چگونگي تعيين جنسيت نوزاد قبل از بارداري

آيا امكان دارد جنسيت فرزندمان را خودمان انتخاب كنيم ؟

در بيشتر خانواده هايي كه تازه تشكيل زندگي دادهاند بين زن و شوهر بر سر جنس فرزند اختلاف نظر وجود دارد؛ عده اي طرفدار دختر و عده اي دوستدار پسر هستند شايد هم براي بعضي اشخاص چندان تفاوتي نداشته باشد چون هنوز صاحب هيچ كدام نيستند !

در قديم چون به نيروي كار مرد بيشتر از زن نياز بود اگر خانوادهاي صاحب فرزند پسر نبود براي رسيدن به اين نعمت شايد تعداد افراد خانواده به بالاتر از هشت تا هم مي رسيد تا سرانجام يكي از آنها پسر شود.

اين ميشد كه آمار فرزندان يك خانواده بسيار بالا ميرفت، همچنين خيلي از خانوادهها به خاطر اين موضوع دچار فروپاشي ميشدند و اين به عنوان يك معضل خيلي از خانوادهها را رنج ميداد.

اما امروزه با استفاده از دانش پزشكي، زيست شناسي (بيولوژي) و علم تغذيه، شما ميتوانيد جنسيت فرزندتان را خودتان انتخاب كنيد، اين يك بلوف اغراق آميز نيست، باوار كنيد !

[highlight]راههاي انتخاب جنسيت قبل از لقاح و تشكيل نطفه[/highlight]

امروزه شما ميتوانيد با يك سنوگرافي بعد از هفته 14 بارداري، جنسيت نوزادتان را بفهميد، اما اين عمل براي بعضي از خانوادهها مطلوب نيست چون شايد نتيجه سنوگرافي بر خلاف علاقه خيلي از والدين باشد.

مثلا والديني كه علاقمند به داشتن پسر هستند، ممكن است در موقع شنيدن جواب سنوگرافي كه دختر بودن نوزاد را مشخص ميكند، شكه بشوند و جا بخورند و آن وقت اين رخ داد مايع بيميلي والدين نسبت به سرنوشت فرزند در راه و همچنين تكرار بارداريهاي مادر در سالهاي آينده شود.

اما، امروزه با استفاده از علم روز، ميتوانيم با درجه اطمينان بالايي به پسردار شدن يا دختر دار شدن خودتان، حتي قبل از عمل لقاح و آميزش پي ببريد، براي اين كار كافي است كه يكي از راههاي زير را انتخاب كنيد.

1 – روش تغديهاي

2- روش زمان بندي مقاربت ( تعيين زمان تخمك گذاري)

3- روش شستشوي مهبلي ( واژن)

4- روش زمان بندي ماهيانه مقاربت

5 – روش تعيين ميزان اسپرم

6- روش نشاندار كردن ليزري گامتها

7- روش PGD – IVF

[highlight]مكانيسم دختر شدن يا پسر شدن نطفه چيست ؟[/highlight]

قبل از توضيح روشهاي نام برده شده، ابتدا جادارد كه يك توضيح مختصر در مورد فرايند لقاح بدهيم تا بهتر بتوانيم مطلب را خلط كنيم.

بر طبق طبيعت انساني مردان داراي اندام جنسي مردانه و زنان داراي اندام جنسي زنانه هستند، اين اندامها هركدامشان كار بخصوص را انجام ميدهند و در حقيقت مكمل يكديگر محسوب ميشوند.

اندام جنسي مردانه اسپرم توليد ميكند و اندام جنسي زنانه تخمك، مرد اسپرم توليد شده در بيضههايش را توسط مايع مني و آلت تناسلياش به مهبل زن وارد ميكند، اين اسپرمهاي توليد شده بعد از انزال در مهبل زن باقي ميمانند و عدهاي از آنها موفق ميشوند از مجراي دهانه رحم كه در داخل مهبل زن قرار دارد، عبور كنند.

