بهداشت کودک | راههای مراقبت صحیح از ناف نوزادان

بندناف و محل اتصال آن به بدن نوزاد تميز وخشک نگه داشته شود.

بندناف درمعرض هوا قرار گرفته وخشک شود.

از گذاشتن هرگونه پوشش بر روي بندناف خودداري شود.

کهنه نوزاد زير بند ناف بسته شود.

ازدستکاري وقراردادن موادآلوده برروي بندناف اجتناب گردد.ضمنا استفاده ازالکل نيز توصيه نمي شود زيرا الکل،خشک شدن وجداشدن بندناف رابه تاخير مي اندازند.

 

گاهي در محل اتصال بندناف به بدن نوزاد،ترشح شيري رنگ وبي بوويا يکي دو قطره خون خارج مي شود که اهميتي ندارد.

پیشنهاد میشود بخوانید

نظر یا سوال شما چیست ؟

آدرس ایمیل شما نمایش داده نمیشود و محرمانه است