تعبیر دیدن عروس یا عروسی کردن در خواب – 29 تعبیر مختلف

خواب ازدواج کردن

بسیاری از دخترها در سراسر دنیا دوست دارند که عروس شوند (نه همه آنها).به همین دلیل ممکن است در برخی از مواقع چند روزی شدیدا به این موضوع فکر کنند و این فکر بیش از حد می تواند باعث دیدن خواب عروسی و عروس شدن شود.در غیر این صورت ، دیدن این خواب معمولا به معنی برنامه ریزی و یا فکر کردن به موضوع مهمی در زندگی روزمره و مخصوصا آینده است .

تعبیر خواب عروسی کردن و عروس شدن

زمانی که شما در خواب می بینید که ازدواج کرده اید و عروس شده اید می تواند به این معنی باشد که شما یک فرصت عالی برای پیشرفت و تامین آسایش آینده خود بدست آورده اید.این فرصت خوب می تواند فرصت تحصیل و یا یک فرصت شغلی عالی باشد.بهتر است بخوبی فکر کنید و خود را برای رویدادهای مهم آینده آماده کنید.

اگر در خواب ببینید که راضی به ازدواج نیستید

اگر در خواب ببینید که عروس شده اید ولی از این موضوع خوشحال نیستید می تواند به این معنی باشد که شما از زندگی فعلی خود به هیچ عنوان راضی نیستید.شاید ازدواج کرده اید و همسر خوبی ندارید .یا شاید احساس می کنید همسر شما تمام تلاش خود را برای خوشبخت کردن شما ، نمی کند.

مطلب پیشنهادی : تعبیر خواب مرده

عروس شدن یک زن متاهل

اگر شما شوهر دارید و در خواب ببینید که عروس شده اید می تواند نشانه افزایش عشق شما به شوهرتان باشد .یا ممکن است شما نگران هستید که شوهرتان را از دست بدهید و تنها شوید .احتمالا نگران این هستید که اگر یک روز شوهر شما به هر دلیلی از شما جدا شود چگونه می توانید زندگی خود را از لحاظ مالی تامین کنید.اگر در خواب ببینید که عروس شده اید ولی احساس کنید که داماد فرد مناسب و خوبی نیست می تواند به این دلیل باشد که شوهر شما رفتارهایی می کند که باعث افزایش شک و تردید در شما شده است .شما احساس می کنید شوهرتان در حال خیانت کردن به شماست .

تعبیر خواب مخالفت خانواده با داماد

اگر در خواب ببینید که عروس شده اید ولی خانواده شما با ازدواج شما مخالف است و داماد را رد می کنند به این معنی است که شما نمی توانید به شوهر خودتان تکیه کنید و از بابت آینده خودتان نگران هستید.اگر دختر مجرد هستید می تواند به این معنی باشد که شما از لحاظ مالی احساس امنیت نمی کنید.

دیدن خواب برنامه ریزی برای عروسی

اگر در خواب ببینید که برای عروسی و روز عروسی برنامه ریزی می کنید نشان دهنده این است که شما از کسب و کار خودتان راضی هستید و برنامه های خوبی برای رونق بخشیدن به کارتان در آینده دارید .

تعبیر خواب ازدواج فرد دیگر (مثلا دوست یا نزدیکان شما)

اگر در خواب ببینید که دوست شما و یا یکی از عزیزان و اعضاء خانوده شما عروس شده است به این معنی است که شما نسبت به موفقیت های یکی از کسانی که می شناسید ، احساس حسادت می کنید و حسرت زندگی او را دارید .

مطلب پیشنهادی : تعبیر خواب بارداری

شرکت در مراسم عروسی

این خواب می تواند نشان دهنده وجود یک اشتباه در روابط خانوادگی شما باشد.برای جلوگیری از اتفاق بدی که ممکن است در آینده در خانواده شما اتفاق بیافتد ، بهتر است از همین حالا نسبت به رفع آن اقدام کنید.

تعبیر خواب ازدواج زوری و ناخواسته

اگر در خواب ببینید که در مراسم عروسی هستید ولی دوست ندارید عروس شوید و یا احساس می کنید از داماد متنفر هستید و به نوعی مجبور به ازدواج کردن شده اید می تواند به این دلیل باشد که شما شغل خوب و پردرآمدی دارید ولی به این شغل هیچ علاقه ای ندارید .می توانید شغل خودتان را با علایقتان هماهنگ کنید و یا جنبه های مثبت شغلتان را پیدا کنید تا از این کسب و کاری پرسودی که دارید به اندازه کافی لذت ببرید .