رحم كه اندام توليد مثلي زن است، يك اندام گلابي شكل است كه انتهاي گلابي شكل آن رو به پايين است.

اسپرم بعد از وارد شدن به رحم زن در طول آن حركت ميكند و بالا ميرود، اگر در اين هنگام تخمكي در رحم زن موجود باشد، عمل لقاح از بهم پيوستن دو گامت تكميل ميشود و جنين تشكيل ميگردد، اين جنين اگر كه در داخل رحم مادر لانهگزيني كند، سبب بارداري مادر و تولد نوزاد خواهد شد و اگر نتواند لانهگزيني كند از بدن دفع خواهد گشت.

مردان كالا دو نوع گامت توليد ميكنند، يكي گامت ايكس دار (x) و ديگري گامت ايگرگ دار (y)، تفاوت اين دو گامت در كروموزوم شماره 23 آنها است، زنها نيز كلا يك نوع گامت توليد ميكنند و آن نيز فقط كرومزوم شماره 23 x شكل را دارد، اگر كه گامت ايكس دار مرد با تخمك ايكس دار زن لقاح كند، فرزند دختر خواهد شد و اگر كه گامت ايگرگ دار مرد با تخمك ايكس دار زن لقاح انجام دهد، جنين حاصله پسر خواهد شد.

پس تا اينجا ميبينيم كه پسر يا دختر شدن فرزند بستگي به مرد دارد نه زن و اين مرد است كه با دو نوع گامت خودش مشخص ميكند كه جنين پسر باشد يا دختر، در شرايط ايده آل شانس پسر يا دختر شدن جنين برابر يعني 50 – 50 است و بستگي به اين دارد كه در موقع لقاح كدام اسپرم خودش را زودتر به تخمك برساند تا آن را بارور سازد.

اما در زندگي طبيعي شرايط ايدهآل كمتر اتفاق ميافتد و عوامل محيطي بسياري بر شانس لقاح هريك از اسپرمهاي X دار يا Yدار تاثير خواهند گذاشت.

عوامل محيطي همچون تغذيه مادر، ميزان سلامت روحي رواني او، زمان مقاربت، ميزان ph مهبل مادر در هنگام مقاربت، عوامل اجتماعي و … همه و همه ميتوانند در پسر يا دختر دار شدن زن تاثير بگذارند.

شايان ذكر است كه بر طبق مطالعهاي كه نتايج آن در نشريه آكادمي ملي علوم آمريكا چاپ شده است حاكي است، زنان باردار در دورههايي كه با اضطراب شديد مواجه هستند ممكن است به طور ناخواسته به نوعي درگير انتخاب جنس فرزند شوند.

معمولا به ازاي تولد هر يكصد دختر در حدود 104 پسر متولد ميشوند، اما در دورههاي بحراني مانند زمان قحطي، اين نسبت كاهش پيدا ميكند و به نظر ميرسد جنس مذكر بيشتر ضرر ميبيند.

بر طبق گزارش بي بي سي نظريه هاي علمي ميگويد كه به لحاظ تكاملي مزيت داشتن دختر اين است كه در دورانهاي سخت دخترها ژن پدر و مادر را بهتر منتقل ميكنند.

همچنين بنا به گزارش پايگاه اينترنتي لها آنلاين دكتر ساره جونز از دانشگاه كنت انگليس كه به تحقيقي پيرامون نقش عوامل محيطي در جنسيت فرزندان پرداخته است، اعلام داشته كه زنان ناراضي و بسيار شكايت كننده اغلب دختر مي زايند. همچنين دكتر مدحت الشامي، مشاور تغذيه و بهداشت عمومي نيز گفته است كه : در طول تاريخ، در دوره هايي زاد و ولد دختر زياد بوده است و در دوره هايي نيز زاد و ولد پسر و اين به مسايل مختلف زيست محيطي برمي گردد.

