تعبیر خواب | تعبیر دیدن گندم در خواب

تعبير خواب به روايت امام جعفر صادق

ديدن گندم درخواب سه وجه بود. اول: معزولي. دوم: تصرف. سوم: غربتي.

تعبير خواب به روايت محمد بن سيرين

ديدن گندم, دليل بر روزي حلال است كه به رنج به دست آيد. اگرديد گندم پخته مي خورد، دليل كه غمگين شود. اگر ديد شكم او تا دهان پر از گندم خشك است، دليل هلاك او بود.

تعبير خواب به روايت ابراهيم کرماني

اگر بيند خوشه هاي گندم مي خورد، دليل قحط است. اگر بيند گندم كاشت، دليل كه گندم در ان ديار ارزان شود.

تعبير خواب به روايت منوچهر مطيعي تهراني

ديدن گندم در خواب بسيار خوب است. چه گندم خشک و پاک کرده در خواب ببينيد و چه مزرعه اي که در آن گندم کاشته با شند. گندم خير و برکت و معيشت است. اگر در خواب ببينيد مشتي يا مقداري گندم در جيب داريد جيب و کيسه شما برکت مي يا بد و پر پول مي شود ولي اين گوياي پولي است که به دست مي آوريد و هزينه مي کنيد نه پولي که با آن بتوانيد پس انداز کنيد و پول دار شويد. اگر در خواب ببينيد کيسه اي گندم داريد پول زيادي به دست مي آوريد و اگر ببينيد انباري گندم داريد و آن انبار و آن انبوه گندم به شما تعلق دارد ثروتمند مي شويد. اگر مزرعه اي گندم داشته باشيد کاري مي کنيد که خيرو برکت دارد و هم خودتان بهره مند مي شويد و هم ديگران. اگر در خواب ببينيد نان گندم مي خوريد گرفتار تنگي معاش مي شويد و چنانچه ببينيد سنبله گندم را مي جويد و مي خوريد و تف مي کنيد گرفتار فقر و تنگدستي خواهيد شد و از نظر تامين معاش به شدت در مضيقه مي افتيد.
3 نظر
 1. مصطفی گفته

  خواب دیدم عمویم انبار پر گندم دارد در حیاط خانه اش کیسه های پر از گندم و رفتم خانه اش وچند دانه از گندم هایش جویدم روی کیسه های گندم نشسته بودم و بهم چای داد جوری که استکان ونالبکی پرت کردند به طرفم خواش می کنم برایم تعبییرش کنید

 2. بهنام درویشی گفته

  سلام من خواب دیدم کیسه ای بزرگ از گندم بهم اویزونه و دارم ت زمین بابام گندم میکارم و در حین گندم کاری باران هم میبارد
  بی زحمت تعبیرشو میخام

 3. آشوان گفته

  با سلام
  من دیشب خواب دیدم که مزرعه ای گندم کاشتم ولی یادم رفته بود که گندم ها را زیر خاک ببرم و گندم خیلی زیاد روی سطح مزرعه بود دانه هایش درشت بود و زمین بغلی که مال عمویم بود گندم در سنبله بود اما هنوز نرسیده بود من خواستم زمینم و با چیزل دوباره شخم بزنم که گندم بره زیر خاک ولی بابام نگذاشت گفت دیگه دیر شده این گندمها دیگه رشد نمی کنند خدارو شکر کن شاید قسمت نبوده امسال گندم داشته باشیم وبعد هردو خندیدیم که من از خواب بیدار شدم اما خیلی نگرانم لطفا تعبیر آنرا برایم بگید . متشکرم

نظر یا سوال شما چیست ؟

آدرس ایمیل شما نمایش داده نمیشود و محرمانه است