حضور پدر و مادر و خانواده در عروسی

اگر در خواب ببینید مراسم عروسی شماست و پدر و مادرتان و سایر اعضاء خانواده شما در این عروسی شرکت دارند ، این خواب نشان می دهد که شما به خانواده خود علاقه زیادی دارید و از آنها به خوبی حمایت می کنید. مخصوصا از لحاظ مالی شما هرکاری بتوانید برای خانواده خود انجام می دهید.

دیدن وسایل و لوازم عروسی

زمانی که شما خواب لوازم مربوط به عروسی مانند طلا و جواهرات عروسی ، دکوراسیون و چیدمان عروسی ، کیک عروسی ، لوازم آرایش عروس و… را در خواب ببینید می تواند نشانه این باشد که شما فرد بسیار خوشحالی هستید و در حال حاضر از زندگی خود لذت می برید . (به نظر می رسد در شرایط فعلی کشور ، دیدن این خواب بعید باشد !)

معنی خواب عروسی بدون مهمان

اگر در خواب ببینید که در مراسم عروسی شما هیچ کس وجود ندارد و مراسم عروسی شما بدون حظور مهمان برگزار می شود می تواند نشانه این باشد که شما روابط اجتماعی خوبی ندارید و شدیدا می ترسید که در آینده تنها بمانید.

چه زمانی دیدن خواب عروسی و ازدواج خوب است؟

اگر در خواب ببینید که مراسم عروسی شما است و شما بسیار خوشحال هستید ، لباس سفید پوشیده اید ، عروسی شما پر از مهمان است ، داماد خوشحال است ، پدر و مادر شما و داماد از این عروسی خوشحال هستند ، میوه های خوش رنگ بر روی میز است ، عروسی در مکان بزرگی برگزار می شود و…می تواند نشانه خوبی از سلامت روحی و روانی شما باشد.

کدام خواب عروسی معنی خوبی ندارد و بد است ؟

دیدن خواب عروسی زمانی می تواند معنی بدی داشته باشد که : شما در خواب ببینید که از ازدواج کردن خوشحال نیستید ، عروسی شما بدون مهمان باشد ، پدر و مادر شما و داماد خوشحال نباشند ، عروسی در مکان تنگ و تاریک برگزار شود ، صدای گریه و ناله در عروسی بشنوید ، وسایل پذیرایی از مهمان ها وجود نداشته باشد ، لباس عروس سیاه باشد و….

در ادامه به برخی از تعبیر خواب های قدیمی در مورد خواب عروسی اشاره شده است .

نظر ابن سیرین در مورد خواب عروسی

ابن سیرین در این مورد می گوید : اگر در خواب ببینید که در مراسم عروسی خواستید عروس را ببینید ولی نتوانستید نشانه نزدیک شدن زمان مرگ شماست .اگر مردی در خواب ببیند که عروس را به خانه آورد و با او همبستر شد به این معنی است که به بزرگی خواهد رسید .

نظر ابراهیم کرمانی در مورد خواب عروسی

اگر در خواب مراسم عروسی را با آلات موسیقی و شادی ببینی به معنی بلا و مصیبت است !

نظر آنلی بیتون در مورد عروسی کردن دختر مجرد
 • اگر دختر مجرد در خواب ببیند که عروس شده است به او در آینده نزدیک ارث می رسد.
 • اگر دختر مجردی در خواب ببیند که مانند عروس ارایش کرده است به این معنی است که به زودی به آرزوهایش می رسد.
 • اگر دختری در خواب ببیند که عروس شده است ولی ناراحت و غمگین است ، به این معنی است که انتظارات و آرزوهای او براورده نخواهد شد .

نظر آنلی بیتون در مورد تعبیر بوسیدن عروس در خواب

 1. اگر در خواب ببینید که عروس را بوسیدید به این معنی است با دوستان خود آشتی می کنید .
 2. اگر در خواب ببینید که عروس دیگران را بوسید به این معنی است که دوستان زیادی پیدا می کنید .
 3. در صورتی که عروس در خواب شما را بوسید به این معنی است که ثروت زیادی به نامزد شما به ارث خواهد رسید.
 4. اگر در خواب ببینید که عروس ناراحت است و شما برای خوشنود کردن و دلجویی از او ، او را بوسیدید به این معنی است که شما از موفقیت های دوستان خود خوشحال خواهید شد و خودتان نیز به موفقیت می رسید .
نظر منوچهر مطیعی تهرانی در مورد عروسی کردن در خواب

منوچهر مطیعی تهرانی در این مورد می گوید : تعبیر عروسی کردن و مراسم عروسی در خواب به هیچ عنوان خوب نیست.عروسی به معنی عزا و فته و غن و اندوه است .فقط در یک مورد ممکن است دیدن عروس در خواب خوب باشد و آن هم زمانی است که شما عروس را بشناسید.اگر شما در خواب ببینید که داماد شده اید ولی عروس را نمی شناسید به هیچ عنواه خوب نیست و احتمال زمان مرگ شما نزدیک است .حتی اگر شما زن باشید و در خواب خود را در لباس عروسی ببینید و ندانید که داماد کیست حکم شما هم همین است .

