تعبير خواب | تعبير ديدن ” جغد ” در خواب

تعبير خواب به روايت ابراهيم کرماني

اگر كسي بيند آواز جغد همي شنيد، دليل كه در آنجا نوحه و شيون بود به قدر بانگ جغد. اگر بچه جغد بود، دليل كه فرزند او شوم و ناخلف است. اگر بيند گوشت جغد خورد، دليل كه از مال مردي دزد نابكار به قدر آن چيز بخورد.

تعبير خواب به روايت منوچهر مطيعي تهراني

برخي از معبران نوشته اند بوم و جغد در خواب دزد است و دسته اي ديگر نوشته اند جغد انساني است خبيث. اگر در خواب ديديد که بومي بر ديوار يا بام خانه نشسته يا روي تير چراغ نشسته و به پنجره اتاق شما مي نگرد خواب شما وجود انساني خبيث را آگهي مي دهد که ديده به شما دارد. اگر به بوم غذا و طعمه داديد با بدخواه دوست مي شويد. اگر بومي از هوا آمد و بر بام خانه شما نشست خبري مي شنويد که ممکن است دروغ باشد و اگر راست باشد شما را غمگين مي کند.

پیشنهاد میشود بخوانید
نظر یا سوال شما چیست ؟

آدرس ایمیل شما نمایش داده نمیشود و محرمانه است

3 نظر
  1. امیر گفته

    من در خواب دو جغد دیدم که یکیش پر کشید و رفت. یکی دیگر که خیلی قشنگ بود منو جذب خودش کرد تا بگیرمش. وقتی دست انداختم گرفتمش تمام بال و پرش ریخت. اونو داخل قفس گذاشتم و برایش گندم ریختم و دیدم بال و پرش دوباره داره مثه چمن های داخل پارک رشد میکند.

  2. behnZ گفته

    من خواب دیدم جغد روی شاخه درخت بود و من با دیدنش فرار کردم تو خونمون اون تا دم در اومد خورد ب شیشه

  3. elli گفته

    سلام من توی خواب دیدم جغدی سر خواهرم رو کند و برد. تعبیرش چی میشه؟