تعبیر خواب کشتن مار | تعبیر نیش زدن یا دیدن مار در خواب

تعبیر خواب | تعبیر نیش زدن یا دیدن مار در خواب | توضیح کامل

255

تعبیر خواب مار, تعبیر خواب مار سیاه, تعبیر خواب مار , تعبیر خواب مار بزرگ, تعبیر خواب مار , تعبیر خواب مار , تعبیر خواب مار سبز,

************

 

تعبیر خواب به روایت امام جعفر صادق
دیدن مار درخواب ده وجه است.

اول: دشمن پنهان. دوم: زندگانی. سوم: سلامتی. چهارم: پادشاهی. پنجم: سپه سالاری. ششم: دولت، هفتم: زن. هشتم: مراد. نهم: پسر. دهم: سیلاب.
تعبیر خواب به روایت محمد بن سیرین
دیدن مار به خواب، دلیل دشمنی پنهان بود. اگر مار را در خانه بیند، دلیل دشمنی خانگی بود. اگر در صحرا بیند دشمنی بیگانه است. اگر بیند که با مار جنگ کرد، دلیل است با دشمن خصومت کند. اگر بیند که مار بر وی خیره شد، دلیل است که دشمن بر وی غالب گردد. اگر خود را خیره بیند دشمن را قهر کند. اگر بیند که گوشت مار خورد، دلیل شاهی است. اگر بیند که مار به دو پاره کرد، دلیل است که مال دشمن خورد. اگر بیند که ماری مرده، دلیل که آفتی از وی رفع شود.
تعبیر خواب به روایت ابراهیم کرمانی
اگر بیند که ماری سفید بگرفت، دلیل بزرگی بود. اگر بیند که مار از وی بگریخت، دلیل ضعفِ دشمن است. اگر ماران سیاه بیند، دلیل است دشمن بسیار بود. اگر مار را سبز بیند، دلیل است که دشمن او زاهد و صالح بود. اگر زرد بیند، دلیل است دشمن او بیمارگونه بود. اگر مار را سرخ بیند، دلیل است دشمن او معاشر است. اگر بیند که ماران بسیار پیش او جمع شدند، دلیل است خویشان دشمن او باشند.
تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی
مار،خطر یا دشمن خانگی است. خطری که بدون اطلاع قبلی و بی آنکه انتظارش را داشته باشید و حدس بزنید چه می شود و چه کسی در کمین شماست به سراغتان می آید و دشمنی است زیبا و قشنگ و خوش نقش و نگار و دل فریب که که زیر سر یا در خانه شما هست و از وجودش بی اطلاع عید اما این دشمن اگر فرصت بیابد نیش زهر آلود خودش را در تن شما فرو می برد. برخی نوشته اند، مار ثروت است و دارائی نهفته و موجود که در این مورد نیز شما از وجودش بی خبرید. این تعبیر از آنجا ریشه می گیرد که در افسانه ها گفته اند و خوانده ایم که دفائن و خزائن گنجینه های نهفته در زیر خاک و ویرانه های قصور کهن و باستانی را مارها و اژدها و افعی ها حراست و پاسداری می کنند و چون این باور در اعماق ذهن ما هست دیدن مار می تواند به پول اندوخته و نهفته اشاره ای باشد که ما از وجودش بی اطلاع هستیم.گفتم که مار دشمنی است زیبا و خوش نقش و نگار و دل فریب و آرام که بی صدا می آید و زهرش را می ریزد و می رود. چنین موجودی می تواند یک زن زیبا نیز باشد. زنی که در عین دولت داشتن خطرناک است و در عین خطرناک بودن دوست داشتنی است. در خواب خیره نگریستن به چشم مار را میمون ندانسته اند. چندین حیوان و جانور هستند که در خواب به چشم آنها خیره شدن خوب نیست از آن جمله است مار. اگر دیدید ماری را کشتید بر دشمنی پیروز می شوید ولی به زودی ندامت و پشیمانی به سراغ شما می آید.