نظر امام جعفر صادق در مورد عروسی و ازدواج

زن گرفتن در خواب چهار حالت دارد : بزرگی و مقام ، افزایش ثروت ، خوشحال و آرامش ، امنیت و آسایش

نظر لوک اویتنهاو در مورد ازدواج
 • ازدواج کردن در خواب به معنی رسیدن به هدفتان است
 • ازدواج کردن در خواب می تواند تعبیری مانند سود و خوشبختی و حتی وجود اختلافات خانوادگی داشته باشد.
 • دیدن شوهر کردن در خواب به معنی امید بیهوده است

سایر تعبیرها :

 • ازدواج و عروسی خودتان» در آینده نزدیک روزهای خوشی در پیش خواهید داشت
 • ازدواج دیگران » سود مالی بسیار زیادی خواهید داشت
 • اگر دختر مجردی در خواب ببیند که عروسی کرده است ولی خوشحال نیست اینگونه تعبیر می شود که دچار غم و اندوه شده و به ناامیدی و افسردگی خواهد رسید
 • اگر دختر مجردی در خواب ببیند که با پیر مرد ازدواج می کند به این معنی است که مشکلات فراوانی در پیش دارد .
 • اگر مراسم عروسی دیگران را ببینید که در آن لباس های زیبا پوشیده اند و همه خوشحال هستند به این معنی است که از زندگی خود لذت خواهید برد
 • اگر همه مهمان ها لباس سیاه پوشیده باشند تعبیر آن برعکس معنی بند قبلی است .
 • اگر ببینید که با کسی قرار عقد و عروسی می گذارید نشانه این است که خبری بدی در راه است .
 • اگر در خواب ببینید که در عروسی اتفاق بدی افتاد به معنی آن است که بیمار می شوید و یا یکی از اعضاء خانواده شما از دنیا می رود.
 • ازدواج یکی از اعضاء فامیل به معنی این است که اختلاف و خصومت در فامیل اتفاق خواهد افتاد
 • دیدن ازدواج خواهر به معنی خطر و اتفاق بد بسیار بزرگی است
 • ازدواج برادر نشانه پول و ثروت است
 • ازدواج پسر نشانه رونق کسب و کار

نظر ابن سیرین در مورد ازدواج کردن با زن مرده

ابن سیرین در این مورد می گوید : اگر در خواب ببینید که با یک زن مرده ازدواج کردید و با او همبستر شدید به این معنی است که از آن زن به شما ارثی خواهد رسید .اگر با او همبستر نشدید به این معنی است که مال کمی از ثروت او به شما می رسد.

تعبیر خواب ازدواج زن شوهر دار از نظر ابراهیم کرمانی

اگر یک زن شوهر دار در خواب ببینید که ازدواج کرده است و لباس عروس پوشیده است و احساس کند که مجرد است و شوهری ندارد به این معنی است که ثروت زیادی به دست می آورد.اگر داماد را ندید می تواند نشانه نزدیک بودن زمان مرگ باشد.

تعبیر خواب پیشنهاد ازدواج و خواستگاری

لیلا برایت در مورد خواب خواستگاری می گوید : این خواب نشانه خوشبختی شماست .شوهر کردن در خواب نشانه ثروت و آرامش خیال از یابت تامین مالی است .طلاق گرفتن در خواب نشانه این است که کسی به شما تهمت خواهد زد.

تعبیر خواب ازدواج و عروسی از نظر روانشناسان هندی و کره ای

معنی خواب عروسی بستگی به نوع برگزاری ها و صحنه هایی دارد که در خواب می بینید.برای مثال :

 1. اگر در خواب ببینید که ازدواج کرده اید و در مراسم عروسی هستید و بسیار خوشحال هستید نشان دهنده این است که شما فرد امیدواری هستید و زندگی شادی دارید .
 2. خواب عروسی نشان دهنده شروع یک شیوه زندگی جدید و شادتر است .
 3. اگر مردی در خواب ببیند که عروسی کرده است و داماد شده است به این معنی است که مسئولیت بزرگی بر روی دوش شما گذاشته شده است .
 4. اگر زنی در خواب ببیند که ازدواج کرده است که شما آزادی های خود را از دست داده اید .
 5. اگر در خواب ببینید که از ازدواج خود ناراحت هستید و رضایت ندارید به این معنی است که شما بیمار شده اید .
 6. اگر در خواب ببینید که با همسر خودتان ازدواج کرده اید نشان دهنده این است که شما زندگی خیلی خوبی دارید و از همسر خود راضی هستید .
 7. اگر دانش آموز و یا دانشجو در خواب ببینید که ازدوواج کرده است و مراسم عروسی برگزار می کند نشان دهنده این است که از بابت امتحان خود بسیار نگران است.
 8. اگر در خواب ببینید که حلقه عقد و یا عروسی خود را گم کرده اید نشان دهنده این است که شما در زندگی خود از لحاظ مالی احساس امنیت نمی کنید.

