قلاب بافي | آموزش رج به رج بافت سارافون دخترانه (بسیار ساده و شیک)

index

بافت برای بچه 1.5 ساله می باشد و اول با متر اندازه قد لباس- دور سینه- قد حلقه آستین بگیرم که موقع بافت اندازه بزنم و لباس تنگ یا گشاد نباشه
بافت دامن سارافون بافت شمع و گل و پروانه است و به این صورت بافته میشود. برای شروع 114 دانه سر انداختم (البته اگر بیشتر هم سر بندازین و لباس گشادتر باشه قشنگ میشه .
رج اول: یکی زیر- یکی رو- یکی زیر- یکی رو و تکرار تا پایان رج
رج دوم: 3 تای اول زیر بافته می شود- 3 بار دو دانه را یکی می کنیم (یعنی 2 تا یکی-2تا یکی- 2 تا یکی)- 1 دانه ژوته – 1 دانه زیر – 1 دانه ژوته – 1 دانه زیر – 1 دانه ژوته – 1 دانه زیر – 1 دانه ژوته – 1 دانه زیر – 1 دانه ژوته – 1 دانه زیر – 1 دانه ژوته – 1 دانه زیر – 2 دانه یکی – 2 دانه یکی – 2 دانه یکی – 2 دانه یکی – 2دانه یکی – 2 دانه یکی – 1 دانه ژوته – 1 دانه زیر – 1 دانه زوته – 1 دانه زیر – 1 دانه ژوته – 1 دانه زیر – 1 دانه ژوته – 1 دانه زیر – 1 دانه ژوته – 1 دانه زیر – 1 دانه ژوته – 1 دانه زیر – 2 دانه یکی – 2 دانه یکی – 2 تا دانه یکی – 3 دانه آخر بافت اززیر
(دانه های ژوته را طوری بافتم که در بافت سوراخ افتاد و به نظرم قشنگ تر می شه.
رج سوم: تماما از رو بافته می شود. (دانه های ژوته را طوری بافتم که در بافت سوراخ افتاد و به نظرم قشنگ تر می شه.
رج چهارم: تمام دانه ها از زیر بافته می شود
رج پنجم: تمام دانه ها از رو بافته می شود
رج ششم: رج دوم تکرار می شود.

همین بافت مرتبا تکرار می شود تا 2-3 سانتی متر مانده به زیر بغل.
بعد رنگ کاموا عوض می کنیم. برای اینکه اندازه درست بدست بیاد دور سینه بچه اندازه گرفتم و دانه های اضافی باید کور شود.
114 دانه در دو ردیف کور کردم و به 70 دانه رساندم و 2 سانت بافت کشباف بافتم. یعنی یکی زیر- یکی رو
در آخرین رج بافت کشبافت برای حلقه آستین باید دانه کور شود. در شروع رج 2 تا دانه کو ر می کنیم و رج تا آخرین دانه می بافیم
رج برگشت که نخ مجددا عوض می شود باز 2 دانه اول را کور کرده و تا آخر ادامه می دهیم
بافت بالاتنه بافت مدل پروانه ای می باشد که روش بافتش به صورت زیر است:
رج اول: 4 دانه اول از زیر- 5 دانه نبافته و روی میل میندازیم و نخ از روی بافت رد می کنیم- 5 دانه از زیر- 5 دانه نبافته -……… تا آخر رج همینطور تکرار می کنیم (دقت کنید آخر رج تعداد دانه ها با همان اول رج که 4 تا بود یکی باشد.
رج دوم: همه از رو
رج سوم: تکرار رج اول- برای گودی حلقه آستین حتما یکی اول رج و یکی آخر رج کور کنید
رج چهارم: همه از رو
رج پنجم: تکرار رج اول- برای گودی حلقه آستین حتما یکی اول رج و یکی آخر رج کور کنید.
رج ششم: همه از رو
رج هفتم: 4 دانه اول از زیر بافته می شود. 2 دانه هم از 5 دانه مدل را می بافیم- میل دست راست را از روی بافت زیر نخ های روی بافت برده و  یک دانه می گیریم و روی میل می اندازیم طوریکه که نخ ها جمع می شوند.
دانه جدید را با دانه سوم از یکی می کنیم و بافت را ادامه می دهیم تا به مدل بعدی برسیم و همین کار تکرار می کنیم.

برای بافت یقه باز بودن یقه به دلخواه خودتون هست. من 2.5 سانت در نظر گرفتم و گشادی یقه هم حدود  7 سانت
به همین دلیل 3.5 تا 4سانت قبل از اینکه بالاتنه لباس تموم بشه از وسط دانه ها را تقسیم کردم. 34 دانه وسط را بافت رکن بافتم و از اطراف هم مدل ادامه دادم.
بعد از حدو 1-1.5 سانت از هر طرف 4 دانه بافت رکن نگه داشتم و بقیه را کور کردم.
بعد هر طرف را جداگانه ادامه دادم و بعد از حدود 2.5 تا 3سانت کور کردم.

پشت سارافون
پشت لباس هم تا زیر سینه مثل جلو بافته می شود.
نوار سفید رنگ هم همانند جلو بافته می شود و کور کردن دانه ها برای حلقه آستین نیز مانند جلو می باشد.
بعد از تعویض نخ قسمت پشت دو قسمت جدا گانه بافته می شود. چون نیاز به سجاف و جادکمه دارد.
تعداد دانه را از وسط نصف کنید.
برای سمت راست پشت:  
3دانه از سمت راست و 3 دانه هم از دانه های  چپ را به راست منتقل کنید و 6 دانه را به عنوان سجاف سمت راست بافت رکن ببافین و به هر فاصله ای که دوست داشتین جادکمه بزنین ( یعنی 2 تا یکی  و 1 ژوته بندازین)
برای گودی یقه حدود 1 سانت کافی است. 17 دانه را بافت رکن ببافید . بعد 14 دانه آن کور می شود و ما بقی ادامه یافته و بعد از 1سانت کل دانه ها را کور کنید.

برای سمت چپ قسمت پشت:
تفاوت در این است که برای سجاف باید از زیر 6 دانه سجاف سمت راست دانه بگیرید و بافت رکن ببافید که دو لبه سجاف روی هم قراربگیرد. روش بافت یقه همانند نیمه راست می باشد.

 

 

منبع :artakava.com

پیشنهاد میشود بخوانید

نظر یا سوال شما چیست ؟

آدرس ایمیل شما نمایش داده نمیشود و محرمانه است