تعبیر خواب مار, تعبیر خواب مار سیاه, تعبیر خواب مار , تعبیر خواب مار بزرگ, تعبیر خواب مار , تعبیر خواب مار , تعبیر خواب مار سبز,

loading...
***
loading...
پیشنهاد میشود بخوانید

نظر یا سوال شما چیست ؟

آدرس ایمیل شما نمایش داده نمیشود و محرمانه است

44 نظر
 1. یدالله فتاحی گفته

  سلام.من خواب دیدم خانه پدرم هستم بابام فوت کرده ولی اون لحظه آنجا بود یک مرتبه یک مار خیلی بزرگ توی سقف خونه پیدا شد خالهای سیاه وسفید ذاشت من داد زدم بابا یک بیل برداشت تا مار را بکشد ولی مار از سقف پایین آمد و پشت کمر مرا با نیشش گرفت مار حرف میزد میگفت نیشت میزنم تا خشک شوی بعد هرچه از پدرم خواستم که بیاید مرا ازدست مار نجات دهد صدایم درنمی آمد پدرم دور بود نمی فهمید بعد خواهرم و برادران آمدند مرا نجات دادند ولی نیش مار اثری نکرد بعد رفتیم جایی که با یکنفر دعوا مون شد من یک سنگ بزرگ زدم توی سرش افتاد روی زمین بعد داداشم باهاش درگیر شد میشه بگین تعبیرش چیه؟

 2. So گفته

  خواهرم خواب دیده ک بابام تو خواب ی مارو کشته و تکه تکه کرده و خون پاشیده بهش

 3. بهار گفته

  من خواب دیدن تولدمه و اول قراره خونه تولد بگیرم بعد رفتیم جایی دور از قزوین تو کوه و جنگل بعد یه جا باید پاهامون رو میشستیم خواهرم پاشو شست نوبت من شد پامو شد ولی یه مار نزدیکم شد کوچیک بود با پا میزدمش اینقدر زدم تا تیکه تیکه شد و چسبید به زمین همین خواستم برم زنده شد اما نچسبید بهم جدا جدا دنبالم بود رو یه سکو نشستم میخواست بیاد بالا پلمو تکون میدادم اونم تکون میخورد اما تیکه تیکه بود سرش جدا دمش جدا بدنش جدا تعبیرش چیه ؟ راستی قبلش خواب امتحان دیدم که سخت بود من چیزی بلد نبودم

 4. فاطمه گفته

  خواب دیدم مار ب خانه دوستم اومده بود مارسیاه و بزرگ من مار کشتم ولی ی قطره زهر روی زبانم ریخت تا رفتم دهنم بشورم برگشتم مار انداخته بودن بیرون خونه گفتم بریم مار دفن کنیم و برای اینک سراغمون نیاد انگشتری ک نشون عشقم بود درآوردم ک با مار دفن کنم رفتیم برای دفن مار ک دو پسر مزاحم شدن یکی از پسرا تکه ای از بدن مار مرده را برداشت و توی یقه لباسم گذاشت ک ما ترسیده و زود برگشتیم خونه سر راه کسیو ک سعی داره رابطه من و عشقم رو بهم بزنه سر راه دیدم ک از خاب بیدار شدم .
  لطفا تعبیرش زود بهم بگین

 5. محمود گفته

  دوستی خواب منو دیده که مار منو نیش زده تعبیرش چیست؟؟؟؟

 6. علی گفته

  سلام من خواب دیدم که با برادرزاده هایم به بیرون از منزل بازی میکنیم مقدار پول یافتیم با عجله دویده که ماری از سوراخ بیرون شد برادرزاده ها را دور کردم ولی قسمت بعدی خوابم بود که دیدم دوباره برادرزاده ام نزدیک به آن جا گردیده بلافاصله مار هم ظاهر شد و حمله کرد و به پای او چسبیده من با عجله حمله کرده پای چپم را روی بدن مار گذاشته با پای راست مار را زدم که دیدم سر مار حدودا 10 سانتی از بدن و جدا شده مار سیاه رنگ و مقبول بود لطفا برام جواب دهید

 7. مجيد محمدي گفته

  سلام در خواب دیدم به من مار بزرگی دادن و گلوی مرا نیش زد تعبیرش چی هست؟

 8. فرهاد گفته

  سلام من خواب دیدم که دارم تو کوهها بالا میرم یه دفعه پام میره رو مار بعد پامو نیس میزنه و فرار میکنم تعبیرش چیه؟

 9. علي گفته

  سلام : خواب دیدم که یک مار مرانیش زده ولی جای که فکر مکردم نیش زده را دیدم نیش نزده بود (ماررا باچشمان خودم دیدم)

 10. سعید sh گفته

  سلام خواب دیدم ماری به سمت چشم من حمله کرده و زهر خودش را هم داخل چشم من ریخته خواستم بدونم تعبییرش چیه

 11. نبی گفته

  سلام من توی خواب دو تا مار دیدم که دو تا سگ انها را کشتن لطفا تعبیرش را برام بفرستید

