تعبیر خواب | تعبیر دیدن یا خوردن کشک در خواب

تعبير خواب به روايت منوچهر مطيعي تهراني

ديدن کشک در خواب خوب نيست به هر صورتي که باشد چه تر و چه خشک چه تنها و چه در غذا مخصوصا خوردن کشک اگر ترش و شور باشد غم و رنج و غصه و گرفتاري است. ديدن کشک سابي در خواب فتنه انگيزي است و دغل کاري. اگر ببينيد در خواب کسي براي شما کشک مي سابد او فتنه مي انگيزد و گرفتاري و ابتلا به وجود مي آورد و چنانچه ديديد خودتان کشک مي سابيد کاري خلاف مي کنيد که مستوجب ملامت مي شويد. فروختن کشک بهتر از خريدن آن است.

251

پیشنهاد میشود بخوانید
نظر یا سوال شما چیست ؟

آدرس ایمیل شما نمایش داده نمیشود و محرمانه است