

  1. درسا گفته

   سلام ببخشید شما الان زنده ای؟????????

 55. مریم گفته

  سلام
  مریم هستم بعد از همون خواب چند روز بعد با مادرم گلاویز شدم بخاطر پسرش و حس تبعیض شدید حاکم در خونه، فرداش یک دزد موتوری به مادرم تو خیابون حمله میکنه و بیچاره مادرم آسیب میبینه با اون سن بالا، باید بستری بشه، من خوابم رو برای چند نفر تعریف کرده بودم حتی بخود مادرم، از فرط ناراحتی صدقه یادم رفته بود بذارم کنار. بازم از راهنمایی و در اختیار گذاشتن تجارب مفید همگی و شما ممنونم.

 56. مریم گفته

  با عرض سلام و تشکر از شما
  اما من فقط بخاطر شرایط روانی بسیار بد حاکم در خونه افکار پریشونی بخاطر ازدواج نکردن دارم وگرنه غصه ام از مجرد بودنم نیست، براتون تعریف کردم از خواب عروسیم بعد از اون شب روزای خیلی بدی رو دارم میگذرونم. از نظر روابطم با افراد خونه بخصوص پسری که به اصطلاح برادره و ۴۸ ساله مجرده و منو بی نهایت عذاب میده در خونه و بخاطر جو پسر پرستی در خونه من بی نهایت عذاب میکشم بارها فکر فرار رو داشتم ولی باز صبر کردم الان ۵ ساله خیلی خیلی شدید تر شده پسر پرستی. والدین بخصوص مادر ،خیلی عذاب میکشم، در ضمن ایشون فرهنگی هم هستن. من آرزو میکنم با این شخص دیگه زندگی نکنم ولی چاره ای ندارم باید هر چی میگن اطاعت کنم.همه این حالتهای بد روانی باعث دیدن خوابهای پریشون میشن.اون خواب بی اندازه در من تاثیر بدی گذاشته. همش منتظر اتفاق بدتری هستم.

 57. مریم گفته

  سلام
  من خانمی ۳۵ ساله هستم ، چندشب پیش خواب دیدم بالاخره عروسیم شده و منم هیچ ذوقی و شوقی نداشتم بااینکه موهام تقربا بلنده و از موی کوتاه متنفرم موهام پسرونه بود و هیچ آرایش و رسیدنی هم در کنار نبود در ضمن هیچ نشون و اثری از داماد هم ندیدم ناگفته نمونه تو دوره بسیار بدی از شرایط روح و روانی نیز هستم و شب وروز به ازدواج نکردنم فکر میکنم ، الان خیلی بابت خوابم اندوهگینتر شدم ممکنه تعبیر خاصی داشته باشه؟ ممنون میشم جوابم رو لطف کنین بفرمایین.

  1. مینا گفته

   مریم جان هیچ تعبیری نداره چون تو ،شبها همش به ازدواج نکردنت فک میکنی این خوابها رو میبینی
   و بعد از این ها هم بازم خواهی دید
   ناراحت نشو..من خودمم ۳۲ سالمه ازدواج نکردم هنوز

 58. فهیمه گفته

  سلام
  من ی ماه میشه ازدواج کردم ،امروز تو خاب،دیدم منو به زور به عقد ینفر دیگه در آوردن با اینک همه میدونستن شوهر دارمو خیلیم دوسش دارم
  توروخدا کمکم کنید اعصابم خیلی خورده،دلشوره دارم همش

  1. فاطمه گفته

   عزیزم نگران نباش اصن , من نمیگم بعضی خوابا خرافاتن …فقط میگم که خدا فقط یکیه …صدقه بده , دعا کن ….

  2. شازاده گفته

   سلام من با یه پسر رابطه دارم خانوادم کلا مخالفن مابه هم برسیم.من خواب دیدم با او عروسی کردم لباس سفید هم تنم بود.خانواده ی او خیلی خوشحال بودن همش رقص میکردن اما هیچ کس از فامیلای من نبودن. من اونجا فقط گریه می کردم.تعبیر خوابش چیه؟ لطفا بگید

 59. فاطمه گفته

  سلام خواب روهرجورخودت تعبیرکنی همون میشه
  رویای صادقانه بستگی به زمان داره واینکه موقع خواب درچه حالی بودی ازنظرغذاوروحیه ووضعت درطی روزمن هروقت خواب ببینم خوب یابدواسه کسی تعریف نمیکنم وهمیشه به خیرتعبیرمیکنم وصدقه میدم ونتیجه رومیسپارم به اون بالایی

 60. دنیا گفته

  سلام.امیدوارم خوب باشید
  من خواب دیدم که دارم عقد میکنم،با یکی کسی که نمیشناسمش ولی ازش خوشم میومد.خیلی خوش تیپ بود.بعد خواب دیدم همسایمون اومد خواستگاریم بعد قرارشد با اون عقد کنم.با هردوشون خوشحال بودم.
  اون اولیه که نمیشناختمش هم انگار پیگیر نشد و خودش رفت.
  یه دفه دیگه هم خواب دیدم که دارن از یه باغ سبز رد میشم راهش یه راه سنگی بود یعنی تکه های سنگی بودند و من و ازشون رد میشدم.یه خانومی هم همراهم بود میگفت تو قراره عروس شی و اینا.بعد من فرار کردم فکر کنم یا اینکه خود داماده نیومد
  خیلی نگرانم که واقعنی بمیرم.
  دعا کنید برام