 12. قاسم کریمی گفته

  با عرض سلام و خسته نباشید خدمت شما – من در خواب دیدم که ماری را همراه پسرم با چاقو تکه تکه کردیم و در نهایت ققط سر مار مانده بود و راه می رفت دوباره یکی بهش زدم رفت چسبید به سقف و دوباره افتاد دیگه ندیدمش درادامه دیدم پشت در خانه ژدرم ایستاده ام واحساس میکنم جلوی پایم زیر پادری چیزی می جنبد و جلو نمیتوانم بروم و در را باز کنم در نهایت پدرم دررا باز می کند . لطفا اگر میشود تعبیر کنید

 13. فریبا گفته

  سلام روزتون بخیر من امروز خواب دیدم همسرم چند تا مار به رنگ سفیدو سبز به خونه آورده من ازشون می ترسیدم اما همسرم رودررو به طرف من می‌گرفت و می‌خندید اگه ممکنه تعبیر خوابموکسی میدونه برام بفرسته ممنون

  1. مهدی گفته

   سلام خواهرم مواظب دوستانی که شوهرت به خانه اگر میآورد باش چون درنقش دوست وارده شده ودرنقش دشمن زندگی راداغون می کند

 14. بهنام راحت گفته

  خواب دیدم توی بیابون کلی قفس گذاشته بودن تا مار بگیرن بعد پیاده شد رفتم دور اون قفسا دیدم که یمار سفید متوسط اومد سمتم منم با دستم گرفتمش سرشو ازبدنش با دندونام جدا کردم بعد با دستمال کاغذی دندنامم تمیز کردما . ممنون میشم اگه تعبیرشو بهم بگید چیه

 15. نازی گفته

  سلام من در خواب دیدم که داخل خانه ای هستم که چند نفری در آن خانه در رفت و آمد هستند من داخل اتاقیمت رفتم و دخترم را آنجا گذاشتم دیدم ماری بزرگ آنجایی به خودم گفتم این مار نیش نمی زند بعد تنها از اتاق بیرون آمدم چند دقیقه بعد صدای فریاد دختر پنج ماهه ام را شنیدم به سرعت به اتاق رفتم و دیدم مار از ناحیه گردن و شکم و پهلو دخترم را نیش زده خیلی نگرانم لطفا تعبیرش را همین حالا به من بگویید متشکرم

 16. شمیمه گفته

  دلم میخواد دیگه گریه کنممممممممممممممم…من همیشه خواب مار میبینم شاید بگم از هفت روز هفته ۵ روزش ماره..از ۷ سالگی تا الان..انواع رنگااا..بعضی وقتا ازم حفاظت کردن .بعضی وقتا نیشم زدن.بعضی وقتا هم کاریم نداشتن..دیگه خسته شدم..دیگه برام عادی شده و حالم داره بهم میخوره واقعا.تا یکم پیش هیجان انگیز بود برام..اما خوابام تعبیرشون هیچ جا نیست نمیدونم چه کنم..ی شیری هم هست همش توی خوابام دنبالم میکنه..خواب شیطون میبینم.عزراییل میبینم.قربونشون برم پیامبرا یا ارامگاهشون اینو دوس دارم..کلیسا.آتیش.بالا رفتن از کوه و پله و ..خیلی هم آب میبینم..کشتی شنا کردن و آب که همه جا رو میگیره..خیلی بارون میبینم..اخیرا هم برف دیدم.و ماهی گرفتن و…

  1. Mani گفته

   من هم همینطور علتش چی میتونه باشه …..من در ماه زیاد خواب مار میبینم ولی دیشب سه بار پشت سر هم دیدم که واقعا نگران کننده بود واسم ایا راه حلی برای این مشکل وجود داره

  2. یه دوست گفته

   سلام دوست عزیزبه احتمال زیادشمازار دارید

 17. ملیحه گفته

  سلام خواب دیدم یه مار قهوه ای تو خونه عمم هست و منو نیش زد یه نیش بزرگ
  میشه بگید تعبیرش چیه ؟

