این کیک ها که در نگاه اول وحشت عمومی را بر می انگیزد سوالی در ذهن بر جای می گذارد که به راستی چرا کیک ها که برای مراسم شادمانی تهیه می شوند باید نماد و دلیل ترس و تمایل به مرگ باشند؟

 

قطعا دلایل روان شناختی در این  نوع دید وجود دارد و افرادی که تمایل به سفارش دادن این کیک ها  دارند بهداشت روانشان در خطر است.

کتعه

وح2

وح3

وحس4

وحش4

وحشت

وحشت1

ترسناک

ترسناک1

ترسناک2

ترسناک3

ترسناک4

ترسناک6

 

ترسناک

 

ترسناک1