 61. پریانی گفته

  سلام .
  این خوابو صبح بین قبل تا بعد از اذان صبح ۲ جمادی الثانی دیدم.
  خواب دیدم که توی آرایشگاه بودم . لباس عروس پوشیدم . و آرایشم ساده بود .داماد( یه پسر جوون سفید رو با موهای مجعد . فامیلمه ) اومد دنبالم با هم سوار ماشین عروس شدیم . آهنگ شاد ی گذاشته بود خیلی خوشحال به نظر میرسید . به طرف محل عروسی رفتیم . همهلباس ای شاد بخشیده بودن و خوشحال بودن .
  اینم بگم خوابم همیشه تعبیر میشه . و من هیچ های به این پسر ندارم که بخواد فکرم مشغول کنه .
  لطفا راهنماییم کنید

 62. پریانی گفته

  سلام .
  خواب دیدم که توی آرایشگاه بودم . لباس عروس پوشیدم . و آرایشم ساده بود .داماد ( جوو ن . فامیلمونه ) اومد دنبالم با هم سوار ماشین عروس شدیم . آهنگ شاد گذاشته بود . به طرف محل عروسی رفتیم . همه لباس ای شاد بخشیده بودن و خوشحال بودن .
  اینم بگم خوابم همیشه تعبیر میشه . و من هیچ حسی به این پسر ندارم که بخواد فکرم مشغول کنه .
  لطفا راهنماییم کنید

 63. ط گفته

  من خواب دیدم لباس عروس پوشیدم و دارم میرم پیش داماد ینی قراره بمیرم ؟؟؟؟

 64. bhr گفته

  من خواب دیدم دارم میرم تویه عروسی که دامادشو میشناختم ولی عروس از اون دور تر بود و تور توی صورتش بود معلوم نبود کیه اصن این خواب تعبیر داره؟

 65. zahra گفته

  سلام من خواب دیدم لباس عروس پوشیدم نه واسه عروسیم همینجوری الکی

 66. رقیه گفته

  سلام
  من دوستم فوت شدن بعد تو خواب دیدم که عروس شدن و دور ورمون کلی کبوتر هستش که داشتیم با اونا بازی میکردیم می خواستم برام تعبیرش کنید ممنون میشم

  1. رقیه گفته

   راستی من طلاق گرفتم اکثر شبا خواب میبینم برگشتم خونشون اونقد عذاب میکشم بدشم کلی گریه میکنم

 67. مريم گفته

  مرسى از نظراتتون
  ولى به قول دوست جون ترجیح میدم خوش بین باشم تا اینکه منتظر باشم یه اتفاقى بیفته
  اتفاق هم اگه بخواد بیفته دست من و شما و خواب و این حرفها نیست

 68. مريم گفته

  لطفا جواب منو زودتر بزارید
  خیلى استرس دارم

  1. لادن گفته

   سلام مریم جان..انشالا خیره..ولی اگه ناراحت نشی تعبیر خوابت به کم شدن عمر مامانت تعبیر میشه..ولی تو فکر های خوب بکن انشالا هیچی نمیشه.

  2. دوست گفته

   لادن جان اگه ناراحت نشی تا حالا جوابی به این مضخرفی از کسی نشنیده بودم …خودت خوشت میاد کسی به عزیز ترین کست بگه عمرت کم میشه …متاسفم برات

  3. دوست گفته

   سلام مریم خانم … اگه قرار بود آینده کسی با خواب دیدن مشخص بشه زمستونا همه باید دچار بلا میشدن چون اکثرا همه تو زمستون خواب برف میبینن و یا کسی رو نمیتونی پیداکنی که خواب افتادن دندون ندیده باشه ولی خیلی خیلی خیلی کمن کسانی که خواب دندون میبینن و عزیزشون رو از دست میدن اونم مطمئنا شانسیه … دیگه دور رو زمون خواب دیدن و تعبیر کردن خیلی وقته سر اومده ..دیگه الان دوره ی عقله … چیزی که هر جا هست باعث پیشرفت و هرجا نیست باعث عقب ماندگی و حسرت … عمر کسی با خواب نه زیاد میشه نه کم …تو هیچ منبع معتبر خارجی هم چیزی به عنوان تعبیر وجود نداره …لطفا به اینجور چیزی ها به چشم فان و خنده و سرگرمی نگاه کن :)

  4. لادن گفته

   سلام دوست جون
   منم ۲ بار تاکید کردم که انشالا خیره و چیزی نیس.من امیدوارم عمر مامان مریم ۱۰۰ سال باشه..من از کسی که کمی تعبیر خواب میدونه این جواب رو گرفتم که البته انشالا غلطه..