  1. اشکان گفته

   یه اتفاق بزرگ واستون پیش میاد تایک هفته یا یک ماه مطمعن باشید

 18. mohadesehmusavi گفته

  سلام من خواب دیدم توی باغ پدربزرگم هستم وما یه مارسیاه داریم ک خیلی ب دست وپام میپیچیدودنبالم میومد من از دستش رفتر توی یکی از جوب های باغ کنار درخت زردآلو وقتی خواستم تکون بخورم زیرپام رو ک نگاه کردم دیدم یه عالمه مار ریز ودرشت زرد وخاکی رنگ هستن خیلیاشون بی حرکت بودن اما یکیشون حلقه زده بود وآماده ی زدن بود مارسیاه ک دنبالم میومد رسید ب جوبی ک من سرش وایستاده بودم میخواست بیاد ک من باهاش حرف میزدم ک نیاد وارد جوب شدک بامار زردی ک حلقه زده بود در گیرشد وهم رو نیش زدن اما نیش مارسیاه قوی تر بود انگشت اشاره و شصت منم گزیده شد واما نمیدونم کدومشون بود ولی اشتباهی زده بود من مارسیاه رو باپدربزرگم ب دام پزشک بردیم ک نمیره و پولک هاش رو برس میکشیدیم خیلی خواب عجیبی بود تنم میلرزه

 19. محمد گفته

  سلام. من خواب دیدم که یه مار سبزو تو بیابون گرفتم و خواستم رهاش کنم که یکدفعه دستمو نیش زد. اولش از حال رفتم . ولی بعدش دوباره بهوش اومدم وحالم بهتر شده بود. لطفا بگید تعببیرش چی میشه؟

 20. سهیلا گفته

  سلام من خواب دیدم که مادرم واسه آسیب زدم به من۱مار سبز بزرگ آورده بود یواشکی انداخته بود توی خونه.یهو مار تخم ریزی کرد.کل خونه پرشد مارهای سفید.من خیلی هاشو گرفتم چندتاشم کشتم.یهو۱مارسفیدوکوچیک روی دستمو نیش زد و چندقطره خون اومد ازش.تعبیرش چیه.؟کماکان کل خونه رو ماربرداشته بود و همه رفته بودن بیرون و فرار کرده بودن و من دنبال گرفتن مارا بودم

 21. مسعود گفته

  سلام همسر بنده خواب دیده مار پاشو نیش زده و از جای نیش مار خون زیادی بیرون اومد لطفآ تعبیرش چی میشه

 22. عرفان گفته

  سلام من خواب دیدم یه مار که فکر میکنم سیاه بود دستمو نیش زد ولی بعدش حالم خوب بود فقط جای نیش طاول زده بود.لطفا تعبیرشو بگین.

 23. اکرم گفته

  سلام
  من درخواب دیدم یه جایی سرسبزوبادرخت وآب بود روی زمین هاحالت شالی ولی سرسبز
  اول یه مارخیلی بزرگ دیدم که اززمین اومدبیرون ودرازهم بود بعد۲تاماردیگه هم بزرگ بودن کنارهم بودن توهمون زمین اومدن
  بعداون مارخیلی بزرگ رفت فیل روخوردتودهانش دیدم وتویه خونه که ازدرش دیده میشد وتاریک بودماره بود

  1. اکرم گفته

   لطفااگه میشه تعبیرخوابم روواسم بفرستین
   باتشکر

 24. هادی گفته

  سلام.من خواب دیدم تو یه جای سرسبز بودم.بعد ک هوا به سمت تاریکی رفت رفتم پشت باغ از پشت سبزه ها مارهای سیاه که خیلی تعدادشون زیاد بود خیلی سریع اومدن بهم حمله کردن طوری ک پام سوراخ سوراخ شده بود ولی درد نمیکرد و فقط ورم داشت.تعبیرش چیه

 25. مهدیس گفته

  خواب دیدم با اقوام یهوجای خیلی با صفاییم یه رود بزرگی بود عریض بود و زلال بقدری که هرچی زیر اب بود دیده میشد همه اونجا شنا میکردن مخصوصا خانوما خیلی راحت چون از جایی دید نداشت منم تصمیم گرفتم برم تو اب شنا کنم ولی تا خواستم برم غروب شده بود و یکم ترسیده بودم داخل اب که شیرجه زدم یکم شنا کردم اطرافم پر از مار بود بزرگ و کوچیک یه گرگ سیاهم تو اب دیدم سریع خودمو رسوندم بستر رودخانه تا از اب در امدم یه مار سبز بهم حمله کرد و نیشم زد از دستم جای نیششو قشنگ میدیدم بقیه اش یادم نیست تا اینکه اقوام بالا سرم بودن اونارو خیلی وحشتناک میدیدم چشماشون قرمز بود گاهی قهقه میزدن ممنون میشم اگه تعبیرشو بگید

