سوالات رایج در مورد برداشتن خال ها

ايجاد و تعداد خالهاي مختلف در بدن ما انسانها به ژنتيکمان برميگردد. برخي از خالهاي سطحي يا گوشتي مادرزادي در بدن وجود دارند و برخي ديگر، در دوران کودکي، بلوغ، جواني، ميانسالي يا بارداري و پس از آن، روي پوست ظاهر ميشوند…

امکان ايجاد خالهاي جديد تا سنين 40-35 سالگي هم وجود دارد اما اگر فردي بعد از 40-35 سالگي با ايجاد خال جديد در بدنش مواجه شود، بايد به آن توجه و براي بررسيهاي بيشتر به متخصص پوست مراجعه کند. با اين مقدمه، به بررسي رايجترين سوالها در مورد انواع خال ميپردازيم.

1 آيا خالي به نام خال مادر وجود دارد؟

نه، برخي افراد گمان ميکنند که خال در بدن آنها، خال مادر يا زاياست و همين خال در بدن آنها تکثير ميشود و به تعداد کم و زيادي، افزايش مييابد. بهطور کلي، ماهيت خالها با يکديگر متفاوت است و آنها هيچ ربطي به هم ندارند. به همين دليل هم سوزاندن يک خال باعث تحريک پوست براي ايجاد خال جديد نميشود. با اين حال، هيچ ضمانتي هم وجود ندارد که شما يک خال را برداريد و بعدها در قسمت ديگري از بدنتان خال جديدي ايجاد نشود.

2 بهترين راه حذف خالهاي گوشتي چيست؟

سوزاندن آنها. معمولا خالهاي گوشتي در قسمتهاي خاصي از بدن مانند گردن، زير بغل، زير سينه و کشاله ران ايجاد ميشوند. اگر خال گوشتي در قسمتي از بدن وجود دارد که از نظر ظاهري و زيبايي برايتان خوشايند نيست و ميخواهيد آن را برداريد، بايد به يک متخصص پوست مراجعه کنيد. روش برداشتن اين خالها ساده و بدون دردسر است و آنها را ميسوزانند. نيازي به جراحي خالهاي گوشتي نيست. اگر خال گوشتي که خال خوشخيمي هم هست، دوباره ايجاد شود، باز هم روش سوزاندن براي حذف آن انتخاب ميشود زيرا اين روش، بهترين و سادهترين راه حذف خال براي پزشک و بيمار است. اگر اين خالهاي بيخطر درست و بهوسيله پزشک مجرب سوزانده شوند، جاي آنها روي پوست نخواهد ماند.

3 آيا ميتوان براي کندن خالهاي گوشتي، آنها را با نخ بست؟

به هيچ وجه. در زمانهاي گذشته که روشهاي نوين برداشتن خال مطرح نشده بود، از روش نخ بستن براي حذف خالهاي گوشتي استفاده ميشد. اين روش، علمي و درست نيست و خونريزي و درد زيادي هم دارد. ضمن اينکه کندن خال با استفاده از نخ و خونريزيهاي متعاقب آن باعث افزايش خطر التهاب و عفونت در محل ضايعه ميشود. اين روزها هيچ پزشکي اين روش حذف خال را توصيه نميکند.

4 بهترين روش حذف خالهاي سطحي چيست؟

سوزاندن و ليزر. معمولا براي حذف خالهاي مسطح از 2 روش سوزاندن و ليزر استفاده ميشود. البته خالهايي که عمق و پايه داشته باشند، بايد با روش جراحي برداشته شوند سپس محل ضايعه تا زمان ترميم زخم، بخيه ميشود. بهطور کلي، پزشک معالج بايد خالهاي بدن را ببيند، آنها را معاينه و بررسي کند تا بتواند مناسبترين راه را براي حذف آنها انتخاب کند.

5 آيا ميتوان با کمک ميکرودرم ابريژن، خالهاي مسطح را از بين برد؟

نه، برخي افراد ميگويند پس از مراجعه به کلينيکهاي زيبايي، به آنها پيشنهاد شده براي برداشتن خالهاي مسطح از روش ميکرودرم ابريژن استفاده کنند اما چنين روشي براي از بين بردن نسبي جاي لک، جاي جوش و تيرگيهاي جاي جوش مناسب است و براي حذف خالهاي مسطح مناسب نيست اما در مواردي خود فرد گمان ميکند دچار خالهاي پوستي شده در حالي که پزشک متوجه ميشود ضايعات چيزي جز لکههاي ناشي از جوشهاي قديمي نيست. در اين صورت، ميکرودرم ميتواند اين لکهها و ضايعات را تا حد مطلوبي کمرنگ کند اما نميتواند آنها را کاملا از بين ببرد. تشخيص نهايي خال يا لک بودن ضايعهها، بر عهده پزشک معالج خواهد بود.

6 آيا برداشتن خال باعث انتشار سرطان در بدن ميشود؟

نه. اين يک باور غلط قديمي است که تمام خالهاي گوشتي، عامل و نشانه وجود سرطان در بدن هستند و اگر برداشته شوند، باعث پخش سلولهاي سرطاني در بدن ميشوند. حتي اگر در مواردي هم پزشک معالج به اشتباه يک خال بدخيم را بسوزاند، آن خال يا سلولهاي سرطاني در اثر اين سوزاندن در بدن پخش نميشوند. ممکن است خال سوزاندهشده، دوباره عود کند و تکرار شود ولي اين عود و تکرار در همان محل قبلي خواهد بود و سوزاندن باعث انتشار آن به ساير نقاط بدن نخواهدشد. درنهايت اينکه، اگر فردي خالهاي متعددي در بدن و سابقه خانوادگي ابتلا به ملانوما (نوعي سرطان پوست) در اقوامش وجود داشته باشد، بايد بهوسيله متخصص پوست از نظر وجود خالهاي مشکوک (خالي با قطر بيش از 6 ميليمتر يا داراي حاشيههاي مدرس و رنگهاي مختلف) بررسي شود تا در صورت وجود خطر، آزمايشها و معاينههاي دورهاي انجام دهد و جلوي ابتلا به سرطان در او گرفته يا حداقل سرطان احتمالي در او در مراحل اوليه تشخيص داده و درمان شود.

 

 

منبع : انجمن عروسانه

نظر (نظرات) در مورد : سوالات رایج در مورد برداشتن خال ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.