  5. سمیرا گفته

   وای خدا مردم از خنده من همیشه خواب میبینم دارم عروس میشم داماد هم نمیشناسم هنوزم نمردم زنده اااام خخخخ

  6. درسا گفته

   واقعا؟من یه شب خواب دیدم عروس شدم تقریبا چند شبه قلبم تو دهنمه????????????????????????

 69. مريم گفته

  من خواب دیدم عروسى مامانم هست با لباس عروس و مهمونها هم همه لباسهاى خیلى زرق و برقى پوشیده بودن و فقط صداى ساز و آهنگ رو می شنیدم ولى کسى نمیرقصید و داماد هم ندیدم که کى هست ولى اکثر مهمونها از فامیلامون بودن
  لطفا تعبیر کنید
  ممنون

 70. ALI Jahanijahani گفته

  سلام در خواب دیدم با کسی که پنج ماهه تموم کردم در خواب دیدمش که دست به دست مادرش در خیابان لباس عروس پوشیده بسیار آشفته شدم
  میشه یه راهنمایی کنید منو ذهنم درگیره

  1. ALI Jahanijahani گفته

   فقط خواهش میکنم سریع ترجواب منو بدید ممنونتونم:)

  2. لیلا جون گفته

   سلام …به نظر من تعبیرش اینه که با این که ۵ ماهه با دوست دخترت به هم زدی هنوز دلت پیشش گیره و حسابی بهش فکر میکنی و منتظر یه اشاره هستی تا دوباره باهاش باشی :))) دویوغ میگم بگو دویوغه خخخخخ

  3. یاسی گفته

   سلام دوست عزیز
   خواب تو تعبیر خاصی نداره
   به احتمال زیاد فکر و خیال میکنی و خوابشو میبینی

 71. محمد گفته

  من خواب دیدم که خواهرم که متاهله داره دوباره ازدواج میکنه البته داماد مشخص نبود در ضمن یادمه یکی از اقوام تماس میگرفت و میگفت دست گل چرا نیوردی رر همین حین یکی از خواهر های دیگه هم میگفت که داریم میچریخیم اون جاهاییی که قبلاا رفته بودیم

  در ضمن دوستانی که قبلاامثل این خواب رو دیدن از اتقاقاته بعدش هم بگن لطفا

  1. Milad گفته

   ممکن است خود شما دچار مشکل یا بیماری شوید.تا چند روز یا هفته در مواردی که ممکن است مشکل ساز باشد احتیاط کنید

 72. الهه گفته

  سلام
  من متاهل هستم خواب دیدم که خانواده م میخوان منو شوهر بدن به کسی که نه دیدم نه میشناسمش تو خواب هم میدونستم که قبلا ازدواج کردم

  1. Milad گفته

   از دوستانی که شما را در مسائلی خاص وسوسه میکنند دوری کنید.پیشنهاداتی که شما را از خانواده دور و بنیان زندگی را سست میکنند بپرهیزید

 73. sama گفته

  اگه تعبیرش مرگ باشه من مشکلی ندارم ولی فک نکنم تعبیر بشه چون چند بار این خواب و دیدم ولی اتفاقی نیفتاده.پس نگران نباشید .

 74. My love گفته

  اولا چیزی که زیاده شوهر پس فکر نکنین که ما دخترا کشته مرده ی شوهریم مخصوصأ با این پسرای بیکار دومأ شما چی میدونید کلا فقط میگید صدقه بزارید امیدوارم از انتقادم ناراحت نشید منم خواب دیدم که همه دارن واسه ازدواجم تدارک میچینن راستی تو شرایط ازدواجم هستم تو خواب دامادم میشناختم همون شب دایمم همین خوابو واسم دیده

  1. Milad گفته

   خواب شما خیر است

 75. Arefeh گفته

  خواهش میکنم جوابمو بدین من خیلی شنیدم ک خواب عروس شدن بده امشب یکی از اقوام گف تقریبا ۳ یا ۴ هفته پیش خواب عروس شدن من و دیده بود داماد هم توی خواب بود تعبیر این چی میتونه باشه من الان ینی باید چکار کنم لطفا راهنمایی کنید

  1. fateme گفته

   منم از این خوابا راجب بقیه دیدم , :-D دو سه سال پیش حتی , اما طوریشون نشده
   نگران نباشین . صدقه بدهید

  2. Milad گفته

   اگر هم تعبیری داشته باشد برای شما نیست.نگران نباشید

 76. ساره گفته

  سلام ساعت۴نصف شب بود که خواب دیدم مردی که دوستش دارم با یکی از دوستام که ازش۴،۵سال بزرگتره ازدواج کرده.من توی خواب خیلی شوکه شدم،تعبیرش چیست

  1. Milad گفته

   ممکنه در واقعیت این دو با هم ارتباط داشته باشند.یا یکی از این دو به آن یکی علاقه داشته باشد.و ذهن شما در عالم واقعیت این انرژی و خواسته را به صورت ناخوداگاه دریافت کرده و در خواب به شما نشان داده.اگر چنین چیزی باشد شما از ذهن خلاق برخوردارید

 77. فاطمه گفته

  نگران نباشید
  صدقه بدهید
  خدا بزرگه :-) :-) :-)

 78. مينا مبينا گفته

  سلام آقای اشرافیان شما خواب دیدی داماد شدی این تعبیر خواب عروس شدنه شما باید تعبیر داماد شدن رو بخونید !!!

