مطالب مهم در مورد لایه برداری پوست

سالهاست كه متخصصان پوست و مو از لايهبرداري پوست يا پيلينگ شيميايي براي برطرف كردن عوارض ناخوشايند پيري پوست از قبيل تغيير رنگ، چين و چروك، زبري و خشونت آن استفاده ميكنند.

انواع لايهبردارها

اسيدهاي ميوه (آلفا هيدروكسي اسيد AHA)، تري كلرواستيك اسيد، فنول، رزوسينول و ساليسيليك اسيد كه با از بين بردن لايه سطحي پوست، سبب تازهتر و جوانتر شدن آن ميشوند. اسيدهاي آلفا هيدروكسي، اسيدهاي ارگانيك طبيعي هستند كه در سيب سبز (اسيد ماليك)، آناناس و مركبات (اسيد ستيريك)، نيشكر (اسيد گليكوليك)، ميوههاي قرمز، شير ترش، ماست (اسيد لاكتيك)، بادام تلخ و اسيد ماندليك و انگور (اسيد تارتاريك) وجود دارند. اين اسيدها با برداشت لايههاي سلولي شاخي از روي پوست و با نرم كردن كراتين سبب نرمتر و شفافتر شدن پوست شده و با قدرت جذب رطوبت هوا، خشكي را ترميم كرده و خواص ظاهري و قابل رويت پوست را بهبود ميبخشند.

زمان و سن مناسب

براي انجام پيلينگ محدوده سني وجود ندارد و در هر سني ميتوان اين كار را انجام داد؛ اما از نظر زماني، فصول پاييز و زمستان به دليل كاهش نور آفتاب مناسبترند. عوارض جانبي ناشي از پيلينگ بسيار جزئي و قابل برگشت است و خطري ندارد. پيلينگ سطحي براي رفع كدورت و تيرگي پوست، چروكهاي خفيف زودرس و درمان جوشگاههاي قديمي و فرورفتگيهاي كمعمق ناشي از جوش استفاده ميشود. تمامي اثرات و خواص و عوارض آن شبيه پيلينگ عميق ولي خفيفتر و ضعيفتر است. اغلب بعد از پيلينگ سطحي، پوست صورت قرمز ميشود كه يك واكنش طبيعي و بسته به جنس پوست، از خفيف تا شديد متغير است و پس از چند روز خودبهخود برطرف ميشود. سوزش پيلينگ سطحي كه خفيف است، بعد از يك ساعت از بين ميرود. فرآوردههاي محتوي آلفا هيدروكيد اسيد سبب لايهبرداري يا پوسته ريزي از روي پوست ميشوند. مقدار لايهبرداري بستگي به نوع و غلظت ماده موثر، اسيديته و ساير مواد بهكار رفته در فرمولاسيون فرآورده دارد. جهت لايهبرداري با اين فرآوردهها ابتدا بهتر است اسيدهاي ميوه غلظتهاي پايينتر استفاده شود و بهتدريج غلظت آنها افزايش يابد.

تشخيص پزشك

اين اسيدها ممكن است عوارض جانبي مثل تحريك جزئي و احساس سوزش تا بروز تاول و سوختگي داشته باشند؛ به همين دليل بيماراني براي پيلينگ انتخاب ميشوند كه به تشخيص پزشك امكان عوارض جانبي بعد از پيلينگ در آنان بسيار جزئي و قابل برگشت باشد. بيمار مدتها بعد از انجام پيلينگ بايد حتيالامكان از تابش مستقيم نور آفتاب به مدت طولاني دوري كرده و مرتب از كرمهاي ضد آفتاب استفاده كند. انجام هر بار پيلينگ باعث كمتر شدن چين و چروك و شفافيت و فرو رفتگيهاي پوست ميشود.

توصيه

اين محصولات براي دور چشم مناسب نيستند و در هنگام استفاده از آنها بايد از كرم ضد آفتاب با SPF حداقل 25 يا بيشتر استفاده كرد. پيلينگ شيميايي علاوه بر ترميم و درمان نسبي چين و چروك زودرس، درمان بسياري از بيماريها و عوارض پوستي ديگر هم موثر است؛ از جمله جوشگاههاي بهجاي مانده از آكنه، كك و مك، لك صورت، پوستهاي لك و پژمرده، منافذ باز پوست صورت و … . پيلينگها به دو دسته كلي تقسيم ميشوند: 1- پيلينگ عميق 2- پيلينگ سطحي

 

 

منبع : انجمن عروسانه

پیشنهاد میشود بخوانید

نظر یا سوال شما چیست ؟

آدرس ایمیل شما نمایش داده نمیشود و محرمانه است