تعبیر خواب به روایت ابراهیم کرمانی
اگر درخواب عروسی را با چنگ و نای بیند، دلیل مصیبت است.

تعبیر خواب به روایت جابرمغربی
اگر زنی بیند که عروس شده او را پیش شوهر می بردند، دلیل است که آخر او باشد.

تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

دیدن عروسی در خواب ها به هیچ وجه خوب نیست. تمام معبران عروسی را عزا دانسته اند و عروس را بلا و فتنه و آفت و مصیبت. تنها یک مورد بد نیست که عروس را به نام و مشخصات بشناسید تازه در این مورد هم تردید فراوان وجود دارد و شرایطی است که توضیح آن وقت می گیرد و بیشتر ایجاد تردید می کند. اگر کسی در خواب ببیند که داماد شده و نداند عروس کیست و چه نامیده می شود به هیچ وجه خوب نیست چون معبران نوشته اند پایان عمر چنین کسی نزدیک است. زن نیز اگر چنین خوابی ببیند و نداند داماد کیست و چه کسی شوهر کرده حکم همین است.

تعبیر خواب پوشیدن لباس عروس لباس عروپوشیدن لباس عروس زن متاهل,ابن سیرین,عروس شدن در خواب,لباس عروس سیاه, لباس سفید,تعبیر خواب لباس عروس به تن داشتن رفتن به عروسی دیگران,لباس عروس پوشیدن,عروسی خواهر,تعبیر خواب عروس شدن زن متاهل,تعبیر خواب عروس شدن دختر مجرد,عروسی از نظر حضرت یوسف,رقصیدن در عروسی تعبیر خواب داماد,

 

پیشنهاد میشود بخوانید
نظر یا سوال شما چیست ؟

آدرس ایمیل شما نمایش داده نمیشود و محرمانه است

232 نظر
 1. عزیزمراد گفته

  برادرم.خواهر.زنش.دوباره.عروسی.کرد

 2. ناشناس گفته

  سلام من خواب دیدم به همراه خواهرم و عموم داریم با ماشین از خیابون رد می شیم هر چقدر می ریم جلوتر عروس داماد های بیشتری میبینیم و صدای موسیقی بیشتر میشه و به خاطر عروس دامادها ترافیک شده وما به موقع به مقصدمون که نمی دونم کجاست نمی رسیم
  من عروس های زیادی دیدم و واقعا فکرم رو مشغول کرده
  😔😔و باید بگم که مجرد هستم و از دیدن اون همه عروس واقعا خوشحال بودم

 3. ناشناس گفته

  سلام من نامزد دارم خواب دیدم تو مدرسه عروسی گرفتیم ولی من نمیدانم که عروسی کیه بعد لباس عروس نپوشیدم و دارم با همسرم می‌رقصم وهمسرم همیشه لبخند میزند وشباش زیادی بهم دادن میشه لطفاً تعبیرش را برام بگید

 4. ناشناس گفته

  خواب دیدم مجلس عروسیمه کت وشلوار ندارم لطفا تعبیر این خواب چیه

 5. mahsa گفته

  سلام من متاهل هستم ودارای دوفرزند درخواب دیدم لباس عروس بر تن دارم بدون هیج ارایشی ومهمانان هم درحال اماده شدن از رقصو پایکوبی خبری نبود داماد هم پسری است ک قبل از ازدواج دوستش داشتم ودر خواب از همسر فعلی خود جداشده بودم .در روز عروسی داماد تصادف کرد و دوانگشت دست خود را از دست داد و باحالت گریان نزد من امد تعبیرش چیست لطفا پاسخ دهید

 6. اسماعیلی گفته

  سلام خواهش میکنم تعبیر خواب منو بگین پیداش نکردم و ذهنم خیلی درگیره
  من یه دختر ۲۰ساله و مجردم و خواهرم ۳۰سالشه و متاهله من خواب دیدم با خواهرم ازدواج کردم!!!!!اصلااااا خوشحال نبودم توی مراسم عشق قدیمیمو دیدم هیچ عشقی تو چشماش نبود مجبوری جوابمو میداد طبق معمول ازم خوشش نمیومد رفته بودم اون طرف و بی اختیار اشکام میریخت
  چند تا نکته هم بگم شاید توی تعبیر تاثیر داشته باشه
  من این چند روز بخاطر اینکه یه نفر به قصد ازدواج توی زندگیم اومده بود خیلیییی به ازدواج فکر کردم
  من اون اقا که دوسش داشتمو مدتیه فراموش کردم اما این دو روز یکم ذهنم رفت سمتش
  و سوم که خیلی خیلی عجیبه من تماااام خوابایی که میبینم توی خونه مادربزرگم توی روستا هست که البته کسی زندگی نمیکنه