 79. علیرضا اشرفیان گفته

  سلام.
  من امروز خواب دیدم داماد شده ام .عروسی بسیار مجللی داشتم انگار عروسی ریییس جمهور بود همه چیز خوب پیش میرفت بالای سرمان یک پل بود وقتی من و همسرم از روی ان رد میشدیم کسی ان پل را پاره کرد و ما افتادیم من اتفاقی به یک طبقه ای از برج افتادم که واحد مادر زنم بود نمیدونم چرا داشتم از کمد ان ها وسایل برمیداشتم که همسرم رسید و تا این لحظه را دید حاظر به ازدواج با من نشد.
  نام همسرم لیلا بود ولی من در کل فامیل کسی با نام لیلا نمیشناسم به جز عمه ام که وی هم ۲پسر دارد.
  مرا راهنمایی کنید . بگویید ایا من خواهم مرد؟جواب تعبیر خواب من چیست؟

 80. نفس گفته

  سلام
  من سه ساله یکی و دوس دارم ک اونم از من بیشتر منا دوس داره. ب خاستگاریمم اومده دو ساله پیش ولی خانوادم جواب منفی دادن و دوباره و چنباره مادرشو فرستاده خونمون. الآنم بابام مثلن داره تحقیق میکنه ولی هیچکدومشون اصلن راضی نیسن و نیمیذارن ک ما باهم ازدواج کنیم. منم پیش روانپزشک میرم و قرص مصرف میکنم چون خیلی دوس داریم همو و میترسم ک نشه ینی نذارن باهم ازدواج کنیم.
  دیشب خواب دیدم ک عقدمه با همونک دوسش دارم و سه ساله ک باهاشم. عاقدم میخواس خطبه بخونه ماهم باهم سر سفره عقد بودیم و خندون. تعبیرش چیع؟

  1. علی گفته

   نفس جان اولا انشالا هرچی به صلاحته اون میشه.
   دوما چون زیاد بهش فک میکنی خوابشو میبینی..خواب تو تعبیر خاصی نداره..آدم به هرچی زیاد فک کنه خوابشو میبینه

 81. مریم1122 گفته

  سلام من خواب دیدم ۱شب عروسی یکی از دخترهای فامیل وشب دیگر عروسی یکی دیگر از دختر های فامیل بود البته من آنهارانمیشناختم ولی مادرم درخواب میگفت عروسی فامیل است وخود من هم بعد ازعروسی دختر دوم درحال نوشتن دعوتنامه عروسیم بودم ولی نمیدونستم داماد کیه میدونم خوابم خیلی چرت وپیچیده است ولی اگر میشه تعبیرشو بگید

  1. علی آقا گفته

   مریم جون؟؟؟؟؟؟؟؟
   خودت میگی چرت و پرت…خیلی از خواب ها واقعا تعبیر نداره…مخصوصا خواب هایی که دختر خانوما در مورد عروسی کردن میبینن..
   چون از بی شوهری هر لحظه به شوهر کردن فکر میکنن همش خواب عروسی میبینن..
   نترس تو هم بالاخره شوهر میکنی.

  2. ترشیده گفته

   خخخخخخخخخخخ راس میگی بخدا منم از بس به شوهر فکر میکنم هرشب خواب عروسیمو میبینم خخخخخخخخ

 82. فاطمه گفته

  :wacko: خب نزارین بهتون زور بگن :-)
  صدقه هم بدید :heart:

 83. فاطمه گفته

  سلام من دیشب خواب دیدم که عروسی کردم و به رور منو به یکی دیگه شوهردادن؟

 84. ندا گفته

  من طلاق گرفتم دیشب تو خواب دیدم دوباره با شوهرم دارم ازدواج می کنم مراسم عقدمون بود

  1. ن.خ گفته

   منم طلاق گرفتم. ضربه ی وحشتناکیه . منم بارها از سالی که جدا شدم اینخواب رو دیدم. که البته داشت تعبیر هم میشد و یکجایی قرار شد دوباره بهم برگردیم، اما خودم باز خرابش کردم این شرایط رو

 85. نيلو تهراني گفته

  سلام عزیزان
  من دیشب خواب دیدم عروسیمه خییلی هم خوشحال بودم و همه چی خوب بود تا اینکه وقتش رسید برم تو اتاق . همین که در رو باز کردم رفتم تو یه هو پام لیز خورد افتادم تو قبر !!! یه هو از خواب پریدم رفتم آب خوردم برگشتم تو اتاقم دیدم دارن برام عزاداری میکنن و گریه و زاری که ییهو جیغ کشیدم و از خواب پریدم …. خیلی میترسم .فکنم امشب نتونم از ترسم بخوابم :-( :unsure:
  یعنی چی اون وقت ؟

  1. فاطمه گفته

   بنظر من یه صدقه بدید ,,, و راحت بگیرید بخوابید , اگه خوابتون نبرید قرآن بخونید …خیلی آرامش میده..