 26. reyhan گفته

  سلام
  من خواب دیدم که با اقواممون خونه پدربزرگم خوابیدیم که یکهو همه شروع به جیغ و داد کردن و میگفتن کار کیه که اینارو انداخته اینجا و من بلند شدم و از در اتاق رفتم بیرون زن عموم روی پله های پایین خونه بود و یه مار کبری را کشته بود و بعد هم یه مار کبری زرد رنگ اومد جلوم که نمیدونم چطور انداختیمش پایین و زن عموم اون رو هم با داس کشت…
  میشه بدونم تعبیرش چیه؟

 27. حامد گفته

  سلام
  من در خواب دیدم که مار قرمزی دستم را نیش زد و من مار رو کشتم و با جسد مار به دنبال پادزهر راه افتادم مار خیلی بزرگ نبود .
  لطفا تعبیرش رو برام بنویسید.
  تشکر

 28. !!!!! گفته

  خواب دیدم
  چندتاادم که ظاهری دینی داشتن دنبالم بودن.هرجامیرفتم میومدن…
  یه چیزیوگذاشتن روزمین هرکس دست میزدهیچ اتفاقی نمی افتاد
  فقط منتظربودن که من برم جلو
  وقتی رفتم جلوواون شی دستم گرفتم تبدیل به مارشد.پشت دستم خودشوپیچید..نیششودوربازوم زدوواردبدنم شد…
  رگای دستم سیاه شد…کم کم رنگش برگشت به حالت طبیعی،ولی جای نیش ماروجای که ماردوردستم پیچید بادکرده بود
  اونچندتاادم مذهبی هم گم شدن…
  خواب عجیبی بودبرام…
  تعبیراین خواب چیه؟

 29. aden گفته

  سلام من یه خواب عجیب دیدم
  که ازنوک انگشت دستم یک مار کوچک بیرون اومد و دست منو نیش زد بعد بیرون اوردم و کشتمش اما از تعجب و ترس داشتم سکته می کردم حتی تو خواب

 30. اعظم گفته

  سلام
  من در خواب تعدادی مار کوچک که به نظر می رسید تازه متولد شده اند دیدم. به انها اعتماد کردم ولی یکی از انها نیش دو سر خود را بیرون اورد و در چشمان من خیره شد و نیش خود را در انگشت من فرو کرد که من نمی توانستم ان را به راحتی از خود جدا کنم. ولی بعد از جدا شدن احساس کردم حالم خوب است و تنها یک سوراخ کوچک روی انگشت دستم باقی مانده.

 31. مریم گفته

  من تعبیر خوابمو نگرفتم.من خواب دیدم یه مار اومد تو خونمون و دوبار پای منو نیش زد.در حالی که من هیچیم نشد

  1. صبا گفته

   تو خیلی پوست کلفتی

 32. مینا گفته

  سلام من دیدم یه ماری رو پای من رو نیش زد بعد مادر بزرگم که دوساله فوت شده اومد روش مرحم گذاشت تا خوب بشه تعبیرش چیه

  1. تعبیر کننده اعظم گفته

   بزودی میری خدمت مادر بزرگ.

 33. سید مرتضی گفته

  سلام,من خواب دیدم تو یه ساختمونه متروکه ای هستم که پره مار هستش و همه رو یکی یکی بدون اینکه ترسی داشته باشم آدی میکشم بجز مار سوس .مار وموش هم بود تعبیر خواب من چیه

 34. yaser گفته

  ببخشید من تو خواب یه مار رو دیدم که داشت خودشو میخورد بعد من گرفتمشو انداختم تو سطل زباله اومدم جلو تر یه مار خیلی بزرگ و قشنگ بود که من دیدم ک پشت سر مادرم داشت میرف و صدا زدم تا صدامو شنید یا منو دید سرعت گرفت ولی یکی اونو کشت .تعبیرش چیه؟؟

 35. حامد گفته

  سلام رفته بودم دسشویی گوشه دیواری مار گرفت خاکستری بود ترسیدم اومدم خونه گفتم آبجی بهناز رفت بگیرش دررفت اومدم خونه طاها بغل من بود مار اومد سمت من دور پاهام پیچید میخواست منو طاهارو نیش بزنه بهناز گرفت دست بهنازو نیش زد.

 36. سجاد گفته

  من در خواب در حالت دراز کشیده بودم در خانه ای دیدم که شخصی به من می گوید مواظب مار باش ناگهان متوجه مار شدم که قسمت زیر کمرم بود و فک کنم فرار میکرد

  1. زهرا گفته

   سلام من خواب دیدم با همسر قبلیم ازدواج کردم ودرحین صحبت بااون یه دفعه به مار تبدیل شد ورفت.تعبیرش چیه