تعبیر خواب | تعبیر دیدن ” چشم ” در خواب

تعبير خواب به روايت امام جعفر صادق

چشم در خواب، بر هفت وجه است.

اول: روشنائي. دوم: دين هدي. سوم: اسلام. چهارم: فرزند. پنجم: مال. ششم: علم. هفتم: زيادتي در دين و مال.

تعبير خواب به روايت محمد بن سيرين

چشم به خواب ديدن مرد بينائي است كه بدان راه هدي يابد چشم ازرق، بدعت است و چشم شهلا، فرزند است و هر دو چشم دو فرزند است. اگر بيند كه نابينا شده ، دليل كه از راه هدي گم شده بود يا فرزند وي بميرد. اگر بيند كه يك چشمش كور شد، دليل كه يك نيمه دين او رفته يا گناهي بزرگ كرده باشد به يك دست يا به يك پاي يا به يك اندام ديگر يا مصيبتي به وي رسد.

تعبير خواب به روايت ابراهيم کرماني

اگر بيند در چشم سرمه كشيد، دليل كه صلاح دين جويد اگر بيند كه از سرمه مقصودش زينت و آرايش است، دليل كه خويشتن را با امانت وديندار به مردمان نمايد تا عزيز گردد اگر بيند كسي سرمه به وي داد تا در چشم كشد، دليل كه به قدر آن مال يابد. اگر بيند كه روشنائي چشم او ضعيف بود به ظاهر و باطن دوروي و منافق است اگر بيند كه بر تن او چشم بسيار است و همه چيزها را به كمال مي ديد، دليل بر زيادتي صلاح وي در دين و به جاي آوردن سنت و فرائض شريعت بود اگر كسي بيند كسي چشم او بركند، دليل كه چيزي كه چشم او بدان روشن بود از زن و فرزند و سراي و باغ از نظر او غايب شود چنانكه ديگر باره نبيند.

تعبير خواب به روايت منوچهر مطيعي تهراني

آن چه در زندگي ما عزيز و گرامي است در خواب هاي ما به صورت چشم ظاهر مي شود. اگر در خواب احساس کنيد که ديدگان شما کم فروغ شده بهتر است مراقب مال و فرزند خويش باشيد و چنان چه ببينيد کور شده ايد و جايي را نمي بينيد خواب شما از گمراهي خبر مي دهد. ابن سيرين نوشته اگر کسي ببيند يک چشمش کور است يک نيمه از دين خود را از دست مي دهد و اگر هر دو چشم او کور باشد کافر مي شود. چنان چه در خواب ببينيد که به چشم خود سرمه کشيده ايد کاري مي کنيد که در نظر مردم عزيز و محترم مي شويد. اگر کسي ببيند که يک چشم اضافي دارد و منحرف مي شود، به خود بيني و غرور و انحراف اخلاقي گرفتار مي گردد. چنان چه در خواب ببينيد يک چشم شما را کنده اند چيزي را که خيلي دوست مي داريد از شما مي گيرند. اگر در خواب ببينيد که چشم شما سياه شده به طوري که هيچ سفيدي ندارد و به زبان ديگر همه چشم مردمک شده نشان از تکبر و خودخواهي است يا چشم شما به دنبال چيزي مي رود که تحصيل آن در مصلحت شما نيست. اگر ببينيد که چشم شما سرخ شده و رگه هاي خونين دارد غمي براي شما مي رسد و مالي از دستتان مي رود. اگر ببينيد که چشم قشنگ تر از زمان بيداري را داريد با زني انيس مي شويد که خردمند و با دانش است يا صاحب فرزنداني مي شويد که البته بستگي دارد به سن و سال و شرايط بيننده خواب. اگر چشمتان در خواب بزرگتر از زمان بيداري به نظر مي رسيد بي بند و با و سهل انگار مي شويد. اگر ببينيد يک چشم داريد ،سخن زشت مي شنويد. اگر ديديد که چندين چشم داريد فريب دنيا را مي خوريد.
پیشنهاد میشود بخوانید
نظر یا سوال شما چیست ؟

آدرس ایمیل شما نمایش داده نمیشود و محرمانه است

5 نظر
 1. لیا گفته

  سلام خواب دیدم چشم شوهرم سفیدیش سبز سیدی هس برجسته بود ترسیدم گفتم چرا اینطور شده گف ننیدونم گفتم بریم دکتر،تعبیرش چیه مرسی

 2. فریبا حسینی گفته

  سلام خواب دیدم جایی هستم که شخصی چشماش رو دراوردن و به من میگن برم دو تا چشم دیگه رو پیوند کنم به اون رگهای چشم اون شخص و انگار فقط من میتونستم این کار رو بکنم ، به من احترام میزاشتن برای اینکار. من هم محترمانه و با دقت داشتم انجام میدادم کار سختی بود، جالب این بود که محیط بیمارستان نبود

 3. الف ع گفته

  سلام
  خواب دیدم در سفیده چشمم یک تکه شن سفید نسبتا بزرگ بود که چشمم را ازار میدا د رفتم جلوی اینه با دست راستم ان شن یا سنگ را به راحتی برداشتم بدون اینکه اسیبی به چشمم برسد و احساس خیلی خوبی پیدا کردم
  میخواستم تعبیرش را بدونم
  ممنون از کانال خوب و مفیدتون🙏

 4. roya گفته

  خواب دیدم حالت پلکهام یهو عوض شده و فرم گرفته چشام بیش از حد بزرگ شده وبغل گوشم قسمت شقیقه هام از هم باز شده و اندام داخلی آن پیداست پوست صورتم هم فرم گرفته و.جمع شده بدون اینکه سوخته باشد

 5. رومینا گفته

  من دیشب خواب دیدم که با یکی از دوستانم هستم ، راستش خواب کمی مبهم بود . ولی تا جایی که به یاد دارم با او بودم و یک دفعه چشم سمت چپم بشدت درد گرفت ، دستم را بردم تا کمی آن را مالش دهم ، یکدفعه دردش شدیدتر شد . انگار که چشمم میخاست از حدقه دربیاید. سریعا به جلوی آینه رفتم ، وقتی به خود نگاه کردم دیدم انگار یک لنز درون چشمم است . آن را میخاستم بردارم که انگار نصفه کنده شد . انگار یک دایره نصفه در چشمم بود . و قسمت کنده شده لنز ،سبز لجنی شده بود . در حالی که چشمان من سیاه است . احساس سرگیجه و گنگی کردم و خیال کردم که کور شده ام. چون واقعا به سختی میتوانستم ببینم . دوباره لنز را سرجایش یعنی در چشمم گذاشتم و این بار دیدم عادی شد . ولی کمی احساس گنگی و سگیجه میکردم . تصمیم گرفتم با دوستم به بیرون برویم که یکدفعه حالم بد شد و روی زمین نشستم . دوستم از من علت را پرسید و من هم برایش توضیح دادم . او هم به ارامی لنز را از چشمم خارج کرد و دستانش را روی چشمم گذاشت . من هم دراز کشیده بودم . انگار دستانش شفابخش بود چون چشمم خوب شد . من هم از شوق گریه میکردم و از دوستم تشکر میکردم . تعبیر آن چیست؟