  2. اصغر گفته

   واللا نیلوفر جون اینطور که شما خوابتو تعریف کردید و منم عین رامبد جوان هر چی گفتی رو تصور کردم ، منم چند شب نمیتونم بخوابم :yes: :yes: :cry: :whistle:

 86. نیما گفته

  سلام.من خواب دیدم که مردم و توی یک جایی مثل صحرا هستم و یک تکه سنگ بزرگ مثل تلویزیون داره یه وقایع رو نشون میداد، توی خواب احساس کردم اعمالمه که داره نشون میده، توی همین حال که داشتم به اون تکه سنگ نیگا میکردم، یهو دیدم یکی داره بهم نزدیک میشه، یه زن با لباس عروس بود، بهم سلام کرد و فکر کنم داستان خودشو که چطور مرده بهم گفت.ولی خودش شوهر داشت . ولی هم من هم اون عروس انگار یه جورایی خوشحال بودیم.اصلا اون عروس هم نمیشناختم.بعد منو دعوت به جایی کرد.منم باهاش رفتم.منو برد یه خونه ای که فکر کنم از اقوام اون بود و منو به اونا معرفی کرد و رفتیم داخل.توی خواب هم انگار موقع سحر بود. اینم بگم که من همیشه عادت دارم قبل از خواب آیت الکرسی و توحید رو چندین بار میخونم.لطفا راهنمایی کنید

  1. saba گفته

   سلام .من چند وقته خواب می بینم عروسیمه و دارن منو ارایش می کنن… ولی حس خوبی ندارم توی خواب تا اینکه توی این خواب آخریم دامادو دیدم که اصلا دوستش نداشتم و تمام مهمون ها دعوت بودن عروسی بود ..من نمی خواستم با اون اقا ازدواج کنم رفته بودم فرار کرده بودم و قایم شده بودم…. ینی چی به نظرتون ؟ خیلی ترسناک بود

 87. مه وش گفته

  خواب دیدم دارم عروس میشم ولی همه کارهام عقب افتاده بود همش عجله داشتم …لباس عروسی تنم بود آرایشگر داشت موهام رو رنگ میز که کلی بد وبیراه بهش گفتم که چرا اینکار کرده که اذان صبح از خوا ب پریدم لطفا تعبیرش رو بهم بگید

  1. فاطمه گفته

   احتمالا نگرانی و کارهای عقب افتاده دارید که زندگیتونو دازه مختل میکنه ..

 88. فاطمه گفته

  مطمئن باشید زندگی همه ما در دستان خداست… just GOD و فقط اونه که میتونه سرنوشت انسان ها رو تعیین کنه ویا حتی تغییر بده , پس به کسایی که نا امیدن میگم خدا رو هیچ وقت فراموش نکنید :-)

 89. فاطمه گفته

  راستش دیدن این خوابها خودش کشندس بخاطر استرسی که به آدم وارد میکنه .. من پریشب این خوابو دیدم ..بعد از طلوع افتاب , به خودم گفتم اگه زنده موندم میام اینجا و کامنت میزارم
  یادتون باشه اونکه به ما زندگی داده خداست .. و خودش هر وقت صلاح بدونه میگیره… دعا و صدقه رو فراموش نکنید اینم فراموش نکنید که خدا مارو حتی بیشتر از خودمون دوست داره … پس همه چیز رو بسپارید دست خدا

  1. ليلا گفته

   فاطمه جان یعنی علوسی کلدن انقدل بده عجیجم ؟ :negative: :negative:

  2. ن.خ گفته

   سلام موافقم که خدا فقط میدونه و میتونه تصمیم گیرنده باشه
   و ای کاش این روزها و شبها صدای منو بشنوه و به قلبم گوش کنه و منو ببره پیش خودش

 90. Zahra گفته

  سلام م عقد بسته هسم عروسیمون نزدیکه ولی خاب دیدم عروسیمه تو خونه خودمون هرچی منتظر شدم همسرم نیومد حتی لباس عروس هم تنم نبود این چ تعبیری میتونه داشته باشه؟ولی اصلن معلوم نبود داماد کی هست ینی م بهش فکر نمیکردم

  1. sama گفته

   الان زنده ای??