وي افزوده است كه: بدن انسان از تغييرات فيزيولوژيكي و مزاجي بيرون بسيار تاثير مي گيرد و به همين دليل تولد پسران در دوره هاي پس از جنگ و در هنگام صلح، افزايش مي يابد.

دكتر مهر اكتائي يك متخصص زنان و زايمان در ايران نيز معتقد است كه كه نژاد سياه، بچه دار شدن در سن بالاي 30 سالگي، تفاوت سني زياد بين زن و مرد، آب و هواي گرم، استرس و افسردگي زنان، آلوده كننده هاي محيطي و مصرف سيگار احتمال دختر دار شدن را زياد ترميكند.

بواقع هميشه شرايط نامساعد محيطي منجر به دختر شدن فرزند ميشود و اين شايد فلسفه والايي داشته باشد كه به تكامل انسان مربوط ميشود.

دانشمندان معتقدند كه دختران به دليل اينكه نيروي توليد مثل جامعه هستند، در مواقع بحراني تعدادشان افزايش مييابد زيرا در اين مواقع ممكن است 5 دختر متولد شده 5 فرد ديگر را بدنيا بياورند و 25 فرد جديد توليد كنند، درصورتيكه شايد اگر 5 پسر جاي آنها متولد ميشد امكان افزايش تعداد فرزندان در نسلهاي آتي بسيار پايين تر ميبود.

اما با اين حال در شرايط عادي به ازاي هر 100 دختر 104 پسر متولد ميشود كه اين نشان دهنده تعادل در چرخه طبيعت است.

در ادامه به شرح دقيق روشهاي تعيين جنسيت جنين قبل از لقاح خواهيم پرداخت اما لازم است كه بدانيد اين روشها كلا به دو دسته تقسيم بندي ميشوند، دسته اول روشهايي هستند كه با تغيير شرايط محيطي بدن مادر، امكان پسر يا دختر دار شدن او را افزايش ميدهند و دسته دوم روشهاي طبياند كه توسط متخصصين در آزمايشگاهها و مراكز درمان ناباروري و ژنتيك انجام ميگيرند، در روشهاي دسته اول نياز شما به مراجعه به پزشك كمتر است و خودتان ميتوانيد دستورالعملها را اجرا كنيد اما در روشهاي دسته دوم بايد حتما تحت مراقبت پزشكي قرار بگريد، اما با اين حال مزيت روشهاي دسته دوم همچون روشهاي PGD، لقاح مصنوعي IVF و نشاندار كردن ليزري اين است كه درصد ضريب اطمينان اين روشها 100٪ است اما روشهاي دسته اول در بهترين حالت چيزي در حدود 80٪ ضريب اطمينان خواهند داشت.

 

1 – روش تغذيهاي

پيروي از رژيم غذايي مخصوص براي به دست آوردن فرزند پسر يا دختر از زمان هاي قديم معمول بود، ولي از آنجا كه مكانيسم و نحوه اثر اين روش ناشناخته بود، رژيم هاي غذايي، متفاوت و گاه متناقض به كار گرفته مي شد.

در انسان اگر چه نحو عمل رژيم غذايي و استفاده از رژيم مناسب شناخته نشده ولي حدس زده مي شود كه ممكن است به علت تغيير متابوليسم تخمك و بخصوص يونهاي سطح خارجي آن در صورتي كه تخمك يون مناسب را داشته باشد بتواند اسپرماتوزوئيد حامل كروموزوم جنسي y يعني پسر يا x يعني دختر را به طرف خود جلب كند.

نتايجي كه از به كار بردن اين روش گزارش شده، يكنواخت نيست و بعضي از مراكز بين ۸۰ تا ۱۰۰ درصد موفقيت گزارش داده اند، اما اين نتايج، زماني مي تواند قابل قبول و قابل اعتماد باشد كه رژيم غذايي به تنهايي مورد استفاده واقع شود و ساير روش ها همزمان با اين روش به كار گرفته نشود.

