شاداب باشید تا پوستتان زیباتر باشد

هرچند که نميشود در چند جمله يک نسخه براي شادابي پوست داد اما ميتوان گفت علاوه برداشتن تغذيه و خواب مناسب، محققان امروزه ارتباط بين زيبايي و شادابي پوست را با شادماني به اثبات رساندهاند…

براساس نتايج اين تحقيقات جامعهشناسان و دکتر آبروايا و همکاران در مرکز تحقيقات پوست، 4 کشور متفاوت از جمله کاليفرنيا، مردمان شادمان زيباترند و بيشتر مورد توجه قرار ميگيرند، مشکلات را به راحتي پشتسر ميگذارند و حتي درآمد بهتري دارند. براساس مطالعه دکتر فرايد، متخصص پوست مرکز تحقيقات دانشگاهي پنسيلوانيا نيز مردمان شاد سالمتر به نظر ميرسند و مو و ناخن آنها رشد بهتري دارد.

حتي ايستادن و راه رفتن انسانهايي با ديدگاه مثبت هم وضعيت بهتري دارد و استوار و محکم قدم برميدارند و شانههايشان را هنگام راه رفتن عقب نگه ميدارند. همانطور که ميدانيد، استرس زمينهساز بسياري از بيماريهاست و باعث بدتر شدن آکنه، تشديد اگزما، افزايش ريزش مو و تسريع فرآيند پيري ميشود. در مطالعهاي در سال 2001 در دانمارک، پاسخ پوستي 15 بيمار به هيستامين پس از ايجاد غم، عصبانيت و شادماني بررسي و مشاهده شد واكنشهاي آلرژيک در حالتهاي خلقي شادماني کمتر و پاسخ پوستي کمتر به هيستامين در حالت سرخوشي و شادماني رخ ميدهد.

در مطالعههاي جداگانهاي که در سالهاي 1982 و 1990 انجام شد،. مردان و زنان را در دو چهره خندان و بدون خنده به مطالعهشوندگان نشان دادند و نتايج نشان داد که افراد خندان بيشتر انتخاب شدند و جذابتر و باهوشتر به نظر ميرسيدند. جالب است بدانيد که ثابت شده خانمهاي افسردهاي که براي تزريق بوتاکس در خط اخم مراجعه ميكنند، به دليل اثر بوتاکس که فرد را از اخم كردن باز ميدارد و آثار منفي اخم در چهره را از بين ميبرد، حتي خلق بهتري پيدا ميكنند.

روحيه شاد، عامل مهم جواني پوست و جلوگيري از پيري زودرس محسوب ميشود و افسردگي در طولانيمدت، کدرشدن پوست و مستعدشدن آن براي بروز بيماريهاي مختلف را در پي دارد. سفيدي موي سر و آسيب به ناخنها نيز از آثار مخرب افسردگي در طولانيمدت است، بنابراين براي داشتن پوست، مو و ناخن بهتر ميتوان بدون صرف هزينههايي گزاف و وقت و زمان، آسانترين راه يعني خنديدن و شاد زندگيکردن را امتحان کرد.

 

 

منبع : انجمن عروسانه

بر چسب :

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.