 91. فاطمه گفته

  من خواب دیدم عروسیمه. لباس عروس تنم بود اما خوشحال نبودم
  یعنی حس خاصی نداشتم
  دوستام خوشحال بودن….
  همش دنبال کفشای پاشنه بلندم میگشتم که توی یک طبقه ی دیگه ای از ساختمان بود و برای رفتن به اون طبقه همش مشکل پیدا میشد مثلا آسانسور خراب شد وبا پله میخواستم برم برق ها رفت…..
  من تو ی خواب داماد ندیدم
  توی تعبیر خواب دیدم میشه مرگ ….
  میشه تعبیر خوابمو بم بگید؟؟

 92. فیروزه گفته

  منم میخام بمیرممممممممممممممممممم ینی؟ :wacko: :unsure: :-(

 93. tablokar گفته

  سلام . من خواب دیدم عروس شدم
  داماد رو هم می شناختم – با هم رفتیم ماه عسل
  جاتون خالی خیلی هم خوش گذشت ..
  این یعنی چی حالا ؟؟؟ :rose: :rose: :rose: :rose:

  1. فیروزه گفته

   خیره انشالله…میگن هرچی خودت فک کنی همون میشه…ب چیزای خوب فک کن :heart:

  2. لقمان گفته

   به هر نیتی که به خواب نگاه کنی این طور میشه

 94. بهمن گفته

  همه خواب ها که رویای صادقه نیستند که تعبیر داشته باشن. :yes:

 95. المیرا حسینی گفته

  سلام من پسری رو ۸ سال دوست داشتم اما متاسفانه اون در تصادف فوت کرد چند شب پیش خواب دیدم عروسیمه با همون پسر اما تو مرده شور خونه اون کت و شلوار تنش بود و یه کفن هم دورش پیچیده بود و رو سنگ غسال خونه خوابیده بود .خواهش میکنم اگه میشه بگین تعبیرش چی هست

  1. مسئول سايت گفته

   سلام
   المیرا جان چون شما به ایشون زیاد فکر میکنین و شاید با فکر به این آقا میخوابین خوابشو میبینین.
   خدا رحمتش کنه…تعبیر خاصی نداره

  2. ناشناس گفته

   جز خدا هیچکس از آینده خبر نداره. خیلی از خواب هایی که داریم میبینیم ناشی از دغدغه های ذهنی ما هست. همیشه وقتی خوابی میبینید برای کسی تعریف نکنید و فقط صدقه بدهید. و بگید ان شاء الله خیره. من دارم طلاق میگیرم همش توی خواب دارم میبینم دارم خودمو توی آیینه نگاه میکنم تو تعبیر خواب دیدم نوشته نگاه کردن تو آینه طلاقه. خوب چون من درگیر همچین چیزی هستم مسلما این جور خواب هایی میبینم. البته هستن الان کسایی که تعبیر خواب میکنن ولی من خودم دوست ندارم دنبال این چیزا باشم. یه حاج آقایی رو میشناسم که خیلی تعبیراش راسته. حتی در مورد مرده ها خواب ببینی میگه حالشون تو اون دنیا چطوری هست و ازت چی میخوان. اما من تا به حال خوابامو براش نگفتم که تعبیر کنه. همیشه میترسیدم

  3. Ehsan گفته

   سلام ینی شما قبل از طلاق نمیدونستی که تعبیر نگاه کردن در آیینه طلاقه یا اینکه زیاد خودتو جلوی آیینه مشغول نمیکنی منظورم اینه خوابت کاملا اتفاقی بوده؟ یا اینکه از قبل میدونستی و بهش فکر میکردی و وقتی تصمیم به طلاق گرفتی به دلیل مشغله ذهنیت خواب رو دیدی و نسبت دادای به طلاقت؟!

  4. ناشناس گفته

   سلام . میشه شماره ای ازاون حاج آقا که تعبیر خواب میکنه بهم بدید ممنون میشم

  5. ن.خ گفته

   سلام ناشناس عزیز. من خواب زیاد میبینم میدونم دلیلش ذهن شلوغمه و درگیری های بی اندازه م در زندگی از کودکی تا بحال. اما خیلی مواقع بوده که خوابهام تعبیر شدن و راستش خودم دیگه میتونم خوابهام رو تعبیر کنم. مثلاً خیلی وقت پیش خواب دیدم توی یه مسجدی صدقه و نذر کنار گذاشتم و از اون مبلغ مقداریش رو به برادرم میدم و مقداریش رو به پسرخاله م. از این خواب ماه ها گذشت و من دیگه فراموش کرده بودمش تا اینکه برای موردی برادرم از ۵ میلیون تومن پول خواست و بخاطرش یک مقدار طلا فروختم و بقیه ش رو هم داشتم و خلاصه دادم بهش. و همین شبه عیدی پسرخاله م رو از شرایطی نجات دادم و پولی بهش دادم که گویا تا این پول رو از من گرفته، برای مغازه ش یک نفر میز و صندلی های خودش رو که نو و خوب بودن رو میاره و میده بهش و خلاصه مغازه ش نو نوار میشه. پسرخاله م میگفت دست من براش خوب بوده و خلاصه کلی تشکر کرد و منو دعا کرد. من یکدفعه به یاد خوابی که ماه ها قبل دیده بودم افتادم…. حالا خیلی خوابها بودن که دیدم و تعبیر شدن. مثل بوسیدن که معنیش “دوریه”، که برام شده این اتفاق. و دیگر خوابها……. معمولاً اطرافیانم خوابهام رو جدی میگیرن و بر این باورند که خوابهای من بی معنی نیستن. حاج آقایی بهم گفت، خوابهات رو تعریف نکن. البته ایشون نمیدونستن شرایط منو و صحبت راجع به خواب دیدن و اینها نبود… نه…،،، ولی به حالت پیش بینی و نصیحت و پیشگویی این رو بهم گفتن که برامم جالب بود…! حالا شخصی که شما میشناسید، اگه من میشناختمشون حتماً ازشون میخواستم که خوابهام رو تعبیر کنن. چون برام مهمه. و ترسی از روبرو شدن با تعبیرهای حتی سخت و ناراحت کننده ندارم. ببخشید وقتتون رو گرفتم. خوش و خرم و موفق باشید.