  لطفا تعبیر خوابمو بهم بگین
  و علت اینکه تمام خوابام توی اون خونه هست چیه

 7. زهرا گفته

  خواب دیدم که دوستم حلقه طلایی دستش کرده و قصد داره مراسم ازدواجش رو تعریف کنه ولی در حین تعریف جاش با یکی دیگه از دوستانم عوض میشه و اون ماجرا رو تعریف میکنه انگار که ماجرای عروسی اونم هست گفت که دستشو حنا زده بودن ولی من میدیدم دور دستش پانسمانه و همه رنگ های شاد پوشیدن مراسم توی صحراست دوستم بلند میشه و روبند کسی رو که روبه رومون نشسته بود بر میداره و اون داماد بود که چادر قجری سر کرده بود به رنگ آبی و جای عروس و داماد عوض شده بود و بعد همه اومدن و تبریک گفتن

 8. رویا گفته

  من خواب زیاد می بینم که عروسیمه و تو هیچ کدوم هم داماد رو نمی شناسم حتی رقصیدم هم تو عروسیم گاهی راضی بودم و بیشتر مواقع ناراضی و پشیمان
  خواستم بگم اتفاق ناگواری نمیفته نگران نباشید من ده ساله از این خواب ها می بینم و زنده ام

 9. رسول گفته

  اخ اخ یعنی مرگ من نزدیکه

 10. ف ش گفته

  سلام. خواب دیدم من وشوهرم یه زمینی رودیدیم که توش تل آجرریخته بود شهرم داشت به آجرها نگاه میکرد ومن چندتا آجربرداشتم وداشتم سرهم میچیدمشون اجرها خیلی قشنگ بودن ومربع شکل وصاف ونخودی رنگ بودن,یکدفعه دیدم مردتقریبا60 ساله ای اومدتوپ وتشر کرد وکفت چرا به اینا دست میزنید (شوهرم چندماهه بیکاره وجایی که کارمیکنه پوله چندماه روبهش ندادن )توهواب انگارمیدونستم اونمرد مدیر شرکتیه که شوهرم کارمیکردبعداومدیم خونه همسایه ما زنی بود میخواست عروسی کنه ولی نمیدونم چی بودتهمت به من زده بود که حتی شوهرم ودیگران به من نگاه نمیکردن ولی من خبرنداشتم رفتم توتدارکات عروسیش لباس رودیدم پرسنگ دوزی برنگ آبی بود ولی همه اونجا بامن حالت بدی داشتن من خیلی ناراحت بودم حتی رفتم درخونه عروس باهاش کلی سلام علیک کردم ولی باهام سردبرخورد کردازناراحتی آه کشیدم وسپردمشون بخدا وگفتم خدایا اینا که به من تهمت ناروا میزنن سزاشون روبده بعدانگارزمان بسرعت گذشت ودیدم وتموم اون ادما فهمیدن من بیگناهم ولی آهم همشون روگرفته وخدا مجازاتشون کرده

 11. شیدا گفته

  سلام آیا از بین شما ک خاب عروسی دیدید کسی زنده عست؟
  منم دیشب خاب دیدم عروسیمه با کسی ک دوستش دارم ولی دانادو ندیدم و باخاهرم توی ارایشگاه بودم و وقتی خودمو میبینم ک اناده میشم ارایشم عالی بوده اما ایراد میگیرم ک چرا موهامو رنگ نکرده و بشدت عصبی میشم تو همین حین موهام شروع میکنه ب باز شدن و خراب شدن و هی عصبی تر و ناراحت تر میشم و میگم اصلا میخام ارایشو همه چیو پاک کنم و دوباره برم ارایگشاه ولی وقت نمیشه…

  1. رویا گفته

   عزیزم من تقریبا ده ساله هم چین خواب هایی می بینم و البته تو هیچ کدوم از خواب هام داماد رو نمی شناختم و حتی از قیافه داماد راضی هم نبودم و تو خیلی هاش از ازدواجم پشیمون هم بودم فعلا زنده ام 😉

 12. مریم گفته

  اگر کسی خواب ببیند ک عروس خانواده ای شده و خانواده رو بشناسه و همچینن دادماد و حتی خانواده پسر خیلی خوب رفتار میکنن تعبیرش چیست

 13. فروزان حسینی گفته

  من عقد کردم و خواب دیدم که جشن عروسی من است ولی لباس عروس ندارم با نامزادم دعوا میکنم میگم چرا همه را دعوت کردی من که لباس نخریدم.
  این خوابم چی معنی میدهد؟