روش استفاده از رژيم غذايي استاندار خاصي ندارد و تا حدود زيادي با مواد غذايي معمول در هر كشور ارتباط دارد. ولي نتايج به دست آمده از اين تحقيقات، يكنواخت بوده و هدف از آن تغيير تعادل موجود بين يون هاي منيزيم، سديم، پتاسيم و كلسيم است.

در اين روش آنچه اهميت دارد نسبت اين مواد به يكديگر و نه مقدار مطلق آنهاست.

بنابراين، رژيم غذايي بايد به نحوي انتخاب شود كه نه تنها باعث بالا رفتن ماده معدني مورد نظر نشود بلكه مقدار املاحي را كه باعث جلب اسپرماتوزوئيد جنسيت مخالف جنين مورد نظر مي شود در خون كاهش دهد.

در اين روش براي رسيدن به جنين پسر، بالا بودن نسبت سديم و پتاسيم و كم بودن كلسيم و منيزيوم، متابوليسم تخمك و به خصوص لايه خارجي آ ن را به نحوي تغيير مي دهد كه اسپرماتوزوئيدهاي حامل جنسيت پسر به طرف آن جذب مي شوند و به عكس براي جذب اسپرماتوزوئيد جنسيت دختر به وسيله تخمك، لازم است ميزان كلسيم و منيزيوم خون بالا برود و ميزان پتاسيم و سديم خون پايين بيايد.

در يك مطالعه دقيق كه روي ۴۷ نفر زني كه از اين رژيم براي به دست آوردن جنسيت مورد نظر استفاده كردند ۴۰ نفر توانستند فرزند پسر به دنيا آورند رژيم فقط لازم است به مدت سه ماه و به خصوص در ماهي كه لقاح صورت مي گيرد مورد استفاده واقع شود.

اين روش فقط لازم است توسط زن اجرا شود زيرا تغييرات يونيك اوول است كه اسپرماتوزوئيد موردنظر را انتخاب مي كند.

استفاده از رژيم با به كاربردن يك دستور آشپزي صورت نمي گيرد بلكه يك نسخه پزشكي محاسبه شده مي تواند موثر باشد.

استفاده درازمدت از اين رژيم پزشكي اثر سوء بر سلامت مادر و بچه نيز به جاي نمي گذارد.

به طور مثال سديم علاوه بر نمك طعام، در غذاهاي دريايي، گوشت، تخم مرغ، شير، جگر گوساله، هويج، اسفناج وجود دارد و مقدار مصرف روزانه آن معادل ۵/۰ گرم است درصورتي كه رژيم هاي غذايي معمولا تا ۴ برابر اين مقدار را به بدن مي رسانند.منابع غذايي حاوي پتاسيم در فرآورده هايي مثل گوشت، غلات، ميوه ها و سبزي ها وجود دارد.

مقدار نياز روزانه به پتاسيم يك ميلي گرم است اما در رژيم هاي غذايي معمولا تا ۱۵ برابر اين مقدار پتاسيم وجود دارد. كلسيم كه مقدار احتياج روزانه آن در بدن ۸۰۰ ميلي گرم در روز است، در فرآورده هايي مثل شيركاكائو، ماست، بستني، شلغم، بادام و ساردين وجود دارد. منابع غذايي حاوي منيزيوم نيز شامل قهوه، كاكائو، غلات، سبزي ها، مخمر آبجو، سويا، چغندر، گردو، جوانه گندم است.

در بعضي تحقيقات با اين روش تا ۸۵ درصد موفقيت گزارش شده كه براي چنين روش ساده، ارزان و بدون ضروري نتيجه بسيار خوبي است. يكي از تغييرات ديگري كه در ميزان تخمك گذاري صورت ميگيرد، اضافه شدن مقدار گلوكز در ترشحات مخاطي دهانه رحم در موقع تخمك گذاري است.

