تعبیر خواب | تعبیر دیدن کارت پستال در خواب

تعبير خواب به روايت منوچهر مطيعي تهراني

کارت اگر کارت پستي باشد خبر است و نوع آن بستگي دارد به واکنشي که شما در مقابل دريافت آن در خواب نشان مي دهيد. اگر در عالم خواب از دريافت کارت پستال خوشحال شديد خبري خوش به شما مي رسد و اگر اندوهگين شويد خواب شما از يک خبر بد آگاهي مي دهد. چنانچه کارت پستال حاوي تصوير صورت باشد نيز همان تعبير را دارد منتها از شخصي به شما خبر مي رسد و عکس العمل شما نشان دهنده خوبي و بدي خبري است که دريافت مي داريد.

نظر (نظرات) در مورد : تعبیر خواب | تعبیر دیدن کارت پستال در خواب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.