  6. ... گفته

   وای چه خواب بدی دیدی حالا شاید تعبیرش خوب باشه ها ولی خودت خوابت چه بد بودش ترسسیدم

 96. نیلوفر گفته

  سلام.من خواب دیدم خیاط داره لباس عروس رو به تنم میدوزه.این یعنی چی ؟یعنی میمیرم.؟؟؟؟؟

  1. سحر گفته

   دیدن خیاط و دوختن لباس یعنی کارهات رو ب راه میشه گلم

 97. سمیرا گفته

  سلام.من خواب دیدم که حنا بندون خواهرم بود ولی من لباس عروس پوشیده بودم.لطفا تعبیر خواب و منو بگین

 98. لعیا گفته

  سلام..من خواب دیدم دارم میرم لباس عروسی بگیرم برا خودم اونم با یه پسر جونی ..من تویه خواب داماد رو دیدم کاملا هم اونو میشناسم..باهم لباس انتخاب کردیم منم لباس عروس رو پوشیدم..اکثرا میگن تعبیر خوابت بده لطفا راهنمایی کنین تعبیر واقعی خوابم چیه؟؟

  1. لعیا گفته

   چرا هنوز جواب تعبیر خواب منو ندادین?! :unsure:

  2. مسئول سايت گفته

   با سلام
   لعیا جان جواب شما رو اون روز ایمیل کردیم ولی متوجه نشده بودم که اول ایمیلتون www گذاشتید که این باعث میشه ایمیلی براتون ارسال نشه

   در مورد تعبیر خوابتون متاسفانه تعبیر خواب بلد نیستم و اعتقادی هم به تعبیر خواب ندارم :whistle: و اگه توجه کنید همین تعبیر ها رو هم در بخش سرگرمی سایت گذاشتیم

   خواب هایی که میبینید از خیلی چیزها میتونه تاثیر بگیره …از ساعتی که خواب رو میبینید تا غذایی که خوردید و اتفاقی که براتون افتاده و شرایط روحی و فکر هایی که میکنید و خیلی چیزهای دیگه … شاید کسی خیلی به مرگ فکر کنه و از کسی بشنوه که ” خواب دیدم دندونم افتاد بعدش فلانی افتاد مرد !!! ” :-(
   همین حرف ممکنه باعث بشه که شنونده بهش تلقین بشه و از این خواب ها ببینه و نگران بشه و یا کسی خیلی دلش بخواب با کسی ازدواج کنه و هی تو ذهنش تصویر ساز کنه و یه روزم اونو تو خواب ببینه :yahoo: :heart: این به هیچ عنوان دلیل نمیشه بمیره یا خوشبخت بشه
   زیاد جدی نگیرید :yahoo:

  3. سحر گفته

   سلام گلم .خوابت خیلی هم خوبه .لباس نو و سفید خریدی یعنی در دنیا و آخرت عاقبت بخیر میشی و لباس عروس و دیدن داماد هم حاجت روایست.

 99. مسئول سايت گفته

  با سلام
  خيره نگران نباشيد
  خواب هايي كه ميبينيم بيشتر تحت تاثير جريانات روزمره و افكار و مشكلات و تغذيه و خيلي چيزهاي ديگه هست تا پيش بيني آينده …زياد جدي نگيريد….راستي به همين خاطر هم تعبير خواب رو در بخش سرگرمي سايت قرار داديم نه بخش دانستنيها

  موفق تر باشيد

  1. سحر گفته

   سلاااااام منم خواب دیددددددم ?