بالارفتن مقدار گلوكز در ترشحات دهانه رحم به جذب اسپرماتوزوئيدها كمك مي كند و از آنجا كه اسپرماتوزوئيد پسر از قدرت تحرك بيشتري برخوردار است. مناسب بودن ترشحات دهانه رحم بيشتر به نفع اسپرماتوزوئيد پسر است.

از روش تصحيح رژيم گاه در مراكز انتخاب جنسيت در كشورهاي انگلستان، فرانسه، كانادا همراه با روش جدا كردن اسپرماتوزوئيدها استفاده مي شود ولي در آمريكا كمتر از اين روش استفاده مي شود.

استفاده از ميوههاي شيرين محتوي گلوكز در روزهاي تخمك گزاري، محيط را براي جلب اسپرماتوزوئيد y مناسب تر مي كند.

چرا كه قند خون به سرعت بالا مي رود. اين غذاها شامل؛ گلوكز، ساكاروز، شربت ذرت، عسل، آب نبات، غلات صبحانه شيرين شده، هويج، بيسكوئيت، سيب زميني پخته، كشمش، نان گندم سفيد، نوشابه هاي داراي شكر و يا پليمرهاي گلوكز است.

به طور خلاصه غذاهايي كه بيشتر براي لقاح پسر مناسب است عبارتند از كليه و غذاهاي شور، موز، خرما، هويج، سيب زميني، جگر، گوشت و تخم مرغ و غذاهايي كه براي دختر مناسب است عبارتند از؛ شير و فرآورده هاي آن، ماهي ساردين، خاويار، بادام، كاكائو و جوانه گندم و كلم، كدو و فلفل سبز.

همچنين جالب است كه بدانيد به گزارش خبرگزاري فرانسه يك بررسي كه در انگليس انجام شده است، نشان ميدهد رژيم غذايي كمانرژي كه حداقل كالري، مواد معدني و مواد مغذي را داشته باشد، با احتمال بيشتري به تولد نوزاد دختر منجر ميشود.

فيونا ماتيوز از دانشگاه اكستر در انگليس و همكارانش ميخواستند كه دريابند كه آيا رژيم غذايي زن تاثيري در جنسيت فرزند او خواهد داشت يا نه.

اين پژوهشگران از 740 زن كه براي اولين بار باردار شده بودند و از جنسيت جنين خود آگاه نبودند، خواستند تا اطلاعات مشروحي در مورد عادات غذاخوردن خود پيش و از باردارشدن ارائه كنند.اين زنان بر حسب ميزان كالري دريافتي در حول و حوش زمان لقاح به سه گروه تقسيم شدند.

پنجاه وشش درصد زنان گروهي كه بيشترين ميزان دريافت كالري را داشتند، نوزاد پسر داشتند، در حاليكه در گروهي كه كمترين ميزان مصرف غذا را داشتند، اين ميزان 45 درصد بود.

گروهي كه بيشتر نوزاد پسر به دنيا آورده بودند، علاوه بر ميزان بيشتر كالري دريافتي، با احتمال بيشتري طيف وسيعتري از مواد مغذي از جمله پتاسيم، كلسيم و ويتامينهاي C، E و B12 دريافت كرده بودند.

نسبت نوزاد پسر همچنين براي زناني كه روزانه دست كم يك ظرف غلات صبحانه ميخوردند، در مقايسه با افرادي كه يك ظرف يا كمتر از آنها در هفته ميخوردند، به شدت بالا ميرفت.

به گفته اين پژوهشگران اين يافتههاي غيرمنتظر با تغيير تدريجي به نفع دختران در نسبتهاي جنسي نوزادان تطبيق دارد.

پژوهشهاي قبلي نشان داده است كه عليرغم همهگيري فزاينده چاقي، ميزان ميانگين دريافت كالري در اقتصادهاي پيشرفته كاهش پيدا كرده است. شمار بزرگسالاني كه صبحانه نميخورند نيز به ميزان قابلتوجهي افزايش يافته است.