 14. Roza گفته

  اگر پسری ک جواب رد شنیده به خانه دختر یواشکی رفته تعبیرش چیه؟

 15. M گفته

  سلام.اهااااای اینایی ک خاب دیدین عروسی کردین زنده این یا ن؟
  منم خاب دیدم دارم عقد میکنم.درصورتیکه متاهلم.خیلیم خوشحال بودم.
  ایا میمیرم؟
  کسی جواب میده یا ن؟؟؟؟؟

 16. ب ه م ا ز گفته

  سلام من دیشب خواب دیدم عروس شدم و در عروسی من تمامی دوست هایم هستند و من بسیار خوش حال هستم این یعنی چی…

  1. نرگس گفته

   منم دیشب همین خواب را دیدم

 17. Fwti گفته

  من دیشب خواب دیدم خودم لباس عروس تنمه عشقمم کت شلوار سفید پوشیده ،عروسیمون بود،تعبیرش چی نیتونه باشع

 18. Omid گفته

  سلام
  من همین الان از خواب پریدم. تو خواب دیدم خانوادم برام عروسی گرفتن بدون اینکه خبر داشته باشم اصن طرف کیه،
  تو تالاری هم هست ک انگار قبلا اونجا رفتم،
  پدرم ازم معذرت خواهی میکنه ک ببخشید اینجوری شد،
  ازشون فاصله گرفتم رفتم دیدم آسمون ترک خورده،
  تا اومدم عکس بگیرم و نگاه کنم تو عکسا رو دیدم تو بعضی عکسا عروس هست ولی عکسو عقب جلو میکنم غیب میشه
  تعبیرش چیه

 19. سعید گفته

  سلام من خواب دیدم اونی که دوستش دارم لباس عروس سفید پوشیده وقتی دیدمش پاهام سست شد تعبیرش چیه؟

 20. 091 گفته

  سلام من دم ظهر خواب دیدم از شوهرم ک خیلی دوسش دارم‌ جدا شدم و با پسر همسایمون ک پسر خوبی هست دارم ازدواج میکنم و یکم خوشحالم ولی ازینکه از شوهرم جدا میشیم خیلی ناراحت و خجالت زده ام تعبیرس چی میشه

 21. محسن خان گفته

  سلام من خواب دیدم اومدم خونه دیدم برادرم برام عروسی گرفته شب اول ارگ زده بود همه مهمونا شام خرده بودن و زدن و رقصیدن من ک اومدم رفتم برای انتخاب کت شلوار ک بپوشم و نامزدم هم رفته بود لباس تور بپوشه تا من برم دنبالش یک دفعه رفتم خونه گفتم من نمیخام عروسی کنم عروسی رو کنسل کردم و تعطیل شد همه رفتن خونشون بعد از ی چند روزی خوابم تعبیر شد من و نامزدم با ماشین تصادف شاخ ب شاخ وحشتناک کردیم و من آسیب شدید دیدم و زنده ماندیم تعطیل کردن عروسی اینجا جواب داد

 22. آرام گفته

  یعنی من می میرم؟عجب?

 23. بیتا گفته

  سلام من خواب دیدم با پسری که عاشقشم و خیلی دوسش دارم که الان باهاش دوست نیستم دارم ازدواج میکنم ولی مثلینکه میگفت ازدواجمون رسمی نیست انگار مثلا یه چیز ظاهری بود تو عروسی هم نبود منم تو عروسی هی مشغول عکس گرفتن از خودم بودم تو جاهای مختلف آخرسر با ماشینش اومد تو ماشین باهم رفتیم دو تایی خیلی خواب خوبی بود چون الان جدا هستیم از هم

 24. اتنا گفته

  توروخدا کمکم کنید بگید تعبیر خوابم چیه؟؟

 25. اتنا گفته

  سلام زن داییم دیشب خواب دیده که من دارم با یه پیر مرد که دو زن داره ازدواج میکنم و من ناراضیمو گریه میکنم چون اون مرد از من بزرگتره بعد زن داییم ازم پرسیدچرا با یه پیر مرد عروسی میکنی منم گفتم چون زندگی رو بهتر میفهمه بعد به مامانم گفته چرا برا عروسی دخترت برادراتو دعوت نکردی

  1. الهه گفته

   سلام من یه خواب بدی دیدم که خیلی فکرمو مشغول کرده و این بود که دیشب خواب دبدم عروسیمه با کسی که دوسش دارم و قرار هست در سال آینده ازدواج کنیم ولی در عروسیمون یک سری خانم با چادر مشکی نشستن انگار که روی صندلی های مسجد ردیفی نشسته بودن یک دفعه همه بلند شدن رفتن به سمت فضای باز و من یه کم رفتم جلو دیدم دود بلند شده و چندتا از درختها آتیش گرفته ولی وقتی نزدیکتر شدم دیدم آتیش خاموش شد.توروخدا بگین تعبیرش چیه ذهنمو واقعا مشغول کرده