  2. الهام گفته

   سلام من بیشتر از ۱۰ ساله که خاب میبینم مراسم عروسیمه کلی مهمون دعوت کردیم اما لحظه آخر ک مراسم میخاد شروع بشه یادم میفته که شوهری در کار نیست و چرا من اینکارو کردم حتی دوستانم هم این خابو برام دیدن، کسی معبر میشناسه تعبیر کنه بررراااام

 100. مریم گفته

  سلام
  من خاب دیدم ارایشم کردند و لباس عروسی سفید پوشیدم،،،،
  یعنی من پایان عمرمه؟؟به خدا از وقتی خوندم ناراحتم راهنماییم کنید. ۱۱ماه قمری دیدم…. راهنماییم کنید

  1. ممد گفته

   واقعا این حرفا روباور میکنی؟ :good:

  2. الی گفته

   نه

  3. فاطمه گفته

   منم همین خوابو دیدم عزیزم
   از بچگی تا حالا که ۲۶ سالمه
   خودت خیر تعبیرش کن و صدقه بده و بفهم که تنها کسی که میتونه خواب ها رو تعبیر کنه خداست خودتو بسپر دست اون
   صدقه یادت نره،معجزه میکنه این صدقه

  4. ﻳﺰﺩاﻥ گفته

   ﻣﺮﻳﻢ ﺧﺎﻧﻢ, ﻣﻦ ﻫﻢ اﻳﻦ ﺧﻮاﺏ ﺭﻭ ﺩﻳﺪﻡ, ﻣﻦ اﻳﻦ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻫﺎ ﺭﻭ ﺑﺎﻭﺭ ﻧﺪاﺭﻡ.
   ﺑﻪ ﺗﻌﺒﻴﺮ اﻣﺎﻡ ﺻﺎﺩﻕ ﺗﻌﺒﻴﺮ اﻳﻦ ﺧﻮاﺏ ﺧﻮﺏ ﻧﻴﺴﺖ, ﺳﺨﺘﻲ و ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺩﺭ ﺭاﻩ ﻫﺴﺖ, ﻣﺤﻜﻢ و اﺳﺘﻮاﺭ ﺑﺎﺵ, ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻫﻴﭻ ﻛﺴﻲ ﺑﺪﻭﻥ ﺳﺨﺘﻲ ﻣﺸﻜﻞ ﻧﻴﺴﺖ .
   ﺻﺪﻗﻪ ﻫﺰاﺭ ﺑﻼ ﺭا ﺩﻓﻊ ﻣﻴﻜﻨﺪ, ﺻﺪﻗﻪ ﻳﺎﺩﺕ ﻧﺮﻩ

  5. لیلا گفته

   سلام دوست عزیز
   تعبیر خواب با لحاظ شرایط روحی بیننده خواب صحیح است
   و اینایی که هست فقط درصد جزیی درسته
   مابقی اش مال عهد جاهلیته
   موفق باشید

  6. kimi گفته

   الان زنده ای؟

  7. سمیه گفته

   عزیزم من از این خابا زیاد دیدم هنوز که نمردم

  8. سحر گفته

   سلام .هر وقت خواب بدی میبینی برای کسی تعریف نکن و بلافاصله آیه ی ۱۰ سوره ی مجادله رو بخون و صدقه بده.اتفاقا خوابت خوبه عروس شدی یعنی حاجت روا میشی گلم

  9. mohammadjavad گفته

   سلام خسته نباشید
   هر خوابی تعبیر نمیشه مگر خواب هایی خواست

  10. amir گفته

   من خواب دیدم دارم عروسی میکنم نمیدونم عروس کیه بعد دیدم ساقدوش داماد شدم تعبیر خواب نوشته کسی ممیرد

  11. سارا گفته

   منم همینطور وای خدا!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  12. حامدپاشا گفته

   سلام.نه خانومی اینها فقط احتمالاته.عمرفقط دست خداست و اگر میخوای عمرت طولانی بشه درست زندگی کن

  13. ندا گفته

   عزيزم من 15 سال پيش اين خواب رو ديدم داماد هم در خوابم نبود فقط خودم بودم كه لباس عروسي تنم و آرايش كرده بودم الان تا الان كه زنده ام . نگران نباش خيره

  14. مهرسا گفته

   این حرفا چیه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
   من حدود ۲۰ سال پیش یه همچین خوابی دیدم و هنوز زنده و سلامتم

  15. پیمان گفته

   سلام منم امروز عروسی خودمو دیدم که با عجله کارهارو انجام میدم

  16. Saida گفته

   Maryam khanoom manam in khabo chandbar didam va yekam sakhtio shekaste kario afsordegi dashtam hatman haroz sadaghe bedin

  17. ن.خ گفته

   سلام چرا از مرگ میترسی؟ مگه این دنیا چی داره که بهش وابسته ای؟ نمیدونم البته چند سالته و چقدر رضایت داری از زندگی، اما بهرحال مردن ترستاک نیست، چون نیمه ای دیگه از شکل زندگیه که باید پذیرفتش. انشاالله حالا که مردن رو دوست نداری عمری طولانی و سراسر لذت و امید و آرامش خدا بهت بده. ولی من اگه قرار باشه دیگه نباشم توی این دنیا، و این رو بدونم از همین حالا،،، خوشحال ترینم. دارم هر شب دعا میکنم که فردایی نداشته باشم. خواب دیدم عروسیمه، اما لباس عروس رو توی تنم ندیدم. اما میدونستم که عروسیه منه، با همه روبوسی کردم. تقریباً میدونستم قراره با کی ازدواج کنم! ولی نه دقیقاً…! نمیدونم تعبیر این خواب چی میتونه باشه. امیدوارم که رفتنم پیش خدا باشه. “ن.خ” تهران