به گفته اين پژوهشگران يافتههاي آنها ممكن است توضيحدهنده اين امر باشد كه چرا در كشورهاي پيشرفته كه زنان جوانان به رژيمهاي كم كالري روي آوردهاند، جمعيت پسران در حال كاهش است.

دكتر ماتيوز مي گويد يافتههاي اين بررسي به يك “مكانيسم طبيعي” براي انتخاب جنسيت اشاره ميكند.

رابطه ميان رژيم غذايي غني و كودكان مذكر ممكن است توضيحي تكاملي داشته باشد.

در اغلب گونهها شما فرزندان مذكر ميتواند بسيار بيشتر از فرزندان مونث باشد. اما تنها اگر شرايط مطلوب باشد- در شرايط نامطلوب اعضاي نر گونه ممكن است اصلا نتوانند جفتگيري كنند، در حاليكه مادهها به طور مداومتري توليدمثل ميكند.

اگر مادر منابع فراواني در اختيار داشته باشد، صرف منابع در توليد فرزندان مذكر معقول است، زيرا به نسبت به داشتن يك دختر، احتمال بيشتري وجود دارد كه براي او نوههاي بيشتري توليد كند. اما در زمانهاي كمبود منابع، سرمايهگذاري بيخطرتري است.

پژوهشها در مورد “لقاح آزمايشگاهي”(IVF) نشاندهنده آن بوده است كه ميزانهاي بالاتر گلوكز يا قند، رشد و نموي رويانهاي مذكر را تحريك ميكند، در حاليكه باعث مهار رشد رويانهاي مونث ميشود.

اگر كه قصد داريد از اين روش براي تعيين جنسيت فرزندتان قبل از بارداري استفاده كنيد حتما نكات زيرا به خاطر بسپاريد :

1 – حتما با يك متخصص زنان زايمان يا حداقل پزشك عمومي تماس بگريد تا يك چكاب كامل بشويد و از نظر بيماريهايي مانند سرخچه، ديابت، بيمايهاي ارثي و ژنتيكي و … سلامتيتان محرض شود، زيرا در صورت داشتن اين بيماريها هم ممكن است رژيم غذايي تاثير منفي بروي بدن شما بگذارد و هم ممكن است اگر نگذارد اين بيماريها بروي جنين و نوزاد آينده شما تاثير منفي بگذارند، پس حتما با پزشكتان مش*و*ر*ت* كنيد و اورا از تصميم خود براي بارداري آگاه سازيد تا او نيز اگر داروهاي مضري را مصرف ميكنيد قطع يا تعديل كند.

2- از زماني كه تصميم ميگيريد صاخب فرزند شويد، عادت هاي خوب را تجربه كرده و عادت هاي بد را رها كنيد. سلامت همسر شما نيز در اين چند ماه قبل از حاملگي خيلي مهم است . چون حدود 70 روز طول ميكشد تا اسپرم مرد به رشد كامل برسد.

3- در اين دوران بيشتر مواظب سلامت خودتان باشيد و از انجام رفتارهاي پرخطر و تماس با محيطهايي كه احتمال بيماري شما را افزايش ميدهند خود داري كنيد، بر فرض مثال چنانچه در منزل گربه داريد و ميخواهيد جاي آن را تميز كنيد يا باغباني كنيد. از دستكش استفاده كنيد تا احتمال بروز بيماري توكسوپلاسموزيس كه گاهي در رشد جنين تاثير ميگذارد كاهش يابد.

4 – براي گرفتن يك رژيم غذايي مناسب و مطلوب حتما با يك متخصص تغذيه تماس بگريد و قصد خود را براي بارداري با ايشان در ميان بگذاريد و بر طبق جنسي كه ميخواهيد بدنيا آوريد با او مشورت كنيد

 

 

 

منبع : انجمن عروسانه

loading...
***
loading...
پیشنهاد میشود بخوانید

نظر یا سوال شما چیست ؟

آدرس ایمیل شما نمایش داده نمیشود و محرمانه است