 26. Ali23 گفته

  خواب دیدم باخانمی که به او علاقه دارم ازدواج کردم وخیلی خوشحالم ودیدم که یک پسر ۵ساله بسیارزیبا ازاین خانم دارم که خیلی دوسش دارم

 27. رحیمی گفته

  خواب دیدم زنی که الان شوهر داره پای تلفن به مخاطبش جلوی من میگه «دارم عروس میشم». لطفا بفرمایید تعبیرش چیست؟

 28. سعیده گفته

  سلام.توروخدا تعبیر این خواب رو واسم به ایمیلم بفرستید.من 22شهریور 96, یعنی دیشب، خواب دیدم عروسیمه. یه لباس عروس که از نظر خودم خیلی خاص بود ولی از نظر دیگران قدیمی، تنم بود.آرایشمم خیلی خوب بود. داماد کسی بود که دوسش دارم.ولی توی خواب حتی یک بار هم ندیدمش. فقط مهمونا توی مراسم بودن.مراسممون اصلا جشن و پایکوبی نداشت.بیشتر شبیه مهمونی بود. جالبه که اصلا داماد رو ندیدم.یه کفش پاشنه بلند پام بود که باهاش راه میرفتم اما همش پام پیچ میخورد و از پام در میومد.

 29. Nazanin tatality گفته

  سلام،من یه دختر نوجوانم،تقریبا ۲ماه دیگه میرم تو۱۴سال خواب دیدم عروس شدم و درست نمیدونستم داماد کیه؟؟؟ یهو یه کفش رو کرد تو پام گفتم نمیخوامو صدام و بلند کردم که بحثمون شد?خواب عجیبی بود لطفا جواب بدینننننن

  1. الی گفته

   من وقتی میخواستم ازدواج کنم خواب دیدم یه عالمه کفش داشتم، همشونو گذاشتم کنار، یکیشو برداشتم، گفتم این خوبه. همونو پام کردم. احتمال میدم کفش خواستگاره و اگه پات کنی ینی شوهر میکنی. برا من اینجوری بود

  2. محسن خان گفته

   تو میمیری یا شاید م تا الان مردی خدا رحمتت کنه

 30. محمد گفته

  سلام . من خواب دیدم داماد شدم و مجلسمه و من خیلی آشفته بودم . یعنی عمرم کوتاهه

 31. محمد گفته

  الان یعنی من میمیرم؟ عجببببب

 32. Sara گفته

  الان من باید منتظر مرگ باشم??

 33. Saraa گفته

  میبخشین دوستم خواب دیده که من عروس شدم و خیلی خوشگل شدم و خیلی مجلل عروسیمو گرفته ولی دوماد رو ندیده این یعنی چی؟؟؟…

  1. محسن خان گفته

   متاسفانه شما میمیری

  2. آرزو گفته

   خواب عروسی خیلی خوبه هیچوقت بد تعبیر نکنید .خواب عروسی پیشرفت در کارو مال هست .آخه یعنی چی می میرید 😡😡😡

 34. صحرا گفته

  سلام فامیلمون خواب دیده من عروس شدم البته ازدواج کردم .عروس شدم و تو مراسم مردم .از دنیا رفتم .تعبیرش چیه

 35. داود گفته

  سلام. با اجازتون من برم بمیرم

 36. مریم گفته

  سلام من دختر مجرد هستم همیسه خواب میبینم عقد یا عروسیمه اما من خیلی ناراحتو ناراضیم پسروهم اصلا ندیدمونمیشناسم وازیه طرفم به اینه نگا میکنم میبینم زشت شدم و لباس عروسیم خیلی خیلی مزخرفه واخرش تنهایی از مجلس فرار میکنم وهمه چی رو تموم میکنم تعبیرش چیه

  1. معصومه گفته

   سلام من شب تو خواب دیدم عروسی من و همسرمه و لباس عروس پوشیدم تعبیرش چیه

 37. انسیه گفته

  من یکی دوستانم بهم گفت که خواب دیده من عروس شدم با کسی که نامزدمه و قراره ازدواج کنم و داره میاد جشن عروسیم تعبیرش چیه ؟

  1. مبینا گفته

   سلام من چند ماهه ازدواج کردم..ولی تو این هفته، دو سه تا از فامیلامون خواب عروسی مارو دیدن و اونام تو عروسیمون بودن..البته تو همین چند روزم من و شوهرم از دست هم ناراحت بودیم ..خیلی خواهش میکنم تعبیر این خواب برا من بگین..خیلی ممنونم..

 38. mahshid گفته

  هرکی نمرده اعلام حضور کنه؟..??????

 39. ashkan گفته

  سلام تمامی امورات علوم غریبه دعانویسی نوشتن طلسم طالع بینی ابطال سحر و جادو بخت گشایی جفت بودن یا نبودن ستاره بخت برای ازدواج اموزش احضار موکل چله نشینی  علوم ماورا نوشتن طلسم های محبت بغض و جدایی گره گشایی  زبان بند بخت گشایی ایجاد محبت بین دو نفر و غیره… انجام میپذیرد  شماره استاد محمدی

 40. far. گفته

  یعنی من میمیرم ؟!
  من تا حالا دو بار خواب دیدم که عروس شدم
  یکبار با لباس عروسی بودم و نمی دونستم داماد کیه
  و بار دوم میدونستم کیه ولی ناراضی بودم

  1. نفس گفته

   الان زنده ای

 41. منصوره گفته

  سلام،من چند ساله از شوهرم جدا شدم،و دیشب خواب دیدم ک عروسی من و مرحوم پسرخاله شوهرمه(فوت کردن)
  اما لباس عروسی تنم نبود،،توی خواب خانواده همسرم هم بهم تبریک میگفتن،توروخدا تعبیرش چیه?

 42. ساناز گفته

  سلام من دختر مجردی هستم امروز صبح قبل اینکه از خواب پاشم خودمو تو لباس عروس کنار کسی که دوسش دارم دیدم او هم داماد بود دست هم را گرفته بودیم و یه جاده تا دور دست روبروی ما بود لباس تنم هم لباس عروس کرم رنگ بود داماد هم کت شلوار مشکی پوشیده بود تصویر هم نارنجی بود .

 43. cliin گفته

  سلام.من الان عقد هستم.و دو شبه ک خواب میبینم دارم عروسی میکنم با شوهرم ولی معلوم نیست ک چه لباسی پوشیدیم.و مراسم عروسی هم نمیبینم و همه چی تموم میشه با شوهرم میریم تو خونمون.میشه بگید تعبیرش چیه؟

 44. forugh گفته

  سلام من خواب دیدم عروسیمه و جشن و مراسم عروسی .دومادم نمیشناسم تعبیرش چیه ؟

 45. روزينا گفته

  سلام من چند وقتیه به یه پسری علاقه مند شدم اما خواب دیدم اون با یه دختر دیگه ازدواج میکنه که من نمیشناسمش. حتی خونه ای رو که میخواستن توش زندگی کنن رو هم دیدم. میشه لطفا بگین تعبیرش چیه؟؟
  خیلی برام مهمه

 46. N-Sadat گفته

  سلام خستنه نباشین من امروز صبح ک میشه فردای شب قدر خواب دیدم،البته خودم ایرانی نیستم هندی هم نیستم خواب دیدم با یک پسر هندی ازدواج کردم منو چند تا دحتر ک نمی شناسم رفنیم جایگاه عروس ولی من نرفتم بین اون همه زنها نشستم با اشاره ی مادر پسره ک میگه پاشم بیام سرجام خاستم بلند شم ولی انگار چسبیدم واصلا نمی تونم پاشم ضمنا اونجا همه محجبه اند و با روسری سر خودشوونو بستن ولی مادر شوهرم محجبه نیست
  میشه لطفا بهم بگین تعبیرشوووو.

 47. soheyla گفته

  سلام پدربزرگم چندوقت پیش فوت کرد و من چندشب پیش خواب دیدم که روحشو فقط من میدیدم وچند نفر اومدن خونمون و میگفتن خدا نیامرزتش و پدربزرگم داد میزد و به من میگفت بهشون بگم این حرفو نزنن.میشه لطفا بگید تعبیرش چیه؟

 48. نعمت الهی گفته

  سلام من برادری ندارم امامادرم درخواب دیده که به خاستگاری یه دختر رفته دختره رودیده اما پسره روکه همون پسرش باشه روندیده جواب بله روهم ازدختره گرفته جلوخوانواده دختره هم بی حجاب بوده تعبیرش چیه؟توهرسایتی نگاه کردم نبود ممنون میشم بگید

 49. zeytoon11 گفته

  علامه حسن زاده املی:
  نیت هاى پلید و بد آن چنان انسان را مى شوراند و آشفته و در هم و برهم مى کند و از اعتدال و استقامت باز مى دارد که حتى در خوابهایش اثر مى گذارد,
  خوابهایى که مى بیند همه آشفته و کج و معوج خواهند بود.

 50. آزیتا گفته

  سلام.من مجردم ولی چندبارخواب دیدم عروسی میکنم ولباس عروس میپوشم وهربار هم بایکی ازافرادخانواده خودم مثل برادر یا شوهرخواهرم ازدواج میکنم میشه لطفاتعبیرشوبهم بگید